PRIMĂRIA
COMUNEI
BRANIŞTEA
CC-d CC-f CC-int parc-dambovicioara scoala

Proiecte de Hotarari supuse Dezbaterii Publice

PROIECTE DE HOTARARI

ANUL 2023

NR. PH

DATA

DESCRIERE

VIZUALIZAEAZA

1

03.01.2023

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA, PENTRU ANUL FISCAL 2023

VEZI / DESCARCA

2

04.01.2023

PENTRU VALIDAREA DISPOZITIE NR 2/04.01.2023 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITAVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE, PENTRU ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

3

10.01.2023

PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIVIND SPATIUL IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL AL DOAMNEI DOCTOR RIZEA ANCA

VEZI / DESCARCA

4

10.01.2023

PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 500 MP SITUAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BRANISTEA , T 20, P 19/6, NUMAR CADSTRAL SI CARTE FUNCIARA NR 72602 CATRE SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA MEDIAS

VEZI/ DESCARCA

5

10.01.2023

PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA, PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI, RESPECTIV FEBRUARIE 2023 - APRILIE 2023

VEZI / DESCARCA

6

10.01.2023

PRIVIND ABROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI DIN ANUL 2022 PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE

VEZI / DESCARCA

7

11.01.2023

PRIVIND APROBAREA ANALIZEI STADIULUI DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL PENTRU SEMESTRUL I SI II AL ANULUI 2022 SI STABILIREA MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITATI

VEZI / DESCARCA

8

17.01.2023

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNILE OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2022, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE SPIRU HARET, BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

9

20.01.2023

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNILE OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2022, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE SPIRU HARET, BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

10

20.01.2023

PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI/CONTRIBUTIA UAT BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA, DATORATA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

11

31.01.2023

PRIVIND APROBAREA MODELULUI LEGITIMATIEI PENTRU ALESII LOCALI AI COMUNEI BRANISTEA SI A MODELULUI SEMNULUI DISTINCTIV AL CALITATII ACESTORA

VEZI / DESCARCA

12

31.01.2023

PRIVIND MANDATAREA SPECIALA A REPREZENTATULUI UNITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE COMUNA BRANISTEA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

13

31.01.2023

PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU IN VEDEREA ASOCIERII COMUNEI BRANISTEA PRIN CONSILIUL LOCAL LOCAL BRANISTEA CU JUDETUL DAMBOVITA PRIN CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „ VARIANTA OCOLITOARE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT SI CRESTEREA ACCESIBILITATII IN ZONA URBANA A ORASULUI TITU”

VEZI /

DESCARCA

14

31.01.2023

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL DAMBOVITA - OBIECTIV – INSTALATIE DE TRATARE DESEURI COLECTATE SEPARAT SI CENTRU DE APORT VOLUNTAR SOTANGA”

VEZI / DESCARCA

15

31.01.2023

PRIVIND APROBARE CONSILIULUI DE ASOCIERE IN VEDEREA IMPLEMENTARII DE CATRE JUDETUL DAMBOVITA, PRIN COPNSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA SI UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE ORASUL TITU , COMUNA BRANISTEA, COMUNA SALCIOARA, COMUNA PRODULESTI, PRIN CONSILIILE LOCALE , PENTRU REALIZAREA IN COMUN A OBIECTIVULUI DE INVESTITII „ VARIANTA OCOLITOARE PENTRU DEZVOLTAREA INFRACSTRUCTURII DE TRANSPORT SI CRESTEREA ACCESIBILITATII IN ZONA URBANA A ORASULUI TITU”

VEZI / DESCARCA

 

16

28.02.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR IMOBILE (TEREN) APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BRANISTEA,  JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

17

06.02.2023

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 50,00 HA SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI BRANISTEA , JUDET DAMBOVITA, INDENTIFICAT PRIN CF NR 72435, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC INDUSTRIAL DE PANAORI FOTOVOLTAICE

VEZI / DESCARCA

18

10.02.2023

PRIVIND INITIEREA PROCEDURII DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A PAJISTILOR CE APARTIN COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

19

13.02.2023

PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR IN VEDEREA CUMPARARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA DE CATRE COMUNA BRANISTEA A DOUA IMOBILE (TEREN EXTRAVILAN) DE 2000MP SI RESPECTIV 5000 MP SITUAT IN COMUNA BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

20

13.02.2023

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNA DECEMBRIE 2022, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE „SPIRU HARET „ BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

21

13.02.2023

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACTIVITATILOR SOCIO – CULTURALE SI EDUCATIVE IN COMUNA BRANISTEA AL COMPARTIMENTULUI CULTURA P0ENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

22

17.02.2023

PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

23

17.02.2023

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI , MEMBRII AI COMISIEI PENTRU EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, DOAMNA DELIU ANDREEA EMILIA PENTRU PERIOADA 01.01.2022 – 01.06.2022

VEZI / DESCARCA

24

17.02.2023

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI , MEMBRII AI COMISIEI PENTRU EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, DOAMNA DURLA SIMONA MARIANA , PENTRU PERIOADA 02.06.2022 – 31.12.2023

VEZI / DESCARCA

25

27.02.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA , LA TRIMESTRU 1, PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

