PRIMĂRIA
COMUNEI
BRANIŞTEA
CC-d CC-f CC-int parc-dambovicioara scoala

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Braniștea

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2022

 

Număr Data Scurtă descriere Vizualizează
Nr. 8 27.01.2022   privind aprobarea sustinerii financiare a echipei de fotbal AS Sageata Branistea vezi/descarcă
Nr. 7 27.01.2022  privind aprobarea analizei studiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I si II al anului 2021 si stabilizarea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati  vezi/descarcă
Nr. 6 27.01.2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2022, desfasurate de beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor legii nr.  416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare  vezi/descarcă
Nr. 5 27.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Branistea pentru lunile februarie-aprilie 2022 vezi/descarcă
Nr. 4 27.01.2022  privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de inchiriere privind spatiul in care functioneaza cabinetul medical individual al doamnei dr. Rizea Anca vezi/descarcă
Nr. 3 06.01.2022 privind modificarea si completarea HCL. nr. 89/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor aplicabile la nivelul comunei Branistea, judet Dambovita, pentru anul 2022 vezi/descarcă
Nr. 2  06.01.2022  pentru validarea Dispozitiei nr. 2/05.01.2022 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2021 vezi/descarcă
Nr. 1  06.01.2022  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului Local al comunei Branistea vezi/descarcă

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârile Consiliului Local pe anul 2021

 

