PRIMĂRIA
COMUNEI
BRANIŞTEA

head1

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Braniștea

 

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2019 

 

Septembrie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA 
NR.52 30.09.2019 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local pentru perioada 01.10.2019 - 31.12.2019  vezi/descarcă 
NR.51  30.09.2019  privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiție ”Amenajare parc cu loc de joacă și teren de sport în satul Dâmbovicioara, comuna Braniștea, județul Dâmbovița” și acordul de scoatere din circuitul agricol  vezi/descarcă
NR.50  30.09.2019 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 7.452.030 lei vezi/descarcă 
NR.49  30.09.2019  privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trimestrul IV al anului 2019 vezi/descarcă
NR.48 30.09.2019  privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Asfaltare ulițe și străzi în satele Braniștea și Dâmbovicioara din comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă 
NR.47  30.09.2019  privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Înființare distribuție gaze naturale în localitatea Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă
NR.46 30.09.2019  privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Braniștea, pentru trimestrul II al anului 2019 vezi/descarcă 
NR.45 30.09.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar ale Școlii ”Spiru Haret” Braniștea, județul Dâmbovița, pentru lunile mai-august 2019 vezi/descarcă
NR.44 30.09.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Braniștea, județul Dâmbovița, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” Braniștea vezi/descarcă

August 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.43  29.08.2019  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trim. III al anului 2019  vezi/descarcă 
NR.42 29.08.2019  privind schimbarea/transformarea denumirii unor funcții publice, conform Codului Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 vezi/descarcă
NR.41  29.08.2019  privind aprobarea suplimentării unor lucrări pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” ca urmare a Dispoziției de Șantier Nr. 7/25.07.2019  vezi/descarcă 
NR.40 22.08.2019  privind modificarea HCL nr. 107/08.12.2017 privind implementarea proiectului ”DOTARE CU SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADALĂ A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, prin desemnarea reprezentantului legal în persoana domnului Stan Adrian vezi/descarcă
NR.39 22.08.2019  privind modificarea HCL nr. 72/31.08.2017 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE PARC PUBLIC DE AGREMENT ÎN SAT BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA”, prin desemnarea reprezentantului local în persoana domnului Stan Adrian vezi/descarcă 
NR.38 22.08.2019  pentru modificarea HCL nr. 22 din 25.03.2017 privind implementarea proiectului ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI EXTINDERE APĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, prin desemnarea reprezentantului legal în persoana domnului Stan Adrian vezi/descarcă
NR.37  22.08.2019  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița,  la trim. III pe anul 2019 vezi/descarcă 

 Mai 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.26 21.05.2019  privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru lunile ianuarie si februarie 2019, cadrelor didactice din cadrul Scolii ”Spiru Haret” Branistea  vezi/descarca 
NR.25  21.05.2019  privind stabilirea normei lunare de combustibil pentru autoturismele aflate in patrimoniul U.A.T. Comuna Braniștea  vezi/descarca
NR.24  21.05.2019  privind aprobarea casarii tuturor documentatiilor tehnice(SF, PT, CS, DTAC, DEE) cu privire la anumite investitii, care au o vechime mai mare de 7 ani si care nu mai fac obiectul finantarii  vezi/descarca 
NR.23  21.05.2019  privind dotarea S.V.S.U. cu autoturismul marca BMW X5 vezi/descarca

Aprilie 2019

NUMAR DATA   SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA 
NR.22 23.04.2019  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, judet Dambovita, pentru anul 2019  vezi/descarcă 
NR.21 21.04.2019  privind aprobarea notei de comanda suplimentara pentru obiectivul de investitie ”Construire scoala cu clasele I-VIII in comuna Branistea, judetul Dambovita”  vezi/descarcă 
NR.20 11.04.2019  privind aprobarea indicatorilor economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitie ”Construire dispensar uman in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Dambovita”  vezi/descarcă 