26

27.02.2023

PRIVIND ASOCIEREA UNITATII TERITORIALE COMUNA BRANISTEA PRIN CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA , PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII  „DOTAREA CU MOBILIER , MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE DIN JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

27

27.02.2023

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNA IANUARIE 2023, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE „SPIRU HARET” BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

28

28.02.2023

PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORARILOR DE INTERZIERE AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE  DE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE DIN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

29

03.03.2023

PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI PE ANUL 2022 SI A SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE , PE CELE DOUA SECTIUNI LA DATA DE 31.12.2022

VEZI / DESCARCA

30

03.03.2023

PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI BRANISTEA, JUDTUL DAMBOVITA LA PROGRAMUL MULTINATIONAL DE INTERES PUBLIC „PROGRAMUL RABLA LOCAL”

VEZI / DESCARCA

31

14.03.2023

PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024 CU RATA INFLATIEI DIN ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

32

15.03.2023

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INETERVENTIE (DALI)

VEZI / DESCARCA

33

15.03.2023

PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE PENTRU SUPRAFETELE DE TEREN EXTRAVILAN DE 2000 MP SI RESPECTIV 5000 MP SITUATE IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

34

16.03.2023

PRIVIND ALEGEREA UNUI C0NSILIER LOCAL CA REPREZENTANT DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL BRAMISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN COMISIA PRIVIND REFERENDUMUL LOCAL

VEZI / DESCARCA

35

24.03.2023

PRIVIND ALOCAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR IN SUMA DE 35.000 LEI CATRE PAROHIA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

36

27.03.2023

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU PROIECTUL „ACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA”

VEZI / DESCARCA

37

27.03.2023

PRIVIND APROBAREA PRETOCOLULUI DE COLABORARE INTRE MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE (MMSS) SI UAT BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITAAVAND CA OBIECT ASIGURAREA COLABORARARII INTERINSTITUTIONALE A MMSS CU UAT D=BRANISTEA IN CADRUL PROIECTULUI „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” COD MYSMIS 130963

VEZI / DESCARCA

38

31.03.2023

PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, PENTRU O PERIOADA DE TREI LUNI, RESPECTIV MAI 2023 – IULIE 2023

VEZI / DESCARCA

39

31.03.2023

PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR IN VEDEREA CUMPARARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA DE CATRE COMUNA BRANISTEA  A DOUA IMOBILE  (TEREN) RESPECTIV SUPRAFATA DE 237 MP TEREN INTRAVILAN SI 470 MP TEREN EXRAVILAN, SITUATE IN COMUNA BRANISTEA, SAT DAMBOVICIOARA

VEZI / DESCARCA

40

27.04.2023

PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR 30/30.03.2023 PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA LA PRIGRAMUL MULTINATIONAL DE INTERES PUBLIC „PROGRAMUL MULTINATIONAL DE INTERES PUBLIC PROGRAMULN RABLA LOCAL”

VEZI / DESCARCA

41

07.04.2023

PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR 30/30.03.2023 PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA LA PRIGRAMUL MULTINATIONAL DE INTERES PUBLIC „PROGRAMUL MULTINATIONAL DE INTERES PUBLIC PROGRAMULN RABLA LOCAL”

VEZI / DESCARCA

42

11.04.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL-ULUI NR. 15/06.02.2023 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE IN VEDEREA IMPLEMENTARII DE CATRE JUDETUL DAMBOVITA, PRIN CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA SI UNITATIL ADMINISTRATIV TERITORIALE ORASUL TITU, COMUNA BRANISTEA, COMUNA SALCIOARA , COMUNA PRODULESTI, PRIN CONSILIILE LOCALE, PENTRU REALIZAREA IN COMUN A OBIECTIVULUI DE INVESTITII “VARIANTA OCOLITOARE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT SI CRESTEREA ACCESIBILITATII IN ZONA URBANA A ORASULUI TITU”

VEZI / DESCARCA

43

11.04.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

44

21.04.2023

PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE PENTRU DOUA IMOVILE (TEREN ) SUPRAFATA DE 237 MPTEREN INTRAVILAN SI 470 MP TEREN EXTRAVILAN SITUATE IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

45

26.04.2023

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE CELE DOUA SECTIUNI LA DATA DE 31.03.2023

VEZI / DESCARCA

46

27.04.2023

PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII IN COMUNA BRANISTEA A EVENIMENTULUI DEDICAT ZILEI DE 1 IUNIE – ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI SI ALOCAREA SUMEI NECESARE DESFASURARII IN BUNE CONDITII A ACESTUIA

VEZI / DESCARCA

47

04.05.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII NR 14/06.02.2023, PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL DAMBOVITA – OBIECTIV- INSTALATIE DE TRATARE DESEURI COLECTATE SEPARAT SI CENTRU DE APORT VOLUNTAR SOTANGA”

VEZI / DESCARCA

48

04.05.20223

PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5913 MP PAROHIEI BRANISTEA, IDENTIFICAT PRIN T 25, P 8/42, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVIAT AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

49

04.05.2023

PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5376 MP PAROHIEI DAMBOVICIOARA, INDENTIFICAT PRIN T26, P 9/5/1, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

50

04.05.2023

PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 800 MP PAROHIEI CRANGASI, FILIALA SAVESTI, INDENTIFICAT PRIN T27, P 117/1, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