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.80  10.12.2021 privind aprobarea valorii actualizate a investitiilor aferente UAT Branistea si al participarii Consiliului Local al UAT Branistea la cofinantarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020  vezi/descarcă  
NR.79  16.11.2021  privind aprobarea structurii retelei scolare ale unitatilor de invatamant preuniversitar in comuna Branistea, judetul Dambovita pentru anul scolar 2022-2023  vezi/descarcă  
NR.78 15.11.2021  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea judetul Dambovita trimestrul IV pe anul 2021  vezi/descarcă  
NR.77  15.11.2021  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Branistea, pentru lunile noiembrie-ianuarie 2021-2022  vezi/descarcă  
NR.76  05.11.2021  privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Amuza Gheorghe  vezi/descarcă  
NR.75  05.11.2021  privind aprobarea Devizului general si a cererii de finantare pentru obiectivul ''Retea de trotuare, de colectare ape pluviale si amenajare de piste de biciclete in vederea cresterii sigurantei pietonale in comuna Branistea, judetul Dambovita'' vezi/descarcă  
NR.74  05.11.2021  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului local al comunei Branistea  vezi/descarcă  
NR.73  28.10.2021  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director al Scolii Spiru Haret Branistea judet Dambovita  vezi/descarcă  
NR.72  28.10.2021  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea judetul Dambovita trimestrul IV pe anul 2021  vezi/descarcă  
NR.71  28.10.2021  privind extinderea sistemului de supraveghere video al administratiei publice locale cu un numar de 7 camere  vezi/descarcă  
NR.70 28.10.2021  privind aprobarea redistribuirii Excedentului anual al bugetului local al comunei Branistea  vezi/descarcă 
NR.69 28.10.2021  privind aprobarea contului de executie al bugetului local Branistea, pentru trimestrul al III-lea al anului bugetar 2021  vezi/descarcă 
NR.68 28.10.2021  privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru iluminatul festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna  vezi/descarcă 
NR.67 28.10.2021  privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor Savesti si Dambovicioara  vezi/descarcă 
NR.66 28.10.2021  privind achizitia unui numar de 100 de drapeluri pentru ziua de 1 Decembrie  vezi/descarcă 
NR.65 28.10.2021 privind procurarea de cadouri pentru serbarea de Craciun a prescolarilor si elevilor din comuna Branistea vezi/descarcă 
NR.64 28.10.2021  privind achizitionarea unui numar de 50 de cosuri stradale selective vezi/descarcă 
NR.63 28.10.2021  privind aprobarea achizitiei unui numar de 5 totemuri pentru semnalizarea si informarea la intrarea si iesirea din satele comunei Branistea, judet Dambovita  vezi/descarcă 
NR.62 28.10.2021  privind achizitia de masti de protectie pentru prevenirea si limitarea efectelor pandemiei de Covid 19  vezi/descarcă 
NR.61 28.10.2021  privind infiintarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Branistea, judet Dambovita vezi/descarcă 
NR.60 28.10.2021  privind stabilirea situatiilor deosebite si procedura de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local vezi/descarcă 
NR.59 28.10.2021 privind modificare si completarea HCL NR. 47 din 16.11.2020 privind reorganizarea Comisiei de specialitate pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport vezi/descarcă 
NR.58 28.10.2021 privind punerea la dispozitia proiectului ''Sistem informational pentru managementul integrat al apelor- etapa II''  vezi/descarcă 
NR.57 28.10.2021 privind desemnarea unui consilier local in calitate de Consilier responsabil cu afacerile europene vezi/descarcă 
NR.56 21.10.2021   privind modificare HCL nr. 53/07.10.2021 ca urmare a corectarii Devizului general, indicatorilor economici si a cererii de finantare ''Extindere retea de apa si apa uzata in sat Branistea, comuna Branistea'' vezi/descarcă 
NR.55 21.10.2021  privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii ''Infiintare retea canalizare si extindere retea de apa in comuna Branistea, judetul Dambovita'' vezi/descarcă 
NR. 54 07.10.2021 privind ''Elaborarea strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027 pentru UAT Comuna Braniștea''   vezi/descarcă 
NR. 53 07.10.2021  privind introducerea în lista de investiții a obiectivului ''Extindere rețea de apă și apă uzată în sat Braniștea, comuna Braniștea'' aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ  vezi/descarcă 
NR. 52 07.10.2021  privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Braniștea, județ Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR. 51 07.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județ Dâmbovița, la trimestrul IV al anului 2021  vezi/descarcă 
NR. 50 07.10.2021  privind participarea comunei Braniștea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu   vezi/descarcă 
NR. 49 07.10.2021 privind mandatarea specială a reprezentantului comunei Braniștea, județ Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare intercomunitară ''APĂ Dâmbovița''  vezi/descarcă 
NR. 48 30.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Braniștea, județ Dâmbovița, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ''Spiru Haret''Braniștea  vezi/descarcă 
NR. 47 30.09.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru lunile mai și iunie 2021, cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ''Spiru Haret'' Braniștea  vezi/descarcă 
NR. 46 30.09.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Braniștea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2021  vezi/descarcă
NR. 45 30.08.2021  pentru modificarea hotărârii nr. 36 din 29.06.2021 privind aprobarea cererii d-ului Radu Constantin-Adelin și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acestuia, în conformitate cu Legea 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe propietate personală  vezi/descarcă 
NR. 44 30.08.2021 privind aprobarea redistribuirii excedentului anual al bugetului local al comunei Braniștea, județul Dâmbovița rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 și repartizat prin HCL nr. 23/ 22.04.2021   vezi/descarcă 
NR. 43 30.08.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Braniștea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2021  vezi/descarcă 
NR. 42 30.08.2021 privind renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei Braniștea, prin Consiliul Local Braniștea, în Asociația de dezvoltare intercomunitară LAVITAS TITU  vezi/descarcă 
NR. 41 30.08.2021 privind validarea dispoziției nr. 93/29.07.2021 emisă de primarul comunei Braniștea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița la trimestrul III pe anul 2021  vezi/descarcă 
NR. 40 30.08.2021 privind încetarea constatării de drept înainte de expirarea duratei duratei normale a mandatului de consilier al doamnei Eșanu Voica  vezi/descarcă 
NR. 39 30.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Braniștea, pentru lunile august-octombrie 2021   vezi/descarcă 
NR. 38 29.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trimestrul III al anului 2021   vezi/descarcă 
NR. 37 29.06.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru luna aprilie 2021 cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Spiru Haret Braniștea   vezi/descarcă 
NR. 36 29.06.2021 privind aprobarea cererii d-ului Radu Constantin-Adelin și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acestuia, în conformitate cu Legea 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe propietate personală   vezi/descarcă 
NR. 35 11.06.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe Braniștea pentru construire capelă în satul Braniștea, comuna Braniștea, județ Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR. 34 11.06.2021 privind schimbarea destinației imobilului cu nr.cadastral 70581, amplasat în comuna Braniștea, județ Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR. 33 27.05.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2020 și a situațiilor financiare anuale asupra execuției bugetare la data de 31.12.2020  vezi/descarcă 
NR. 32 27.05.2021 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare nerambursabilă și plata penalităților de 0,1% calculată la valoarea eligibilă nedecontată  vezi/descarcă 
NR. 31 27.05.2021  privind aprobarea cererii doamnei Gheorghian Emilia și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acestuia, în conformitate cu Legea 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe propietate personală  vezi/descarcă 
NR. 30 27.05.2021 privind aprobarea cererii d-ului Stoica Marian și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acestuia, în conformitate cu Legea 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe propietate personală  vezi/descarcă 
NR. 29 27.05.2021  privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru lunile februarile și martie 2021, cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ''Spiru Haret'' Braniștea  vezi/descarcă 
NR. 28 17.05.2021 privind achiziționarea terenului cu suprafața de 2491 mp, situat în sat Braniștea, comuna Braniștea, județ Dâmbovița   vezi/descarcă 
NR. 27 17.05.2021 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție nr. 838/ 13.10.2017 din partea FNGCIMM SA IFN pentru restituirea avansului pentru proiectul ''ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE ȘI EXTINDERE APĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA''  vezi/descarcă 
NR. 26 27.04.2021  privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Braniștea, pentru anul școlar 2020-2021  vezi/descarcă 
NR. 25 22.04.2021 privind acceptarea donației terenului cu suprafața de 2127 mp, situat în tarlaua 6, parcela 88/2/66 amplasat în extravilanul sat Braniștea, comuna Braniștea, județ Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR. 24 22.04.2021 privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice din comuna Braniștea, județ Dâmbovița   vezi/descarcă 
NR. 23 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județ Dâmbovița pentru anul 2021  vezi/descarcă 
NR. 22 22.04.2021  privind alegerea președintelui de ședință, al Consiliului Local Braniștea pentru perioada 01.05.2021-31.07.2021  vezi/descarcă 
NR. 21 26.03.2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Braniștea, județ Dâmbovița   vezi/descarcă 
NR. 20 26.03.2021 privind îndreptare eroare materială în Hotărârea Consiliului Local al comunei Braniștea nr. 12/25.02.2021  vezi/descarcă 
NR. 19 26.03.2021  privind aprobarea documentației de urbanism - PUZ pentru investiția ''Amenajare parc cu loc de joacă și teren de sport în satul Dâmbovicioara, comuna Braniștea, județ Dâmbovița''  vezi/descarcă
NR. 18 05.03.2021 privind modificarea actului adițional nr. 10 din 01.11.2019 la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 7383 din 09.10.2017 încheiat între UAT Braniștea și Societatea Pro Strategy Construction SRL   vezi/descarcă
NR. 17 05.03.2021 privind rezilierea Contractului de achiziție de lucrări privind realizarea obiectivului de investiții ''Înființare rețea canalizare și extindere rețea apă în comuna Braniștea, județ Dâmbovița''   vezi/descarcă
NR. 16 25.02.2021  privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a pajiștilor ce aparțin com. Braniștea, județ Dâmbovița   vezi/descarcă
NR. 15 25.02.2021  cu privire la aprobarea proiectului pentru amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Braniștea, județul Dâmbovița   vezi/descarcă
NR. 14 25.02.2021  privind aprobarea documentației de urbanism pentru ''Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița în perioada 2014-2020''     vezi/descarcă
NR. 13 25.02.2021  privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I și II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități   vezi/descarcă
NR. 12 25.02.2021  privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Braniștea și a participării Consiliului Local al UAT Braniștea la cofinanțarea ''Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița în perioada 2014-2020''  vezi/descarcă
NR. 11 25.02.2021 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul ''Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița în perioada 2014-2020''   vezi/descarcă
NR. 10 25.02.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ''Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița în perioada 2014-2020''  vezi/descarcă
NR. 9 25.02.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative  vezi/descarcă
NR. 8 25.02.2021  privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, desfășurate de beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare  vezi/descarcă
NR. 7 09.02.2021  privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de exploatare de 70 și din 89, amplasate în extravilanul satului Braniștea, comuna Braniștea, județ Dâmbovița  vezi/descarcă
NR. 6 25.01.2021 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, d-ului Pîrvu Florin Remus  vezi/descarcă
NR. 5 25.01.2021 privind aprobarea dosarului de funcționare a Bibliotecii Comunale Braniștea pe anul 2021  vezi/descarcă
NR. 4 25.01.2021  privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere privind spațiul în care funcționează cabinetul medical individual al doamnei doctor Rizea Anca  vezi/descarcă
NR. 3 25.01.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru luna septembrie 2020, cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Spiru Haret Braniștea  vezi/descarcă
NR. 2 25.01.2021 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel local, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021  vezi/descarcă
NR. 1 25.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Braniștea pentru perioada 01.02-30.04.2021  vezi/descarcă