Martie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.19 28.03.2019 privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere privind spatiul in care functioneaza cabinetul medical individual al doamnei dr. Rizea Anca vezi/descarcă
NR.18 28.03.2019  privind modificarea HCL nr. 107 din 08.12.2017 privind implementarea proiectului ”Dotarea cu sistem de supraveghere video stradala a administratiei publice a comunei Branistea, judetul Dambovita” si a Anexei la HCL nr. 106/08.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Dotarea cu sistem de supraveghere...” vezi/descarca 
NR.17 28.03.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor economici pentru obiectivul de investitie ”Construire garaj de utilaje si magazie de materiale in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Dambovita” vezi/descarcă 
NR.16 28.03.2019  privind aprobarea actualizarii indicatorilor economici si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ”Amenajare parc public de agrement in sat Branistea, comuna Branistea, judet Dambovita”  vezi/descarcă 
NR.15 28.03.2019  privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru lunile noiembrie si decembrie 2018, cadrelor didactice din cadrul Scolii ”Spiru Haret” Branistea  vezi/descarcă 
NR.14 28.03.2019  privind aprobarea cererii d-nei ... si atribuirea unei suprafete de teren de 500 mp familiei acesteia, in conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  vezi/descarcă 
NR.13  28.03.2019  privind aprobarea cererii d-nei ... si atribuirea unei suprafete de teren de 500 mp familiei acesteia, in conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
vezi/descarcă
NR.12 28.03.2019  privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Branistea, judet Dambovita, inregistrat la finele anului 2018  vezi/descarcă 
NR.11 28.03.2019  privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice din comuna Branistea, judet Dambovita  vezi/descarcă 
NR.10 28.03.2019  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Branistea, judet Dambovita vezi/descarcă 

Februarie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.9 28.02.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Construire gradinita cu program prelungit cu 3 sali de grupa in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Dambovita” vezi/descarcă
NR.8 28.02.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Construire scoala cu clasele I-VIII in comuna Branistea, judetul Dambovita”  vezi/descarcă
NR.7 28.02.2019 privind aprobarea Dosarului de functionare a Bibliotecii comunale Branistea, judet Dambovita, pe anul 2019 vezi/descarcă
NR.6 28.02.2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Branistea, judet Dambovita, pentru anul 2019 vezi/descarcă
NR.5 28.02.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018 vezi/descarcă 
NR.4 28.02.2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanelor cu handicat grav domiciliate in comuna Branistea, judetul Dambovita, pentru anul 2019 vezi/descarcă 
NR.3 28.02.2019 privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pt. semestrul I si II al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati vezi/descarcă 
NR.2 28.02.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Branistea, judet Dambovita - familia ocupationala ”Administratie”  vezi/descarcă 
NR.1 28.02.2019 privind aprobarea acoperirii definitiva din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2018, conform Dispozitiei Primarului nr. 1 din 03.01.2019  vezi/descarcă 

 

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2018    

Decembrie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.66  23.12.2018  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Branistea  vezi/descarcă 
NR.67  23.12.2018  privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere privind spatiul in care functioneaza cabinetul medical individual al doamnei doctor ...  vezi/descarcă
NR.68  23.12.2018  privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, la trim. IV pe anul 2018  vezi/descarcă
NR.69  23.12.2018  privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pt. anul 2019, desfasurate cu beneficiarii de ajutor social, conf. prevederilor Legii nr. 416/2001  vezi/descarcă 
NR.70  23.12.2018  privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, existenta la nivelul comunei Branistea pt. anul 2019-2020 vezi/descarcă 
NR.71  23.12.2018  privind validarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, la trim. IV pe anul 2018 vezi/descarcă 
NR.72  23.12.2018  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile la nivelul comunei Branistea, judetul Dambovita, pe anul 2019  vezi/descarcă 
NR.73  23.12.2018  privind validarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, la trim. IV pe anul 2018  vezi/descarcă
NR.74 23.12.2018 privind aprobarea Regulamentului pt emiterea si vizarea anuala a Autorizatiei privind desfasurarea activitatilor prevazute in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - alte activitati recreative pe raza comunei Branistea vezi/descarcă