51

15.05.2023

PRIVIND ADERAREA SI INCLUDEREA COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA LA PARTENERIATUL LEADER CU DENUMIREA „PARTENERIATUL GAL TITU”

VEZI / DESCARCA

52

17.05.2023

PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „AMENAJARE PARC CU LOC DE JOACA IN SATUL SAVESTI, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI

VEZI / DESCARCA

53

30.05.2023

PRIVIND ALOCAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR IN SUMA DE 30.000 LEI CATRE PAROHIA DAMBOVICIOARA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

54

30.05.2023

PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI BRANISTEA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, PRIN CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ACHIZITIE MICROBUZE NOI ELECTRICE PENTRU SCOLILE DIN JUDETUL DAMBOVITA”, IN VEDEREA DEPUNERII CERERII DE FINANTARE IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, PILONUL VI. POLITICI PENTRU NOUA GENERATIE COMPONENTA C15: EDUCATIE

VEZI / DESCARCA

55

07.06.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIM II PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

56

08.06.2023

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNA MARTIE 2023, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE „SPIRU HARET” BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

57

08.06.2023

PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI CA URMARE A FINALIZARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA SI ACTUALIZAREA COFINANTARII PENTRU LUCRARILE REST DE EXECUTAT LA OBIECTIVUL DE INVESTITII „CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN IN SAT BRNISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

58

12.06.2023

PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT, A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZATI SI A SUMEI REPREZENTAND CHELTUIELILE FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI IN URMA APROBARII PARTIALE A FINANTARII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU OBIECTIVUL „RETEA DE TROTUARE, DE COLECTARE APE PLUVIALE SI AMENAJARE DE PISTE PENTRU BICICLISTI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI PIETONALE IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII „ANGHEL SALIGNY”

VEZI / DESCARCA

59

15.06.2023

PRIVIND APROBAREA SI INTRODUCEREA IN LISTA DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023 A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „CONSTRUIRE CAPACITATE DE PRODUCTIE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

60

19.06.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR 50/22.05.2023 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „AMENAJARE PARC CU LOC DE JOACA IN SATUL SAVAESTI, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI

VEZI / DESCARCA

61

20.06.2023

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI INITIALI SI ACTUALIZATI SI A DEVIZULUI GENERAL INITIAL SI ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „RETEA DE TROTUARE, DE COLECTARE APE PLUVIALE SI AMENAJARE DE PISTE PENTRU BICICLISTI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI PIETONALE IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” APROBAT PENTRU FINANTARE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII „ANGHEL SALIGNY” PRECUM SI A SUMEI REPREZENTANT CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL  PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI POTRIVIT LEGII NR 52/2003 REFERITOARE LA TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

VEZI / DESCARCA

62

20.06.2023

PRIOVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNA APRILIE 2023, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE „SPIRU HARET” BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

63

03.07.2023

PRIVIND COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

64

05.07.2023

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI SI A DRAFTULUUI DE CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII DE SORTARE, COMPOSTARE SI DEPOZITARE A DESEURILOR MUNICIPALE DE PE RAZA JUDETULUI DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

65

05.07.2023

PRIVIND REVOCARE HCL NR 81/20.12.2023 PRIVIND DECONTAREA CONTRAVALOII CHELTUIELILOR DE DEPLASARE PENTRU TRANSPORTUL INTRELOCALITATEA IN CARE FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA ISI AU DOMICILIUL SI LOCALITATEA UNDE SE AFLA LOCUL DE MUNCA AL ACESTORA, RESPECTIV COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

66

04.07.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA LA TRIM III SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

67

07.07.2023

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE CELE DOUA SECTIUNI LA DATA DE 30.06.2023

VEZI / DESCARCA

68

07.07.2023

PRIVIND APROBAREA DARII IN ADMINISTRATIE CATRE SCOALA GIMNAZIALA „SPIRU HARET” BRANISTEA A IMOBILELOR IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA UNITATILE DE INVATAMANT PRESCOLAR SI PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

69

18.07.2023

PENTRU IMPUTERNICIREA UNUI CONSLIER LOCAL SA SELECTEZE UN AVOCAT/ CABINET DE AVOCATURA / SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI, SA NEGOCIEZE VALOAREA SERVICIILOR SI SA CONTACTEZE ACESTE SERVICII JURIDICE , PENTRU APARARWA INETERESELOR CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA IN DOSARUL NR 2043/120/2023

VEZI / DESCARCA

70

19.07.2023

PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI, RESPECTIV AUGUST 2023 – OCTOMBRIE 2023

VEZI / DESCARCA

71

21.07.2023

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNA MAI 2023, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE „SPIRU HARET” BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

72

24.07.2023

PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI CLUB SPORTIV „RAPID DAMBOVICIOARA” IN ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

73

28.07.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII NR 14/06.02.2023 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „ SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL DAMBOVITA – OBIECTIV – INSTALATIE DE TRATARE DESEURI COLECTATE SEPARAT SI CENTRU DE APORT VOLUNTAR SOTANGA

VEZI / DESCARCA

74

31.07.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPKETAREA DOMENIULUI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

75

02.08.2023

PRIVIND APROBAREA CERERII DOAMNEI MUSAT SONIA – ROXANA SI ATRIBUIREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 500 M.P FAMILIEI ACESTEIA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR 15/2003R PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA