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2020 

NUMAR  DATA  SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ 
NR. 64 30.12.2020 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Braniștea, județ Dâmbovița vezi/descarcă
NR. 63 30.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județ Dâmbovița la trim. IV pe anul 2020 vezi/descarcă
NR. 62 30.12.2020  privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru luna octombrie 2020, cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Spiru Haret Braniștea vezi/descarcă 
NR. 61 30.12.2020  privind aprobarea structurii rețelei școlare ale unităților de învățământ preuniversitar în comuna Braniștea, județ Dâmbovița, pentru anul școlar 2021-2022 vezi/descarcă
NR. 60 30.12.2020  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile la nivelul comunei Braniștea, județul Dâmbovița pe anul 2021 vezi/descarcă 
NR. 59 30.12.2020  privind aprobarea transformării funcției publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Braniștea, județ Dâmbovița vezi/descarcă 
NR. 58 30.12.2020  privind mandatarea specială a reprezentantului comunei Braniștea, județ Dâmbovița, în Adunarea de Dezvoltare Intercomunitară ''APĂ DÂMBOVIȚA'' vezi/descarcă 
NR. 57 30.12.2020  privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Braniștea, județ Dâmbovița în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Spiru Haret Braniștea vezi/descarcă 
NR. 56 14.12.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor economici și asigurarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finanțează  de la bugetul de stat pentru obiectivul ''Înființare rețea canalizare și extindere rețea apă în comuna Braniștea, județ Dâmbovița'' vezi/descarcă
NR. 55 14.12.2020  privind luarea unor măsuri pentru achiziția unei suprafețe de teren în intravilanul comunei Braniștea, județ Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR. 54 14.12.2020  privind aprobarea obiectivului de investiții ''Inființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Braniștea, satele apărținătoare Braniștea și Dâmbovicioara, județul Dâmbovița'' vezi/descarcă
NR. 53 14.12.2020  privind aprobarea cererii domnului Niță Ionuț-Alexandru și atribuirea unei suprafețe de 500 m.p. familiei acestuia, în conformitate cu Legea 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe propietate personală  vezi/descarcă
NR. 52 14.12.2020  privind aprobarea cererii domnului Stoica Cătălin și atribuirea unei suprafețe de 500 m.p. familiei acestuia, în conformitate cu Legea 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe propietate personală vezi/descarcă 
NR. 51 14.12.2020  privind aprobarea proiectului rețelei școlare al comunei Braniștea, județ Dâmbovița, pentru anul școlar 2021-2022 vezi/descarcă 
NR. 50 14.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județ Dâmbovița pe trim. IV pe anul 2020  vezi/descarcă 
NR. 49 14.12.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Braniștea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2020  vezi/descarcă
NR. 48 16.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Braniștea, județ Dâmbovița vezi/descarcă 
NR. 47 16.11.2020  privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Braniștea, județ Dâmbovița vezi/descarcă 
NR. 46 16.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință vezi/descarcă 
NR. 45 30.09.2020  privind introducerea în Registrul-inventar al mijloacelor fixe a Sistemului de supraveghere video-stradală a Administrașiei Publice a Comunei Braniștea, mijloc fix realizat prin Contractul de finanțare prin FEADR vezi/descarcă
NR. 44 30.09.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru lunile februarie, martie și iunie 2020, cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Spiru Haret Braniștea  vezi/descarcă 
NR. 43 30.09.2020  privind aprobarea cererii domnului  Marian Alexandru Gabriel și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acesteia, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe propietate personală  vezi/descarcă
NR. 42 30.09.2020  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trim. III și IV pe anul 2020 vezi/descarcă
NR. 41 31.08.2020 privind aprobarea cererii doamnei Răducanu Ana Maria și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acesteia, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe propietate personală  vezi/descarcă 
NR. 40 31.08.2020   privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul Primăriei comunei Braniștea, județul Dâmbovița vezi/descarcă 
NR. 39 31.08.2020 privind actualizarea prin act adițional a unor clauze ale contractului de asociere pentru obiectivul de investiție ''Asfaltare ulițe și străzi în satele Braniștea și Dâmbovicioara din comuna Braniștea, județ Dâmbovița'' vezi/descarcă
NR. 38 31.08.2020 privind aprobarea redistribuirii excedentului anual al bugetului local al comunei Braniștea, județ Dâmbovița rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019 și repartizat prin HCL nr. 2/10.01.2020 vezi/descarcă
NR. 37 31.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, juideț Dâmbovița, la trim. III și IV pe anul 2020  vezi/descarcă
NR. 36 31.08.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Braniștea pentru trimestrul II al anului 2020 vezi/descarcă
NR. 35 18.08.2020 privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de garanție nr. 838 din data de 13.10.2017 din partea FNGCIMM SA IFN pentru restituirea avansului pentru proiectul ''Înființare rețea canalizare și extindere rețea apă în comuna Braniștea, județ Dâmbovița'' în baza contractului de finanțare încheiat cu AFIR vezi/descarcă
NR. 34 14.07.2020 privind aprobarea notei de comandă suplimentară, indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru cheltuielile aferente obiectivului ''CONSTRUIRE ȘCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA''  vezi/descarcă
NR. 33 14.07.2020 privind aprobarea demolării unor bunuri imobile construcții ce fac parte din domeniul privat al comunei Braniștea, județ Dâmbovița vezi/descarcă
NR. 32 14.07.2020 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile constructii din domeniul public in domeniul privat al comunei Braniștea, județ Dâmbovița, precum și scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și dupa caz, casării acestora vezi/descarcă
NR. 31 30.06.2020 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Braniștea, județ Dâmbovița vezi/descarcă
NR. 30 30.06.2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona vezi/descarcă 
NR. 29  30.06.2020  privind aprobarea cererii doamnei Andrei Ionela Alina și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acesteia în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală  vezi/descarcă
NR. 28 30.06.2020 privind scutirea de la plata majorărilor de întarziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice din comuna Braniștea vezi/descarcă 
NR. 27 30.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Braniștea, pentru perioada 01.07.2020 - 30.09.2020  vezi/descarcă
NR. 26 29.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trim. al II-lea și trim. al III-lea pentru anul 2020 vezi/descarcă
NR. 25 29.05.2020  privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 2021  vezi/descarcă
NR. 24 29.05.2020  privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, până la aprobarea noului P.U.G. vezi/descarcă
NR. 23 13.04.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, pentru trim. I al anului 2020 vezi/descarcă
NR. 22 13.04.2020 privind aprobarea notei de comandă suplimentară, indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pt. cheltuielile aferente obiectivului ”Amenajări exterioare de incintă și dotare școala cu cls. I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă
NR. 21 13.04.2020 privind suplimentarea cheltuielilor aferente organizării procedurilor de achiziție, aprobarea indicatorilor economici și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea de canalizare și extindere  apă în  comuna  Braniștea, județul Dâmbovița.” vezi/descarcă
NR. 20 13.04.2020 privind aprobarea închirierii spațiului în care va funcționa cabinetul medical individual al doamnei dr. Danielescu Manuela. vezi/descarcă
NR. 19 13.04.2020 privind alegerea președintelui de sedință a Consiliului Local Braniștea pentru perioada  01.04.2020 - 30.06.2020. vezi/descarcă
NR. 18 10.03.2020  privind revocarea HCL nr. 8 din 18.02.2020 privind aprobarea închirierii spațiului în care va funcționa cabinetul medical individual al domnului dr. Lungu Sorin.   vezi/descarcă 
NR. 17 10.03.2020 privind aprobarea schimbării destinației imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Braniștea, în vederea demolării corpurilor de clădire C1 - școală și C2 - grup sanitar, înscrise în extrasul de carte funciară nr. 70534.  vezi/descarcă 
NR. 16 10.03.2020  privind revocarea HCL nr. 37/26.05.2017, privind trecerea unor bunuri imobile construcții din domeniul public în domeniul privat al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, precum și scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și după caz, casării acestora.   vezi/descarcă
NR. 15 18.02.2020  privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” Braniștea, județul Dâmbovița, pentru lunile noiembrie, decembrie 2019 și ianuarie 2020.  vezi/descarcă 
NR. 14 18.02.2020  privind actualizarea indicatorilor economici și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții ”Dotare cu sistem de supraveghere video stradală a administrației publice a comunei Braniștea, județul Dâmbovița”. vezi/descarcă
NR. 13 18.02.2020  privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Braniștea, județul Dâmbovița. vezi/descarcă 
NR. 12 18.02.2020  privind aprobarea Dosarului de funcționare a Bibliotecii Comunale Braniștea pe anul 2020.  vezi/descarcă 
NR. 11 18.02.2020  privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I și II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.  vezi/descarcă
NR. 10 18.02.2020  privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanelor cu handicap grav domiciliate în comuna Braniștea, jud. Dâmbovița, pentru anul 2020.  vezi/descarcă
NR. 9 18.02.2020  privind aprobarea transformării unor funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Braniștea, județ Dâmbovița. vezi/descarcă 
NR. 8 18.02.2020  privind aprobarea închirierii spațiului în care va funcționa cabinetul medical individual al domnului dr. Sorin Lungu. vezi/descarcă 
NR. 7 18.02.2020  privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, jud. Dâmbovița, pentru anul 2020.  vezi/descarcă
NR. 6 18.02.2020  privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Braniștea, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2019.  vezi/descarcă
NR. 5 30.01.2020 privind aprobarea Documentație de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Braniștea.  vezi/descarcă 
NR. 4 29.01.2020  privind aprobarea închirierii spațiului în care va funcționa cabinetul medical individual al doamnei dr. Rizea Anca.  vezi/descarcă 
NR. 3 29.01.2020  privind aprobarea amenajării anexei multifuncționale în baza avizului de conformitate emis de DSP Dâmbovița, cu destinația cabinete medicale individuale și introducerea lui în domeniul public. vezi/descarcă 
NR. 2 10.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Braniștea, jud. Dâmbovița înregistrat la finele anului 2019.  vezi/descarcă
NR. 1 10.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019, conform dispoziției Primarului nr. 2/06.01.2020. vezi/descarcă