Noiembrie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.57  28.11.2018  privind aprobarea proiectului retelei scolare a unitatii de invatamant preuniversitar de stat existenta la nivelul comunei Branistea pt. anul 2019-2020, in vederea emiterii avizului conform de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita  vezi/descarcă
NR.58  28.11.2018  privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit in conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pt. construirea unei locuinte proprietate personala, d-nei ... vezi/descarcă
NR.59  28.11.2018  privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii septembrie 2018, cadrelor didactice din cadrul Scolii ”Spiru Haret” Branistea  vezi/descarcă
NR.60  28.11.2018  privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii octombrie 2018, cadrelor didactice din cadrul Scolii ”Spiru Haret” Branistea vezi/descarcă
NR.61  28.11.2018  privind aprobarea cotizatiei comunei Branistea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Management Integrat al Deseurilor in judetul Dambovita” pt. anul 2019 vezi/descarcă
NR.62   28.11.2018  privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel local, cu destinatie speciala de salubrizare pt. anul 2019  vezi/descarcă 
NR.63  28.11.2018  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, la trimestrul IV pe anul 2018  vezi/descarcă 
NR.64  28.11.2018  privind aprobarea dotarii suplimentare a Centrului Cultural Branistea  vezi/descarcă
NR.65  28.11.2018  privind alocarea sumei de ... lei in vederea procurarii cadourilor de Craciun pt. prescolarii si elevii care frecventeaza cursurile retelei scolare existente la nivelul UAT Branistea  vezi/descarcă

Octombrie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.49  26.10.2018 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, judet Dambovita, la trimestrul IV pe anul 2018.  vezi/descarcă
NR.50  26.10.2018  privind aprobarea cererii d-nei ... si atribuirea unei suprafete de teren de 500 mp familiei acesteia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala vezi/descarcă
NR.51  26.10.2018  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ”Spiru Haret” Branistea vezi/descarcă
NR.52  26.10.2018  privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere privind spatiul in care functioneaza cabinetul medical individual al doamnei doctor ... vezi/descarcă 
NR.53  26.10.2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pt obiectivul de investitii ”Asfaltare ulite si strazi in satele Branistea si Savesti din comuna Branistea, judetul Dambovita” vezi/descarcă
NR.54  26.10.2018  privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Branistea, in trimestrul III pe anul 2018 vezi/descarcă 
NR.55 26.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pt. obiectivul de investitii ”Construire garaj de utilaje si magazie de materiale” vezi/descarcă
NR.56  26.10.2018  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, la trimestrul IV pe anul 2018  vezi/descarcă 

Septembrie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.42  28.09.2018  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Branistea  vezi/descarcă 
NR.43 28.09.2018 privind aprobarea cererii d-lui ... si atribuirea unei suprafete de teren de 500 mp familiei acestuia, in conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind aprijinul acordat tinerilor pt. construirea unei locuinte proprietate personala vezi/descarcă
NR.44  28.09.2018  privind darea in folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 5.913 mp, unitatii de cult Parohia Branistea, reprezentand amplasamentul cimitirului din satul Branistea vezi/descarcă 
NR.45  28.09.2018  privind darea in folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 5376 mp, unitatii de cult Parohia Dambovicioara, reprezentand amplasamentul cimitirului din satul Dambovicioara vezi/descarcă 
NR.46  28.09.2018  privind darea in folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 800 mp, unitatii de cult Parohia Crangasi - Savesti, reprezentand amplasamentul cimitirului din satul Savesti vezi/descarcă
NR.47 28.09.2018 privind modificarea indicatorilor economici pt. obiectivul de investitie ”Construire gradinita cu program prelungit cu 3 sali de grupa in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Dambovita”  vezi/descarcă
NR.48  28.09.2018  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, judetul Dambovita, la trimestrul IV pe anul 2018 vezi/descarcă

August 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.39  21.08.2018  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Construire dispensar uman in sat Branistea, comuna Branistea, judet Dambovita”  vezi/descarcă
NR.40 21.08.2018 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt. lunile mai si iunie 2018, cadrelor didactice din cadrul Scolii ”Spiru Haret” Branistea vezi/descarcă
NR.41  21.08.2018  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul de investitii ”Înfiintare retea canalizare si extindere retea apa in comuna Branistea, judetul Dambovita”  vezi/descarcă

Iulie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.35  31.07.2018  privind aprobarea contului de executie al bugetului local Branistea, pt. trimestrul II al anului bugetar 2018  vezi/descarcă
NR.36 31.07.2018 privind aprobarea cererii d-lui... si atribuirea unei suprafete de teren de 500 mp familiei acestuia,  in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pt construirea unei locuinte proprietate personala vezi/descarcă
NR.37  31.07.2018  privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit in conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pt. construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei... vezi/descarcă
NR.38  31.07.2018  privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Amenajare parc public de agrement in sat Branistea, comuna Branistea, judet Dambovita”  vezi/descarcă 