VEZI / DESCARCA

76

04.08.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

77

08.08.2023

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR 15 DIN 31.01.2023 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA CU TITLUI GRATUIT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 500 M.P SITUAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BRANISTEA, T20, P19/6 NUMAR CADASTRAL SI CARTE FUNCIARA NR 72602 CATRE  SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORTGAZE NATURALE „TRANSGAZ” SA MEDIAS

VEZI / DESCARCA

78

11.08.2023

PRIVIND APROBAREA ACTUALIARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONIMICI PENTRU PROIECTUL „ACHIZITIONAREA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” CA URMAREA SEMNARII CONTRACTULUI DE FINANTARE

VEZI / DESCARCA

79

11.08.2023

PRIVIND REVOCARE HCL NR 25/30.03.2023 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 50.00HA SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA, IDENTIFICAT PRIN CF NR 72435, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC INDUSTRIAL DE PANOURI FOTOVOLTAICE

VEZI / DESCARCA

80

21.08.2023

PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII LA NIVEL LOCAL AL PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR – CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI A CONTRCTELOR /ACORDURILOR/ CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR ADUCATIVE, AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU SCOLI AL ROMANIEI, PENTRU ANII SCOLARI 2023 – 2029

VEZI / DESCARCA

81

22.08.2023

PRIVIND ACORDAREA PENTRU ANUL SCOLAR 2023 – 2024 A PACHETULUI DE RECHIZITE SCOLARE „GHIOZDANUL MEU”

VEZI / DESCARCA

82

22.08.2023

ASOCIEREA IN PARTICIPATIE INTRE U.A.T. BRANISTEA SI SOCIETATEA SAVE GREEN VOLT SRL IN VEDEREA EXPLOATARII POTENTIALULUI ENERGETIC DIN SURSE DE ENERGIE REGENERABILA DIN ZONA EXTRAVILANA A COMUNEI BRANISTEA PRIN REALIZAREA UNUI PARC DE CELULE VOTOVOLTAICE DE APROXIMATIV 47 MW

VEZI / DESCARCA

83

23.08.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRUL III SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

84

24.08.2023

PRIVIND APROBAREA COMPLETARI IN REGISTRUL  - INVEBTAR AL MIJLOACELOR FIXE CU UN UTILAJ MULTIFUNCTIONAL  „INCARCATOR AUTOPROPULSAT +CABINA L MARCA AVANT, MODEL 423 DOTAT CU ACCESORII (SECERATOARE LATERAL, MODEL A35676 SI CUPA MATERIAL USOR A36714) ACHZITIONAT PRIN FEADR MASURA 1, C 1.1 – SM 19.2

VEZI / DESCARCA

85

05.09.2023

PRIVIND APROBAREA ALIPIRII A DOUA IMOBILE  - TERENURI, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BRANISTEA, SITUATE IN SAT DAMBOVICIOARA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SUPRAFATA DE 617 MP AVAND NR CADASTRAL 72682. CF 726, SI RESPECTIV 2738 MP CU NR CADASTRAL 70595, CF 70595

VEZI / DESCARCA

86

06.09.2023

PRIVIND APROBAREA INFIINTARI ZILEI LOCALITATII BRANISTEA, IN DATA DE 15 AUGUST A FIEARUI AN SI TARGULUI ANUAL, IN PERIOADA 17 – 17 AUGUST A FIECARUI AN

VEZI / DESCARCA

87

12.09.2023

PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT DIN PARTEA UNUI CONSILIULUI BRANISTEA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE SPIRU HARET BRANISTEA, PENTRU ANUL SCOLAR 2023 – 2024

VEZI / DESCARCA

88

12.09.2023

PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CONSULTANTA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE LA NIVELUL UAT BRANISTEA, PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

89

13.09.2023

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PROPRIU CUPRIZAND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE HOTARARI CU CARACTER NORMATIVARE SE SUPUN ADOPTARII CONSILOIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

90

03.10.2023

PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PREVAZUTE LA ART. 470, ALIN. 5 SI ALIN. 6 DIN LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE IN ANUL FISCAL 2024

VEZI / DESCARCA

91

05.10.2023

PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICSATORILOR TEHNICO – ECONOMICI CA URMARE A FINALIZARIIPROCEDURIIDE LICITATIE PUBLICA SI ACTUALIZAREA COFINANTARII PENTTRU LUCRARILE REST DE EXECUTAT LA OBIECTIVUL „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 SALI DE GRUPAIN SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA”

VEZI / DESCARCA

92

05.10.2023

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARA PE CELE DOUA SECTIUNI LA DATA DE 30.09.2023

VEZI / DESCARCA

93

11.10.2023

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PE PERIOADA RECE 2023 – 2024, LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

94

 10.10.2023

PRIVIND COMPONENTA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENTIA DE URGENTA IN CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA, LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

95

12.10.2023

PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSIULUIU LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, PENTRU O PERIOADA DE 3 ȘUNI, RESPECTIV NOIEMBRIE 2023 – IANUARIE 2024

VEZI / DESCARCA

96

19.10.2023

PRIVIND MODIFICAREA ARTT 2, ALIN 2 DIN HCL NR 46/22.06.2023 PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5913 MP PAROHIEI BRANISTEA, IDENTIFICAT PRIN T 25, P 8/42, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