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2019

Decembrie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.76  23.12.2019  privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Braniștea, pentru perioada 01.01.2020 - 31.03.2020  vezi/descarcă 
NR.75 23.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile la nivelul comunei Braniștea, județul Dâmbovița, pe anul 2020 vezi/descarcă 
NR.74 23.12.2019 privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare și a demarării procedurii de concesionare a Serviciului Public de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Braniștea, județul Dâmbovița  vezi/descarcă
NR.73 23.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Braniștea, județul Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR.72 23.12.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020, desfășurate de beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 vezi/descarcă
NR.71 23.12.2019 privind aprobarea structurii rețelei școlare de unități de învățământ preuniversitar în comuna Braniștea, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2020 - 2021  vezi/descarcă 
NR.70 10.12.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiție ”Construire anexă multifuncțională - comuna Braniștea”  vezi/descarcă 
NR.69 10.12.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trim. IV al anului 2019 vezi/descarcă 

Noiembrie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.68 28.11.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trim. IV al anului 2019  vezi/descarcă 
NR.67 28.11.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” Braniștea, județul Dâmbovița, pentru lunile septembrie - octombrie 2019  vezi/descarcă 
NR.66 28.11.2019 privind inițierea procedurii de concesionare a Serviciului Public de utilitate publică de distribuire a gazelor naturale în comuna Braniștea, județul Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR.65 28.11.2019 privind înființarea Serviciului Public de distribuție a gazelor naturale în comuna Braniștea, județul Dâmbovița  vezi/descarcă
NR.64 28.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Asistență Socială al comunei Braniștea, județul Dâmbovița vezi/descarcă 
NR.63 28.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Braniștea, județul Dâmbovița vezi/descarcă 
NR.62 28.11.2019 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a comunei Braniștea, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2020-2021  vezi/descarcă 
NR.61 28.11.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trim. IV al anului 2019  vezi/descarcă

Octombrie 2019

NUMAR DATA  SCURTA DESCRIERE  VIZUALIZEAZA
NR.60  30.10.2019  privind luarea unor măsuri pentru achiziția unor suprafețe de teren în intravilanul comunei Braniștea, județul Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR.59  30.10.2019  privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trim. IV al anului 2019  vezi/descarcă 
NR.58  30.10.2019 privind aprobarea Notei de comandă suplimentară pentru obiectivul de investiții Construire Școală cu clasele I-VIII în Comuna Braniștea, județul Dâmbovița, ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 1/Instalații termice  vezi/descarcă 
NR.57  30.10.2019 privind aprobarea redistribuirii excedentului anual al bugetului local al Comunei Braniștea, județul Dâmbovița, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018 și repartizat prin HCL nr. 22/23.04.2019 vezi/descarcă
NR.56 30.10.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, pentru trim. III al anului 2019  vezi/descarcă
NR.55 30.10.2019 privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a U.A.T. Braniștea, județul Dâmbovița, a unei creanțe vezi/descarcă
NR.54  30.10.2019  privind încetarea contractului de concesiune din data de 02.12.2004 încheiat între concedent Consiliul local Braniștea și concesionar C.M.I. Dr. Barbu Răzvan Ștefan  vezi/descarcă
NR.53 24.10.2019 privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Comuna Braniștea și Consiliul Județean Dâmbovița în vederea realizării obiectivului de investiții ”Asfaltare ulițe și străzi în satele Braniștea și Dâmbovicioara din comuna Braniștea, județul Dâmbovița”  vezi/descarcă 