Iunie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ  
NR.28 30.06.2018  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Branistea, judet Dambovita vezi/descarcă 
NR.29 30.06.2018 privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului ...  vezi/descarcă
NR.30 30.06.2018  privind aprobarea cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita” pt. anul 2018  vezi/descarcă
NR.31  30.06.2018  privind aprobarea obiectivului ”Înfiintare retea de distributie a gazelor naturale in comuna Branistea, judetul Dambovita” vezi/descarcă 
NR.32  30.06.2018  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, judet Dambovita, la trimestrul III pe anul 2018 vezi/descarcă 
NR.33 30.06.2018 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt. lunile martie si aprilie 2018, cadrelor didactice din cadrul scolii ”Spiru Haret” Branistea vezi/descarcă
NR.34  30.06.2018  privind validarea mandatului de consilier local al domnului ... vezi/descarcă

Mai 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.23 30.05.2018 privind aprobarea ROF al Bibliotecii comunale Branistea ce se va deschide in incinta Centrului Cultural Branistea vezi/descarcă
NR.24 30.05.2018 privind modificarea HCL nr. 21 din 31.07.2013 vezi/descarcă
NR.25 30.05.2018  privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt. lunile ianuarie si februarie 2018, cadrelor didactice din cadrul Scolii ”Spiru Haret” Branistea  vezi/descarcă
NR.26  30.05.2018  privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, la trim. II pe anul 2018, conform Dispozitiei primarului nr. 84 din 25.05.2018  vezi/descarcă
NR.27 30.05.2018  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Amenajare parc public de agrement in sat Branistea, com. Branistea, Jud. Dambovita”  vezi/descarcă

Aprilie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.20 17.04.2018 privind alegere presedinte de sedinta al Consiliului Local Branistea vezi/descarcă
NR.21 30.04.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local Branistea trimestrul I anul 2018                   vezi/descarcă
NR.22 30.04.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pt. trimestrul II anul 2018 vezi/descarcă

Martie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.15 29.03.2018 privind validare rectificare buget venituri si cheltuieli trimestrul I pe anul 2018 vezi/descarcă
NR.16 29.03.2018 privind scutire de la plata majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale vezi/descarcă
NR.17 29.03.2018 privind aprobare decontare cheltuieli de naveta pe luna decembrie a cadrelor didactice vezi/descarcă
NR.18 29.03.2018 privind declarare in stare de insolvabilitate a unui debitor care nu detine bunuri si nu realizeaza venituri vezi/descarcă
NR.19 29.03.2018 privind aprobare transformare functie publica de executie vacante vezi/descarcă

Februarie 2018

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.12 28.02.2018 privind revocarea HCL 86 din 29.10.2017 privind actualizare indicatori economici pentru obiectivul ''Construire scoala cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă
NR.13 28.02.2018  privind actualizare indicatori economici si aprobare cofinantare de la bugetul local pentru obiectivul ''Construire scoala cu clasele I-VIII' în comuna Braniștea, județul Dâmbovița”
vezi/descarcă
NR.14 28.02.2018 privind aprobare decontare cheltuieli de naveta aferente lunii noiembrie 2017, cadre didactice vezi/descarcă 

Ianuarie 2018

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.1
3.01.2018 privind acoperirea definitiva a defictului la Sectiunea dezvoltare din excedentul bugetului local de venituri si cheltuieli vezi/descarcă
NR.2 31.01.2018  privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale secretarului comunei pe anul 2017 vezi/descarcă
NR.3 31.01.2018  privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017 vezi/descarcă
NR.4 31.01.2018  privind aprobarea nr. posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap grav domiciliate in comuna Branistea pe anul 2018 vezi/descarcă
NR.5  31.01.2018  privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pt. sem. I si II al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii  vezi/descarcă
NR.6 31.01.2018  privind incetarea de drept a Contractului de concesiune intre UAT Branistea si SCCF Bucuresti  vezi/descarcă
NR.7 31.01.2018  privind scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii a unui bun mobil in vederea predarii la REMAT vezi/descarcă
NR.8 31.01.2018  privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei Branistea pe anul 2018 vezi/descarcă
NR.9  31.01.2018  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Branistea pe anul 2018 vezi/descarcă
NR.10 31.01.2018  privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice vezi/descarcă
NR.11 31.01.2018  privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Scoala Gim. Speciala Tgv. si UAT Branistea in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte speciale      vezi/descarcă