97

19.10.2023

PRIVIND MODIFICAREA ARTT 2, ALIN 2 DIN HCL NR 47/22.06.2023 PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5376 MP PAROHIEI DAMBOVICIOARA, IDENTIFICAT PRIN T 26, P 9/5/1, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

98

19.10.2023

PRIVIND MODIFICAREA ARTT 2, ALIN 2 DIN HCL NR 48/22.06.2023 PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 800 MP PAROHIEI CRANGASI, FILIALA SAVESTI, IDENTIFICAT PRIN T 27, P 117/1, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

99

 31.10/2023

 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIM IV SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

100

31.10.2023

PRIVIND APROBAREA REORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA INCEPAND CU 01.11.2023, IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MASURI FISCAL – BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITATII FINANCIARE A ROMANIEI PE TERMEN LUNG

VEZI / DESCARCA

101

06.11.2023

PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR 03/07.01.2016 PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI ACTUALIZAREA PLAN URBANISTIC GENERAL SI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT, COMUNA BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

102

09.11.2023

PENTRU VALIDAREA DISPOZITIEI NR 206/09.11.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA PRIN DIMINUAREA DE VENITURI SI CHELTUIELI SI PRIN VIRARE DE CREDITEDE LA UN ARTICOLMLA ALTUL IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL, A BUGETULUI INSTITUTIILOR SI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE TRIM III SI IV PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

103

09.11.2023

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNA IUNIE, IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2023, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE „SPIRU HARET” BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

104

09.11.2023

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC, A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZATI – ANEXA 2.2C SI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „RETEA DE TROTUARE, DE COLECTARE APE PLUVIALE SI AMENAJARE DE PISTE PENTRU BICICLISTI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI PIETONALE IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” APROBAT PENTRU FINANTARE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII „ANGHEL SALIGNY”

VEZI / DESCARCA

105

10.11.2023

PRIVIND APRIBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI INITIALI SI ACTUALIZATI, A DEVIZULUI GENERAL INITIAL SI ACTUALIZAT SI A SUMEI REPREZENTAND CAEGORIILE DE CHELTUIELI FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU OBICTIVUL DE INVESTITII „EXTINDERE RETEA DE APA SI APA UZATA IN SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA „ APROBAT PENTRU FINANTARE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII „ANGHEL SALIGNY”

VEZI / DESCARCA

106

14.11.2023

PRIVIND COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI ATRIBUIREA CONTRACTLUI PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 50.00 HA SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA, INDENTIFICAT PRIN CF NR 72435, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC INDUSTRIAL DE PANOURI FOTOVOLTAICE

VEZI / DESCARCA

107

15.11.2023

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2023, CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE „SPIRU HARET” BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

108

16.11.2023

PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII NONCASNICI

VEZI / DESCARCA

109

23.11.2023

PRIVIND APROBAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL SCOLAR 2024 – 2025 LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

110

23.11.2023

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2024, DESFASURATE DE BANEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

VEZI / DESCARCA

111

27.11.2023

PRIVIND MODIFICAREA ART. 2, ART 3, SI ART.4 DIN HCL NR. 85/20.12.2023 PRECUM SI COMPLETAREA ART.3 DIN HCL NR 87, DIN 20.12.2022 CU PRIVIRE LA OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA SI APA UZATA IN SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

112

27.11.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRUL IV PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

113

27.11.2023

PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIVIND SPATIUL IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETUL INDIVIDUAL AL DOAMNEI DR. RIZEA ANCA

VEZI / DESCARCA

114

28.11.2023

PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE INSTITUIRE A TAXEI DE SALUBRIZARE DE LA UTILIZATORII NONCASNICI

VEZI / DESCARCA

115

29.11.2023

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA, PE ANUL 2024

VEZI / DESCARCA

116

06.12.2023

PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI UAT BRANISTEA DATORATA ASOCIATIEI DE DEZAVOLTARE INTERCOMUNITARA „MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA” PENTRU ANUL 2024

VEZI / DESCARCA

117

07.12.2023

PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI RAXEI DE HABITAT CU DESTINATIE SPECIALA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2024, IN CUANTUMUL STABILIT PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

118

07.12.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRUL IV PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

119

07.12.2023

PRIVIND CORECTAREA SI COMPLETAREA HCL 104/27.11.2023 PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DE APA SI APA POTABILA SI APA UZATA IN SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

120

14.12.2023

PRIVIND DECLARAREA STARII DE INSOLVABILITATE PENTRU CONTRIBUABILII DEBITORI PERSOANE FIZICE

VEZI / DESCARCA

121

19.12.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHLTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA,   JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRUL III PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

122

19.12.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRUL IV PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

123

PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT SI A REGULAMENTULUI REFERITOR LA DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT DE LA DOMICILIU LA SERVICIU SI RETUR PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

ANUL 2022

 

NR PH

DATA

DESCRIERE

VIZUALIZEAZA

1

05.01.2022

PENTRU VALIDAREA DISPOZIȚIEI NR. 2/05.01.2022 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE, PENTRU ANUL 2021

VEZI / DESCARCA

2

05.01.2022

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 89/ 22.12.2021 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR APLICABILE LA NIVELUL COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, PENTRU ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