Septembrie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA 
NR.52 30.09.2019 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local pentru perioada 01.10.2019 - 31.12.2019  vezi/descarcă 
NR.51  30.09.2019  privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiție  ”Amenajare parc cu loc de joacă și teren de sport în satul Dâmbovicioara, comuna Braniștea, județul Dâmbovița”  și acordul de scoatere din circuitul agricol  vezi/descarcă
NR.50  30.09.2019 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 7.452.030 lei vezi/descarcă 
NR.49  30.09.2019  privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trimestrul IV al anului 2019 vezi/descarcă
NR.48 30.09.2019  privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Asfaltare ulițe și străzi în satele Braniștea și Dâmbovicioara din comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă 
NR.47  30.09.2019  privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție  ”Înființare distribuție gaze naturale în localitatea Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă
NR.46 30.09.2019  privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Braniștea, pentru trimestrul II al anului 2019 vezi/descarcă 
NR.45 30.09.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar ale Școlii  ”Spiru Haret” Braniștea, județul Dâmbovița, pentru lunile mai-august 2019 vezi/descarcă
NR.44 30.09.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Braniștea, județul Dâmbovița, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  ”Spiru Haret”  Braniștea vezi/descarcă

August 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.43  29.08.2019  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, la trim. III al anului 2019  vezi/descarcă 
NR.42 29.08.2019  privind schimbarea/transformarea denumirii unor funcții publice, conform Codului Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 vezi/descarcă
NR.41  29.08.2019  privind aprobarea suplimentării unor lucrări pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” ca urmare a Dispoziției de Șantier Nr. 7/25.07.2019  vezi/descarcă 
NR.40 22.08.2019  privind modificarea HCL nr. 107/08.12.2017 privind implementarea proiectului ”DOTARE CU SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADALĂ A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, prin desemnarea reprezentantului legal în persoana domnului Stan Adrian vezi/descarcă
NR.39 22.08.2019  privind modificarea HCL nr. 72/31.08.2017 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE PARC PUBLIC DE AGREMENT ÎN SAT BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA”, prin desemnarea reprezentantului local în persoana domnului Stan Adrian vezi/descarcă 
NR.38 22.08.2019  pentru modificarea HCL nr. 22 din 25.03.2017 privind implementarea proiectului ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI EXTINDERE APĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, prin desemnarea reprezentantului legal în persoana domnului Stan Adrian vezi/descarcă
NR.37  22.08.2019  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județul Dâmbovița,  la trim. III pe anul 2019 vezi/descarcă 

 Iulie 2019

 NUMAR  DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA 
NR.36  30.07.2019  privind corectarea erorii materiale a denumirii obiectivului de investiții din ”Dotare școală cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița” în ”Amenajări exterioare de incintă și dotări pentru școala cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă 
NR.35 23.07.2019  privind delegarea unui consilier local să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile funcției de primar  vezi/descarcă
NR.34  23.07.2019  privind validarea mandatului de consilier local a domnului Cobianu Niculae vezi/descarcă 
NR.33 12.07.2019  privind aprobarea notei de comandă suplimentară pentru obiectivul de investiții ”Construire școală cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă 

 Iunie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.32 27.06.2019 privind aprobarea notei de comandă suplimentară pentru obiectivul de investiții ”Construire școală cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița”  vezi/descarcă 
NR.31 27.06.2019 privind prelungire valabilitate contract de închiriere privind spatiul în care funcționează cabinetul medical individual al doamnei doctor Rizea Anca  vezi/descarcă 
NR.30 27.06.2019 privind aprobarea cuantumului de execuție al bugetului local Braniștea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2019  vezi/descarcă
NR.29 27.06.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru lunile martie și aprilie 2019 cadrelor didactice din cadrul școlii ”Spiru Haret” Braniștea  vezi/descarcă 
NR.28 27.06.2019 privind aprobarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Opriș Valentina-Claudia  vezi/descarcă 
NR.27 27.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Braniștea, județ Dâmbovița vezi/descarcă

 Mai 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.26 21.05.2019  privind aprobarea decontarii cheltuielilor de navetă pentru lunile ianuarie si februarie 2019, cadrelor didactice din cadrul Școlii ”Spiru Haret” Braniștea  vezi/descarca 
NR.25  21.05.2019  privind stabilirea normei lunare de combustibil pentru autoturismele aflate în patrimoniul U.A.T. Comuna Braniștea  vezi/descarca
NR.24  21.05.2019  privind aprobarea casării tuturor documentațiilor tehnice(SF, PT, CS, DTAC, DEE) cu privire la anumite investiții, care au o vechime mai mare de 7 ani si care nu mai fac obiectul finanțării  vezi/descarca 
NR.23  21.05.2019  privind dotarea S.V.S.U. cu autoturismul marca BMW X5 vezi/descarca

Aprilie 2019

NUMAR DATA   SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA 
NR.22 23.04.2019  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Braniștea, județ Dâmbovița, pentru anul 2019  vezi/descarcă 
NR.21 21.04.2019  privind aprobarea notei de comandă suplimentară pentru obiectivul de investiție ”Construire școala cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița”  vezi/descarcă 
NR.20 11.04.2019  privind aprobarea indicatorilor economici și a cofinanțării pentru obiectivul de investiție ”Construire dispensar uman în sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița”  vezi/descarcă 

Martie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.19 28.03.2019 privind prelungirea valabilității contractului de închiriere privind spațiul în care funcționează cabinetul medical individual al doamnei dr. Rizea Anca vezi/descarcă
NR.18 28.03.2019  privind modificarea HCL nr. 107/ 08.12.2017 privind implementarea proiectului ”Dotarea cu sistem de supraveghere video stradală a administrației publice a comunei Braniștea, județul Dâmbovița” și a Anexei la HCL nr. 106/08.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Dotarea cu sistem de supraveghere...” vezi/descarca 
NR.17 28.03.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție ”Construire garaj de utilaje si magazie de materiale în sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă 
NR.16 28.03.2019  privind aprobarea actualizării indicatorilor economici și aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție ”Amenajare parc public de agrement în sat Braniștea, comuna Braniștea, județ Dâmbovița”  vezi/descarcă 
NR.15 28.03.2019  privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru lunile noiembrie și decembrie 2018, cadrelor didactice din cadrul Școlii ”Spiru Haret” Braniștea  vezi/descarcă 
NR.14 28.03.2019  privind aprobarea cererii d-nei ... și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acesteia, în conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală vezi/descarcă 
NR.13  28.03.2019  privind aprobarea cererii d-nei ... și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acesteia, în conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
vezi/descarcă
NR.12 28.03.2019  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Braniștea, județ Dâmbovița, înregistrat la finele anului 2018  vezi/descarcă 
NR.11 28.03.2019  privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice din comuna Braniștea, județ Dâmbovița  vezi/descarcă 
NR.10 28.03.2019  privind alegerea președintelui de sedintă al Consiliului Local Braniștea, județ Dâmbovița vezi/descarcă 