 

    Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017                                                                                       

Decembrie 2017

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
 NR.101  8.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea   vezi/descarcă
 NR.102  8.12.2017 privind alocare suma de .... in vederea procurarii cadourilor de Craciun pt. prescolari si scolari   vezi/descarcă
 NR.103  8.12.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Branistea   vezi/descarcă
 NR.104  8.12.2017 privind completarea Strategiei de dezvoltare locala 2015-2020 a comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.105  8.12.2017 privind aprobarea proiectului retelei scolare a unitatii de invatamant preuniversitar de stat existenta la nivelul comunei pt. anul 2018-2019  vezi/descarcă
 NR.106  8.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ''Dotare cu sistem de supraveghere video stradala''   vezi/descarcă
 NR.107  8.12.2017 privind implementarea proiectului ''Dotare cu sistem de supraveghere video stradala a administratiei publice a com. Branistea''   vezi/descarcă
 NR.108  22.12.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit d-nului...   vezi/descarcă
 NR.109  22.12.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Branistea pe anul 2018   vezi/descarcă
 NR.110  22.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile pe anul 2018   vezi/descarcă
 NR.111  22.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea   vezi/descarcă
 NR.112  22.12.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit d-nului...   vezi/descarcă
 NR.113  22.12.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, desfasurate de beneficiarii de ajutor social   vezi/descarcă
 NR.114  22.12.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, trim. IV anul 2017   vezi/descarcă
 NR.115  22.12.2017 privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, existenta la nivelul comunei   vezi/descarcă
 NR.116  22.12.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei, trim. IV pe anul 2017   vezi/descarcă

   

Noiembrie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.93  15.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investitie ''Infiintare retea canalizare si extindere retea apa in comuna Branistea'   vezi/descarcă
 NR.94  15.11.2017  privind asigurarea finantarii de la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pt. obiectivul ''Infiintare retea canalizare si extindere ''  vezi/descarcă
 NR.95  15.11.2017 privind modificarea HCL NR. 92 privind asigurarea finantarii de la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat   vezi/descarcă
 NR.96  15.11.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Branistea   vezi/descarcă
 NR.97  15.11.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.98  23.11.2017 privind aprobarea demolarii dispensarului uman, constructie ce face parte din domeniul privat al com. Branistea   vezi/descarcă
 NR.99  27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pt. categ. de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat   vezi/descarcă
 NR.100  27.11.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunilor sept. si oct. 2017 a cadrelor didactice   vezi/descarcă

  

Octombrie 2017

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.82 6.10.2017 privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
NR.83 6.10.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului finantat din PNDR 2014-2020 si a solicitarii Scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN in vederea obtinerii avansului   vezi/descarcă
NR.84 6.10.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
NR.85 6.10.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Branistea trim. III anul 2017   vezi/descarcă
NR.86 29.10.2017 privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitie ''Construire scoala cu clasele I-VIII in comuna Branistea''   vezi/descarcă
NR.87 29.10.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea trim. IV, anul 2017   vezi/descarcă
NR.88 29.10.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea trim. IV anul 2017   vezi/descarcă
NR.89 29.10.2017 privind alipirea unor terenuri care apartin domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
NR.90 29.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, trim. IV anul 2017   vezi/descarcă
NR.91 29.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investitie ''Construire gradinita cu program prelungit''   vezi/descarcă
NR.92 29.10.2017 privind asigurarea finantarii la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pt. obiectivul ''Construire gradinita cu program prelungit''   vezi/descarcă

  