3

13.01.2022

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

4

14.01.2022

PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIVIND SPATIUL IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL AL DOAMNEI DR. RIZEA ANCA

VEZI / DESCARCA

5

19.01.2022

PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL BRANIȘTEA, PENTRU LUNILE FEBRUARIE- APRILIE 2022

VEZI / DESCARCA

6

19.01.2022

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2022, DESFĂȘURATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

VEZI / DESCARCA

7

19.01.2022

PRIVIND APROBAREA DOSARULUI DE FUNCȚIONARE A CENTRULUI CULTURAL BRANIȘTEA ȘI AL BIBLIOTECII PRIVIND APROBAREA DOSARULUI DE FUNCȚIONARE A CENTRULUI CULTURAL BRANIȘTEA ȘI AL BIBLIOTECII

VEZI / DESCARCA

8

19.01.2022

PRIVIND APROBAREA ANALIZEI STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU SEMESTRUL I SI II AL ANULUI 2021 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂȚI

VEZI / DESCARCA

9

19.01.2022

PRIVIND APROBAREA SUSȚINERII FINANCIARE A ECHIPEI DE FOTBAL A.S SĂGEATA BRANIȘTEA

VEZI / DESCARCA

10

21.01.2022

ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA APĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

11

03.02.2022

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI, MEMBRI AI COMISIEI PENTRU EVALUAREA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI BRANIȘTEA

VEZI / DESCARCA

12

14.02.2022

PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE DE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE DIN COMUNA BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

13

17.02.2022

PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT ȘI A UNUI MEMBRU SUPLEANT AL CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL ȘCOLII GIMNAZIALE SPIRU HARET BRANIȘTEA

VEZI / DESCARCA

14

01.03.2022

PRIVIND ACORADREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOMNULUI BADEA MARIUS

VEZI / DESCARCA

15

01.03.2022

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOAMNEI ROPCEANU ANGELICA

VEZI / DESCARCA

16

18.03.2022

PRIVIND APROBAREA CONVENTIEI DE COLABORARE INTRE CONSILIUL LOCAL BRANISTEA ȘI SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE

VEZI / DESCARCA

17

23.03.2022

PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE NAVETĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2021 ȘI IANUARIE 2022 CADRELOR DIDACTICE ALE ȘCOLII SPIRU HARET

VEZI / DESCARCA

18

24.03.2022

PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUINBURSELOR PENTRU ELEVII DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA BRANIȘTEA, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

VEZI / DESCARCA

19

01.04.2022

PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

20

13.04.2022

PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL, PENTRU LUNILE MAI- IULIE 2022

VEZI / DESCARCA

21

14.04.2022

PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2021 ȘI A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ASUPRA EXECUȚIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2021

VEZI / DESCARCA

22

14.04.2022

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACTIVITĂȚILOR SOCIO- CULTURALE ȘI EDUCATIVE ÎN COMUNA BRANIȘTEA AL COMPARTIMENTULUI CULTURĂ PENTRU ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

23

14.04.2022

PRIVIND APROBAREA DOSARULUI DE FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII COMUNALE BRANIȘTEA PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

24

14.04.2022

PRIVIND STABILIREA SITUAȚIILOR DEOSEBITE ȘI REGULAMENTUL DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ DIN BUGETUL LOCAL

VEZI / DESCARCA

25

14.04.2022

PRIVIND SUPLIMENTAREA CHELTUIELILOR, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI EXTINDERE APĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

26

19.04.2022

PRIVIND EXTINDEREA ZONEI CONCESIONATE PENTRU UNA SAU MAI MULTE LOCALITATI APARTINATOARE UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE BRANIȘTEA ȘI APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÎMBOVIȚA”.

VEZI / DESCARCA

27

20.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE ACCES PE PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI BRANIȘTEA ÎN SCOPUL CONSTITUIRII ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ NECESARE RETELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

VEZI / DESCARCA

28

20.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE ACCES PE PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI BRANIȘTEA ÎN SCOPUL CONSTITUIRII ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ NECESARE RETELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

VEZI / DESCARCA

29

20.05.2022

PRIVIND PARTICIPAREA LA PROGRAMUL PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC CU INVESTIȚIA ,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, PRIN CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CORPURILOR DE ILUMINAT ȘI PRIN GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ELECTRICE ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

30

20.05.2022

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARC CU LOC DE JOACĂ ȘI TEREN DE SPORT ÎN SATUL DÂMBOVICIOARA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

31

24.05.2022

PRIVIND INCLUDEREA IN LISTA DE INVESTITII A OBIECTIVULUI "AMENAJARE TEREN AFERENT FOIȘORULUI AMPLASAT ÎN SATUL DÂMBOVICIOARA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA"

VEZI / DESCARCA

32

06.06.2022

ACTUALIZARE INDICATORI TEHICO-ECOMONICII INFRASTRUCTURA RUTIERA ASFALATARE ULITE SI STRAZI SATELE BRANIȘTEA SI DÂMBOVICIARA

VEZI / DESCARCA

33

20.06.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL, TRIM II

VEZI / DESCARCA

34

21.06.2022

PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE “SPIRU HARET” BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

35

22.06.2022

PRIVIND APROBAREA INFIINTARII ANSAMBLULUI DE DANSURI POPULARE IN CUMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