Februarie 2019

NUMAR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZA
NR.9 28.02.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Construire gradiniță cu program prelungit cu 3 săli de grupă în sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă
NR.8 28.02.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Construire școală cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița”  vezi/descarcă
NR.7 28.02.2019 privind aprobarea Dosarului de funcționare a Bibliotecii comunale Braniștea, județ Dâmbovița, pe anul 2019 vezi/descarcă
NR.6 28.02.2019 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Braniștea, județ Dâmbovița, pentru anul 2019 vezi/descarcă
NR.5 28.02.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018 vezi/descarcă 
NR.4 28.02.2019 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanelor cu handicat grav domiciliate în comuna Braniștea, județul Dâmbovița, pentru anul 2019 vezi/descarcă 
NR.3 28.02.2019 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I si II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități vezi/descarcă 
NR.2 28.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Braniștea, județ Dâmbovița - familia ocupațională ”Administrație”  vezi/descarcă 
NR.1 28.02.2019 privind aprobarea acoperirii definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, conform Dispoziției Primarului nr. 1 din 03.01.2019  vezi/descarcă 

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2018    

Decembrie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.66  23.12.2018  privind alegerea președintelui de sedință al Consiliului Local Braniștea  vezi/descarcă 
NR.67  23.12.2018  privind prelungirea valabilității contractului de închiriere privind spațiul în care funcționează cabinetul medical individual al doamnei doctor Rizea Anca  vezi/descarcă
NR.68  23.12.2018  privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, la trim. IV pe anul 2018  vezi/descarcă
NR.69  23.12.2018  privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, desfășurate cu beneficiarii de ajutor social, conf. prevederilor Legii nr. 416/2001  vezi/descarcă 
NR.70  23.12.2018  privind aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, existentă la nivelul comunei Braniștea pentru anul 2019-2020 vezi/descarcă 
NR.71  23.12.2018  privind validarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, la trim. IV pe anul 2018 vezi/descarcă 
NR.72  23.12.2018  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile la nivelul comunei Braniștea, județul Dâmbovița, pe anul 2019  vezi/descarcă 
NR.73  23.12.2018  privind validarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, la trim. IV pe anul 2018  vezi/descarcă
NR.74 23.12.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - alte activități recreative pe raza comunei Braniștea vezi/descarcă

Noiembrie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.57  28.11.2018  privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unității de învățământ preuniversitar de stat existentă la nivelul comunei Braniștea pentru anul 2019-2020, în vederea emiterii avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița  vezi/descarcă
NR.58  28.11.2018  privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, d-nei ... vezi/descarcă
NR.59  28.11.2018  privind decontarea cheltuielilor de navetă aferente lunii septembrie 2018, cadrelor didactice din cadrul Școlii ”Spiru Haret” Braniștea  vezi/descarcă
NR.60  28.11.2018  privind decontarea cheltuielilor de navetă aferente lunii octombrie 2018, cadrelor didactice din cadrul Școlii ”Spiru Haret” Braniștea vezi/descarcă
NR.61  28.11.2018  privind aprobarea cotizatiei comunei Braniștea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” pentru anul 2019 vezi/descarcă
NR.62   28.11.2018  privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel local, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2019  vezi/descarcă 
NR.63  28.11.2018  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, la trim IV pe anul 2018  vezi/descarcă 
NR.64  28.11.2018  privind aprobarea dotării suplimentare a Centrului Cultural Braniștea  vezi/descarcă
NR.65  28.11.2018  privind alocarea sumei de ... lei în vederea procurării cadourilor de Crăciun pentru preșcolarii și elevii care frecventează cursurile rețelei școlare existente la nivelul UAT Braniștea  vezi/descarcă

Octombrie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.49  26.10.2018 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braniștea, județ Dâmbovița, la trimestrul IV pe anul 2018.  vezi/descarcă
NR.50  26.10.2018  privind aprobarea cererii d-nei ... și atribuirea unei suprafețe de teren de 500 mp familiei acesteia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala vezi/descarcă
NR.51  26.10.2018  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ”Spiru Haret” Branistea vezi/descarcă
NR.52  26.10.2018  privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere privind spatiul in care functioneaza cabinetul medical individual al doamnei doctor ... vezi/descarcă 
NR.53  26.10.2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pt obiectivul de investitii ”Asfaltare ulite si strazi in satele Branistea si Savesti din comuna Branistea, judetul Dambovita” vezi/descarcă
NR.54  26.10.2018  privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Branistea, in trimestrul III pe anul 2018 vezi/descarcă 
NR.55 26.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pt. obiectivul de investitii ”Construire garaj de utilaje si magazie de materiale” vezi/descarcă
NR.56  26.10.2018  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, la trimestrul IV pe anul 2018  vezi/descarcă 

Septembrie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.42  28.09.2018  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Branistea  vezi/descarcă 
NR.43 28.09.2018 privind aprobarea cererii d-lui ... si atribuirea unei suprafete de teren de 500 mp familiei acestuia, in conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind aprijinul acordat tinerilor pt. construirea unei locuinte proprietate personala vezi/descarcă
NR.44  28.09.2018  privind darea in folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 5.913 mp, unitatii de cult Parohia Branistea, reprezentand amplasamentul cimitirului din satul Branistea vezi/descarcă 
NR.45  28.09.2018  privind darea in folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 5376 mp, unitatii de cult Parohia Dambovicioara, reprezentand amplasamentul cimitirului din satul Dambovicioara vezi/descarcă 
NR.46  28.09.2018  privind darea in folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 800 mp, unitatii de cult Parohia Crangasi - Savesti, reprezentand amplasamentul cimitirului din satul Savesti vezi/descarcă
NR.47 28.09.2018 privind modificarea indicatorilor economici pt. obiectivul de investitie ”Construire gradinita cu program prelungit cu 3 sali de grupa in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Dambovita”  vezi/descarcă
NR.48  28.09.2018  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, judetul Dambovita, la trimestrul IV pe anul 2018 vezi/descarcă

August 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.39  21.08.2018  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Construire dispensar uman in sat Branistea, comuna Branistea, judet Dambovita”  vezi/descarcă
NR.40 21.08.2018 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt. lunile mai si iunie 2018, cadrelor didactice din cadrul Scolii ”Spiru Haret” Branistea vezi/descarcă
NR.41  21.08.2018  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul de investitii ”Înfiintare retea canalizare si extindere retea apa in comuna Branistea, judetul Dambovita”  vezi/descarcă