Septembrie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.74  7.09.2017 pentru modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea  vezi/descarcă
 NR.75  29.09.2017 privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere privind spatiul in care functioneaza cabinetul medical individual al d-nei ...   vezi/descarcă
 NR.76  29.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018   vezi/descarcă
 NR.77  29.09.2017 privind modificarea HCL nr. 57 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza UAT Branistea   vezi/descarcă
 NR.78  29.09.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii mai 2017 a cadrelor didactice   vezi/descarcă 
 NR.79  29.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor CL Branistea in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ''Spiru Haret''   vezi/descarcă
 NR.80  29.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea   vezi/descarcă
 NR.81  29.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Branistea, trim. IV, anul 2017  vezi/descarcă

  

August 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.64  07.08.2017 privind modificarea Anexei nr. 3 la HCL NR. 27 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea anul 2017  vezi/descarcă
 NR.65  07.08.2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea  vezi/descarcă
 NR.66  17.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea  vezi/descarcă
 NR.67  17.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice  vezi/descarcă
 NR.68  31.08.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii iunie 2017 a cadrelor didactice  vezi/descarcă
 NR.69  31.08.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea trim. III pe anul 2017  vezi/descarcă
 NR.70  31.08.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, trim. III pe anul 2017  vezi/descarcă
 NR.71  31.08.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Amenajare parc publicde agrement in sat Branistea''   vezi/descarcă
 NR.72  31.08.2017 privind implementarea proiectului ''Amenajare parc public de agrement in sat Branistea''
 vezi/descarcă
 NR.73  31.08.2017 privind modificarea Anexei 3 la HCL nr. 27 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Branistea pentru anul 2017  vezi/descarcă

   

Iulie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.55  31.07.2017 privind interzicerea circulatiei intre orele 22-05 a atelajelor si a altor mijloace de transport in parcelele cu culturi agricole si pe drumurile vicinale de pe raza comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.56  31.07.2017 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii   vezi/descarcă
 NR.57  31.07.2017 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza UAT Branistea   vezi/descarcă
 NR.58  31.07.2017 privind aprobarea cererii d-nei ... si atribuirea unei suprafete de teren de ...mp familiei acesteia  vezi/descarcă
 NR.59  31.07.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru eleborarea documentatiei Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Branistea  vezi/descarcă
 NR.60  31.07.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea trim. III anul 2017  vezi/descarcă
 NR.61  31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice  vezi/descarcă
 NR.62  31.07.2017 privind aprobarea executiei pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local trim. II anul 2017  vezi/descarcă

 

Iunie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.48  17.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea  vezi/descarcă
 NR.49  17.06.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL NR. 22 din 25.03.2017 privind implementarea proiectului ''Infiintare retea canalizare si extindere apa in com. Branistea''  vezi/descarcă
 NR.50  30.06.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Reg. Agricol pt. sem. II anul 2016 si stabilirea masurilor pt. eficientizarea acestei activitati  vezi/descarcă
 NR.51  30.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CLBranistea  vezi/descarcă
 NR.52  30.06.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL NR. 2   vezi/descarcă
 NR.53  30.06.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii aprilie 2017 a cadrelor didactice   vezi/descarcă
 NR.54  30.06.2017 privind modificarea si completarea HCL NR. 103 privind stabilirea si aprobarea cunatumului taxei de habitat, la nivel local, cu destinatie speciala de salubrizare pt. anul 2017   vezi/descarcă

 

Mai 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.33  26.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Branistea  vezi/descarcă
 NR.34  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru acordarea unei locuinte proprietate personala, d-lui   vezi/descarcă
 NR.35  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru acordarea unei locuinte proprietate personala, d-lui   vezi/descarcă
 NR.36  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru acordarea unei locuinte proprietate personala, d-lui   vezi/descarcă
 NR.37  26.05.2017 privind trecerea unor bunuri imobile constructii din domeniul public in domeniul privat al comunei Branistea, precum si scoaterea din functiune in vederea valorificarii   vezi/descarcă
 NR.38  26.05.2017 privind demolarea unor bunuri imobile constructii ce fac parte din domeniul privat al Comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.39  26.05.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Branistea, trim. I pe anul 2017   vezi/descarcă
 NR.40  26.05.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, trim. II anul 2017   vezi/descarcă
 NR.41  26.05.2017 privind incheierea actului aditional la Contractul de comodat nr. ... aprobat prin HCL   vezi/descarcă 
 NR.42  26.05.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii martie 2017 a cadrelor didactice   vezi/descarcă
 NR.43  26.05.2017 privind revocarea art. 2 din HCL nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.44  26.05.2017  privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea  vezi/descarcă
 NR.45  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei   vezi/descarcă
 NR.46  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit privind sprijinul acprdat tinerilor pentru construirea unei locuinte, d-lui   vezi/descarcă
 NR.47  26.05.2017 privind aprobarea cererii doamnei ... si atribuirea unei suprafete de teren de ... mp familiei acesteia privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire locuinta proprietate pers.   vezi/descarcă