36

22.06.2022

PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI SI A VALORII PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE “SISTEM INFORMATIC PENTRU DIGITALIZAREA UAT COMUNA BRANISTEA” IN CADRUL FINANTARII DIN ONDURIELE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NATIOJAL DE REDRESARE SI REZILIENTA COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL , I 1.2

VEZI / DESCARCA

37

22.06.2022

PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI “MOBILITATEA URBANA VERDE - INOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC IN COMUNA BRANISTEA”

VEZI / DESCARCA

38

23.06.2022

PRIVI ND APROBAREA CERERII DOMNULUI CATALIN ANDREI SI ATRIBUIREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN DE 500 MP FAMILIEI ACESTEIA IN COMFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR 15/2003 PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA

VEZI / DESCARCA

39

23.06.2022

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE CELE DOUA SECTIUNI LA DATA DE 31.03.2022

VEZI / DESCARCA

40

28.06.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIM II PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

41

13.07.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A COFINANTARII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, 3 SALI DE CALSA IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.”

VEZI / DESCARCA

42

13.07.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A COFINANTARII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “DISPENSAR UMAN IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.”

VEZI / DESCARCA

43

13.07.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE ANALIZA RESPECTIV DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CERERILOR DEPUSE IN BAZA LEGII NR 15/2003 PRIVIND SPRIJINULUI ACORDAT TINERILOR PENTRU CONSRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA

VEZI / DESCARCA

44

20.07.2022

PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI, RESECTIV AUGUST 2022 - OCTOMBRIE 2022

VEZI / DESCARCA

45

20.07.2022

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE ELE DOUA SECTIUNI LA DATA DE 30.06.2022

VEZI / DESCARCA

46

20.07. 2022

PRIVIND ACORDAREA PENTRU ANUL SCOLAR 2022 - 2023 A PACHETULUI DE RECHIZITE SCOLARE “GHIOZDANUL MEU”

VEZI / DESCARCA

47

21.07.2022

PRIVIND ABROBAREA REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE PE RAZA COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

48

21.07.2022

PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE “SPIRU HARET” BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

49

22.07.2023

PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIE A TERENURILOR CE FAC OBIECTUL “PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA, IN PERIOADA 2014 - 2020  

VEZI / DESCARCA

50

22.07.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETUUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRUL III PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

51

27.07.2022

PRIVIND AMENAJAREA TERENULUI AFERENT FOISORULUI AMPLASAT IN SATUL DAMBOVICIOARA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

52

11.08.2022

PRIVIND ALEGEREA UNUI CONSILIER LOCAL CA REPREZENTANT DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN COMISIA PRIVIND REFERENDUMUL LOCAL

 VEZI / DESCARCA

53

08.08.2022

PRIVIND RECTIFICAREA ANEXEI HCL NR 2 DIN 28.02.2019 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

54

08.08.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA INDUCATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI EXTINDERE RETEA APA IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.”

VEZI / DESCARCA

55

11.08.2022

PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “SAGEATA BRANISTEA” IN  ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

56

16.08.2022

PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU PROIECTUL “REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA A ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.”

VEZI / DESCARCA

57

24.08.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRUL III PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

58

12.09.2022

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE “SPIRU HARET” BRANISTEA, PENTRU ANUL 2022 - 2023

VEZI / DESCARCA

59

20.09.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRELE III SI IV, PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

60

10.10.2022

PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, PENTRU PERIOADA 2021 - 2027

VEZI / DESCARCA

60<1

20.09.2022

PRIVIND MODIFICAREA ART. 5 LITERA D) DIN ANEXA 1 A HCL-ULUI NR 22/29.04.2022 PRIVIND STABILIREA SITUATIILOR DEOSEBITE SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA DIN BUGETUL LOCAL

VEZI / DESCARCA

61

10.10.2022

PRIVIND REVOCAREA HCL-ULUI NR 29 DIN 27.06.2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI SI A VALORII PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE “SISTEM INFORMATIC PENTRU DIGITALIZAREA UAT COMUNA BRANISTEA” IN CADRUL FINANTARII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA COMPONENTA C10 FONDUL LOCAL, I.1.2

VEZI / DESCARCA

62

10.10.2022

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT “SISTEM INFORMATIC PENTRU DIGITALIZAREA UAT COMUNA BRANISTEA” INVESTITIA I.1.2 - ASIGURAREA INFRACSTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - ITS/ ALTE INFRASTRUCTURI TIC IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, COMPONENTA 10 - FONDUL LOCAL - SESIUNEA A II A 

VEZI / DESCARCA

63

12.10.2022

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL-ULUI NR 30 DIN 28.06.2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI “MOBILITATE URBANA VERDE - INNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC IN COMUNA BRANISTEA” JUDETUL DAMBOVITA SI A CHELTUIELILOR AFERENTE

VEZI / DESCARCA

64

12.10.2022

PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PREVAZUTE LA ART 470 ALINEATUL 5 SI ALINEATUL 6 DIN LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE IN ANUL FISCAL 2023

VEZI / DESCARCA

65

12.10.2022

PRIVIND INREGISTRAREA PRIMARIEI COMUN EI BRANISTEA IN SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR UTILIZAND CARDUL BANCAR (SNEP) SI MODUL DE SUPORTARE A COMISIONULUI BANCAR LA TRANZACTIILE ONLINE