Iulie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.35  31.07.2018  privind aprobarea contului de executie al bugetului local Branistea, pt. trimestrul II al anului bugetar 2018  vezi/descarcă
NR.36 31.07.2018 privind aprobarea cererii d-lui... si atribuirea unei suprafete de teren de 500 mp familiei acestuia,  in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pt construirea unei locuinte proprietate personala vezi/descarcă
NR.37  31.07.2018  privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit in conf. cu prevederile Legii nr. 15/2003R privind sprijinul acordat tinerilor pt. construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei... vezi/descarcă
NR.38  31.07.2018  privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Amenajare parc public de agrement in sat Branistea, comuna Branistea, judet Dambovita”  vezi/descarcă 

Iunie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ  
NR.28 30.06.2018  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Branistea, judet Dambovita vezi/descarcă 
NR.29 30.06.2018 privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului ...  vezi/descarcă
NR.30 30.06.2018  privind aprobarea cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita” pt. anul 2018  vezi/descarcă
NR.31  30.06.2018  privind aprobarea obiectivului ”Înfiintare retea de distributie a gazelor naturale in comuna Branistea, judetul Dambovita” vezi/descarcă 
NR.32  30.06.2018  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, judet Dambovita, la trimestrul III pe anul 2018 vezi/descarcă 
NR.33 30.06.2018 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt. lunile martie si aprilie 2018, cadrelor didactice din cadrul scolii ”Spiru Haret” Branistea vezi/descarcă
NR.34  30.06.2018  privind validarea mandatului de consilier local al domnului ... vezi/descarcă

Mai 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.23 30.05.2018 privind aprobarea ROF al Bibliotecii comunale Branistea ce se va deschide in incinta Centrului Cultural Branistea vezi/descarcă
NR.24 30.05.2018 privind modificarea HCL nr. 21 din 31.07.2013 vezi/descarcă
NR.25 30.05.2018  privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt. lunile ianuarie si februarie 2018, cadrelor didactice din cadrul Scolii ”Spiru Haret” Branistea  vezi/descarcă
NR.26  30.05.2018  privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, la trim. II pe anul 2018, conform Dispozitiei primarului nr. 84 din 25.05.2018  vezi/descarcă
NR.27 30.05.2018  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Amenajare parc public de agrement in sat Branistea, com. Branistea, Jud. Dambovita”  vezi/descarcă

Aprilie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.20 17.04.2018 privind alegere presedinte de sedinta al Consiliului Local Branistea vezi/descarcă
NR.21 30.04.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local Branistea trimestrul I anul 2018                   vezi/descarcă
NR.22 30.04.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pt. trimestrul II anul 2018 vezi/descarcă

Martie 2018

NUMĂR DATA SCURTA DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.15 29.03.2018 privind validare rectificare buget venituri si cheltuieli trimestrul I pe anul 2018 vezi/descarcă
NR.16 29.03.2018 privind scutire de la plata majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale vezi/descarcă
NR.17 29.03.2018 privind aprobare decontare cheltuieli de naveta pe luna decembrie a cadrelor didactice vezi/descarcă
NR.18 29.03.2018 privind declarare in stare de insolvabilitate a unui debitor care nu detine bunuri si nu realizeaza venituri vezi/descarcă
NR.19 29.03.2018 privind aprobare transformare functie publica de executie vacante vezi/descarcă

Februarie 2018

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.12 28.02.2018 privind revocarea HCL 86 din 29.10.2017 privind actualizare indicatori economici pentru obiectivul ''Construire scoala cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița” vezi/descarcă
NR.13 28.02.2018  privind actualizare indicatori economici si aprobare cofinantare de la bugetul local pentru obiectivul ''Construire scoala cu clasele I-VIII' în comuna Braniștea, județul Dâmbovița”
vezi/descarcă
NR.14 28.02.2018 privind aprobare decontare cheltuieli de naveta aferente lunii noiembrie 2017, cadre didactice vezi/descarcă 

Ianuarie 2018

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.1
3.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului la Sectiunea dezvoltare din excedentul bugetului local de venituri si cheltuieli vezi/descarcă
NR.2 31.01.2018  privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale secretarului comunei pe anul 2017 vezi/descarcă
NR.3 31.01.2018  privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017 vezi/descarcă
NR.4 31.01.2018  privind aprobarea nr. posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap grav domiciliate in comuna Branistea pe anul 2018 vezi/descarcă
NR.5  31.01.2018  privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pt. sem. I si II al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii  vezi/descarcă
NR.6 31.01.2018  privind incetarea de drept a Contractului de concesiune intre UAT Branistea si SCCF Bucuresti  vezi/descarcă
NR.7 31.01.2018  privind scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii a unui bun mobil in vederea predarii la REMAT vezi/descarcă
NR.8 31.01.2018  privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei Branistea pe anul 2018 vezi/descarcă
NR.9  31.01.2018  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Branistea pe anul 2018 vezi/descarcă
NR.10 31.01.2018  privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice vezi/descarcă
NR.11 31.01.2018  privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Scoala Gim. Speciala Tgv. si UAT Branistea in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte speciale      vezi/descarcă

 

    Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017                                                                                       

Decembrie 2017

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
 NR.101  8.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea   vezi/descarcă
 NR.102  8.12.2017 privind alocare suma de .... in vederea procurarii cadourilor de Craciun pt. prescolari si scolari   vezi/descarcă
 NR.103  8.12.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Branistea   vezi/descarcă
 NR.104  8.12.2017 privind completarea Strategiei de dezvoltare locala 2015-2020 a comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.105  8.12.2017 privind aprobarea proiectului retelei scolare a unitatii de invatamant preuniversitar de stat existenta la nivelul comunei pt. anul 2018-2019  vezi/descarcă
 NR.106  8.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ''Dotare cu sistem de supraveghere video stradala''   vezi/descarcă
 NR.107  8.12.2017 privind implementarea proiectului ''Dotare cu sistem de supraveghere video stradala a administratiei publice a com. Branistea''   vezi/descarcă
 NR.108  22.12.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit d-nului...   vezi/descarcă
 NR.109  22.12.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Branistea pe anul 2018   vezi/descarcă
 NR.110  22.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile pe anul 2018   vezi/descarcă
 NR.111  22.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea   vezi/descarcă
 NR.112  22.12.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit d-nului...   vezi/descarcă
 NR.113  22.12.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, desfasurate de beneficiarii de ajutor social   vezi/descarcă
 NR.114  22.12.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, trim. IV anul 2017   vezi/descarcă
 NR.115  22.12.2017 privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, existenta la nivelul comunei   vezi/descarcă
 NR.116  22.12.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei, trim. IV pe anul 2017   vezi/descarcă

   