 Martie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.21 25.03.2017  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ''Infiintare retea canalizare...''  vezi/descarcă
 NR.22 25.03.2017 privind implementarea proiectului ''Infiintare retea canalizare si extindere retea apa''   vezi/descarcă
 NR.23 31.03.2017  privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii decembrie 2016, cadre didactice   vezi/descarcă
 NR.24 31.03.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire proprietate personala, d-nului...   vezi/descarcă
 NR.25 31.03.2017  privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii ianuarie 2017 a cadrelor didactice  vezi/descarcă 
 NR.26 31.03.2017  privind alegerea presedintelui de sedinta al CLBranistea  vezi/descarcă 
 NR.27 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Branistea vezi/descarcă
 NR.28 31.03.2017 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice vezi/descarcă
 NR.29 31.03.2017 privind achizitionarea unui autoturism pentru deservirea autoritatii publice locale executive vezi/descarcă
 NR.30 31.03.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii februarie 2017, cadre didactice vezi/descarcă
 NR.31 31.03.2017 privind preluarea prin transfer, fara plata, a microbuzului pentru transport scolar a comunei Branistea in proprietatea privata a comunei Gura Ocnitei vezi/descarcă
 NR.32 31.03.2017 HCL. NR. 32 din 31.03.2017 privind incetarea contractului de concesiune nr. ... avand ca obiect exploatarea unui spatiu aflat in incinta Dispensarului uman -  bun imobil apartinand patrimoniului privat vezi/descarcă

  

Februarie 2017 

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.7 28.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ''Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Branistea'' vezi/descarcă
NR.8 28.02.2017 privind implementarea proiectului ''Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Branistea'' vezi/descarcă
NR.9 28.02.2017 privind modificarea cuantumului cotizatiei anuale datorate vezi/descarcă
NR.10 28.02.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, d-nului ... vezi/descarcă
NR.11 28.02.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, d-nului... vezi/descarcă
NR.12 28.02.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte, d-lui vezi/descarcă
NR.13 28.02.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte, d-lui  vezi/descarcă 
NR.14 28.02.2017 privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Construire gradinita cu program prelungit''  vezi/descarcă 
NR.15 28.02.2017 privind abrogarea Anexei nr. 10 la HCL NR. 10029.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017  vezi/descarcă 
NR.16 28.02.2017 privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Asfaltare ulite si strazi in comuna Branistea''  vezi/descarcă 
NR.17 28.02.2017   privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ''Extindere si modernizarea sistemului de iluminat public stradal''  vezi/descarcă
NR.18 28.02.2017 privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ''Dotare scoala cu clasele I-VIII in comuna Branistea''   vezi/descarcă
NR.19 28.02.2017  privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Infiintare retea canalizare si extindere retea apa in comuna Branistea''  vezi/descarcă
NR.20 28.02.2017 privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ''Construire dispensar uman in sat Branistea, comuna Branistea''   vezi/descarcă

 

 Ianuarie 2017

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.1 06.01.2017 privind acoperirea definitiva a deficitului la Sectiunea dezvoltare din excedentul bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 vezi/descarcă
NR. 2 31.01.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei comunei Branistea pentru anul 2017 vezi/descarcă
NR. 3 31.01.2017 privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pe anul 2016 vezi/descarcă
NR. 4 31.01.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016 vezi/descarcă
NR. 5 31.01.2017 pentru completarea Anexei nr.8 la HCL. NR. 100 din 29.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile pe anul 2017 vezi/descarcă
NR. 6 31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ''Construire scoala cu clasele I-VIII'' vezi/descarcă
Octombrie 2019
LMMJVSD
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031