VEZI / DESCARCA

66

13.10.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN IN SAAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA”

VEZI / DESCARCA

67

18.10.2022

PRIVIND MODIFICAEA COMPLETAREA SI INTRODUCEREA UNOR IMOBILE (TEREN) IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

68

19.10.2022

PRIVIND SCHIMBAEA DESTINATIEI UNUI IMOBIL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BRANISTEA, DIN IMOBIL CU DESTINATIA DE UNITATE DE INVATAMANT IN IMOBIL CU ALTA DESTINATIE

VEZI / DESCARCA

69

24.10.2022

PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI, RESPECTIV NOIEMBRIE 2022 - IANUARIE 2023

VEZI / DESCARCA

70

24.1O.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIMESTRUL IV, PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

71

24.10.2022

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SCOLARE AFERENTE ANULUI SCOLAR 2022 - 2023 PENTRU ELEVII DIN CICLUL PRIMAR SI GIMNAZIAL DIN INVATAMANTUL DE STAT LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, A NUMARULUI SI A CUANTUMULUI ACESTORA.

VEZI / DESCARCA

72

24.10.2022

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE CELE DOUA SECTIUNI LA DATA DE 30.09.2022

VEZI / DESCARCA

73

04.11.2022

PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI “SPRIJINIREA CONECTARII POPULATIEI CU VENITURI MICI LA RETELELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE EXISTENTE , IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA”

VEZI / DESCARCA

74

04.11.2022

PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DE BANI IN VEDEREA CUMPARARII DE CADOURI DE LA GRADINITELE DIN COMUNA BRANISTEA SI SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” BRANISTEA, CU OCAZIA SARBATORII POMULUI DE IARNA

VEZI / DESCARCA

75

17.11.2022

PRIVIND ANULAREA OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE DE PERSOANELE JURIDICE, RADIATE DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI, IN SATRE DE INSOLVENTA SI SCADEREA ACESTORA DIN EVIDENTA FISCALA, LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

76

17.11.2022

PRIVIND APROBAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL SCOLAR 2023 - 2024 LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

77

17.11.2022

PRIVIND APROBAREA STATULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

78

22.11.2022

PRIVIND APROBAREA PROCEDURI PRIVIND DECLARAREA STARII DE INSOLUBILITATE A DEBITORILOR PERSOANE FIZICE CONFORM PREVEDERII ART. 265 DIN LEGEA 207/2015, PRIVIND CODUL DE PROCEDURA FISCALA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

79

28.11.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI , PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “AMENAJARE PARC CU LOC DE JOACA SI TEREN DE SPORT IN SATUL DAMBOVICIOARA , COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.”

VEZI / DESCARCA

80

28.11.2022

PRIVIND ELIMINAREA ART 5,6,7 DIN HCL NR 54/12.10.2022 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  SISTEM INFORMATIC PENTRU DIGITALIZZAREA UAT COMUNA BRANISTEA INVESTITIA I.1.2 - ASIGURAREA INFRACSTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ITS/ALTE INFRACSTRUCTURI TIC IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, COMPONENTA 10 - FONDUL LOCAL - SESIUNA A II A

VEZI / DESCARCA

81.

28.11.2022

PRIVIND ACHIZITIONAREA SI AMPLASAREA A 2 STATII DE REINCARCARE, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA - I.1 MOBILITATE URBANA DURABILA-  I1.3 ASIGURAREA INFRACSTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, COMPONENTA 10 - FONDUL LOCAL - SESIUNEA II

VEZI / DESCARCA

82

28.11.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIM IV PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

83

29.11.2022

PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI UAT BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, DATORATA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERNATIONALA APA DAMBOVITA PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

84

29.11.2022

PRIVIND APROBAREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT , PRIVIND ACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

85

29.11.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIM IV, PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

86

29.11.2022

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA , JUDET DAMBOVITA PE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

87

29.11.2022

PRIVIND DECONTAREA CONTRAVALORII CHELTUIELILOR DE DEPLASARE PENTRU TRANSPORTUL INTRE LOCALITATEA IN CARE FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA ISI AU DOMICILIUL SI LOCALITATEA UNDE SE AFLA LOCUL DE MUNCA AL ACESTORA, RESPECTIV COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

88

09.12.2022

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2023, DESFASURATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR 416/2001 CU MODIFICSRILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

VEZI / DESCARCA

89

09.12.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIM IV, PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

90

14.12.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, LA TRIM IV, PE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

91

19.12.2022

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT - EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA SI APA UZATA IN SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA (PNRR) COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL API., INETERVENTIA 1 - EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN AGLOMERARI MAI MARI DE 2000 DE LOCUITORI  ECHIVALENTI

VEZI / DESCARCA

92

19.12.2022

PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 77/08.12.2022 PRIVIND APROBAREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRIVIND ACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU COMUNA BRANSITEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

93

19.12.2022

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE LA FAZA STADIU DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REZULTATI LA FAZA STUDIULUI DE FAZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA SI APA UZATA IN SAT VBRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

 

 

AFIȘARE ÎN VEDEREA DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI DE BUGET PE ANUL 2022  - vezi/descarcă

 

 

Contact

Iunie 2024
LMMJVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930