Noiembrie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.93  15.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investitie ''Infiintare retea canalizare si extindere retea apa in comuna Branistea'   vezi/descarcă
 NR.94  15.11.2017  privind asigurarea finantarii de la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pt. obiectivul ''Infiintare retea canalizare si extindere ''  vezi/descarcă
 NR.95  15.11.2017 privind modificarea HCL NR. 92 privind asigurarea finantarii de la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat   vezi/descarcă
 NR.96  15.11.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Branistea   vezi/descarcă
 NR.97  15.11.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.98  23.11.2017 privind aprobarea demolarii dispensarului uman, constructie ce face parte din domeniul privat al com. Branistea   vezi/descarcă
 NR.99  27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pt. categ. de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat   vezi/descarcă
 NR.100  27.11.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunilor sept. si oct. 2017 a cadrelor didactice   vezi/descarcă

  

Octombrie 2017

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.82 6.10.2017 privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
NR.83 6.10.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului finantat din PNDR 2014-2020 si a solicitarii Scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN in vederea obtinerii avansului   vezi/descarcă
NR.84 6.10.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
NR.85 6.10.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Branistea trim. III anul 2017   vezi/descarcă
NR.86 29.10.2017 privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitie ''Construire scoala cu clasele I-VIII in comuna Branistea''   vezi/descarcă
NR.87 29.10.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea trim. IV, anul 2017   vezi/descarcă
NR.88 29.10.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea trim. IV anul 2017   vezi/descarcă
NR.89 29.10.2017 privind alipirea unor terenuri care apartin domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
NR.90 29.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, trim. IV anul 2017   vezi/descarcă
NR.91 29.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investitie ''Construire gradinita cu program prelungit''   vezi/descarcă
NR.92 29.10.2017 privind asigurarea finantarii la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pt. obiectivul ''Construire gradinita cu program prelungit''   vezi/descarcă

  

Septembrie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.74  7.09.2017 pentru modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea  vezi/descarcă
 NR.75  29.09.2017 privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere privind spatiul in care functioneaza cabinetul medical individual al d-nei ...   vezi/descarcă
 NR.76  29.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018   vezi/descarcă
 NR.77  29.09.2017 privind modificarea HCL nr. 57 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza UAT Branistea   vezi/descarcă
 NR.78  29.09.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii mai 2017 a cadrelor didactice   vezi/descarcă 
 NR.79  29.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor CL Branistea in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ''Spiru Haret''   vezi/descarcă
 NR.80  29.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea   vezi/descarcă
 NR.81  29.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Branistea, trim. IV, anul 2017  vezi/descarcă

  

August 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.64  07.08.2017 privind modificarea Anexei nr. 3 la HCL NR. 27 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea anul 2017  vezi/descarcă
 NR.65  07.08.2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea  vezi/descarcă
 NR.66  17.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea  vezi/descarcă
 NR.67  17.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice  vezi/descarcă
 NR.68  31.08.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii iunie 2017 a cadrelor didactice  vezi/descarcă
 NR.69  31.08.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea trim. III pe anul 2017  vezi/descarcă
 NR.70  31.08.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, trim. III pe anul 2017  vezi/descarcă
 NR.71  31.08.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Amenajare parc publicde agrement in sat Branistea''   vezi/descarcă
 NR.72  31.08.2017 privind implementarea proiectului ''Amenajare parc public de agrement in sat Branistea''
 vezi/descarcă
 NR.73  31.08.2017 privind modificarea Anexei 3 la HCL nr. 27 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Branistea pentru anul 2017  vezi/descarcă

   

Iulie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.55  31.07.2017 privind interzicerea circulatiei intre orele 22-05 a atelajelor si a altor mijloace de transport in parcelele cu culturi agricole si pe drumurile vicinale de pe raza comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.56  31.07.2017 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii   vezi/descarcă
 NR.57  31.07.2017 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza UAT Branistea   vezi/descarcă
 NR.58  31.07.2017 privind aprobarea cererii d-nei ... si atribuirea unei suprafete de teren de ...mp familiei acesteia  vezi/descarcă
 NR.59  31.07.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru eleborarea documentatiei Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Branistea  vezi/descarcă
 NR.60  31.07.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea trim. III anul 2017  vezi/descarcă
 NR.61  31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice  vezi/descarcă
 NR.62  31.07.2017 privind aprobarea executiei pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local trim. II anul 2017  vezi/descarcă

 

Iunie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.48  17.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Branistea  vezi/descarcă
 NR.49  17.06.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL NR. 22 din 25.03.2017 privind implementarea proiectului ''Infiintare retea canalizare si extindere apa in com. Branistea''  vezi/descarcă
 NR.50  30.06.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Reg. Agricol pt. sem. II anul 2016 si stabilirea masurilor pt. eficientizarea acestei activitati  vezi/descarcă
 NR.51  30.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al CLBranistea  vezi/descarcă
 NR.52  30.06.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL NR. 2   vezi/descarcă
 NR.53  30.06.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii aprilie 2017 a cadrelor didactice   vezi/descarcă
 NR.54  30.06.2017 privind modificarea si completarea HCL NR. 103 privind stabilirea si aprobarea cunatumului taxei de habitat, la nivel local, cu destinatie speciala de salubrizare pt. anul 2017   vezi/descarcă

 

Mai 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.33  26.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Branistea  vezi/descarcă
 NR.34  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru acordarea unei locuinte proprietate personala, d-lui   vezi/descarcă
 NR.35  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru acordarea unei locuinte proprietate personala, d-lui   vezi/descarcă
 NR.36  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru acordarea unei locuinte proprietate personala, d-lui   vezi/descarcă
 NR.37  26.05.2017 privind trecerea unor bunuri imobile constructii din domeniul public in domeniul privat al comunei Branistea, precum si scoaterea din functiune in vederea valorificarii   vezi/descarcă
 NR.38  26.05.2017 privind demolarea unor bunuri imobile constructii ce fac parte din domeniul privat al Comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.39  26.05.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Branistea, trim. I pe anul 2017   vezi/descarcă
 NR.40  26.05.2017 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Branistea, trim. II anul 2017   vezi/descarcă
 NR.41  26.05.2017 privind incheierea actului aditional la Contractul de comodat nr. ... aprobat prin HCL   vezi/descarcă 
 NR.42  26.05.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii martie 2017 a cadrelor didactice   vezi/descarcă
 NR.43  26.05.2017 privind revocarea art. 2 din HCL nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea   vezi/descarcă
 NR.44  26.05.2017  privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea  vezi/descarcă
 NR.45  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei   vezi/descarcă
 NR.46  26.05.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit privind sprijinul acprdat tinerilor pentru construirea unei locuinte, d-lui   vezi/descarcă
 NR.47  26.05.2017 privind aprobarea cererii doamnei ... si atribuirea unei suprafete de teren de ... mp familiei acesteia privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire locuinta proprietate pers.   vezi/descarcă


 Martie 2017

 NUMĂR  DATA  SCURTĂ DESCRIERE  VIZUALIZEAZĂ
 NR.21 25.03.2017  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ''Infiintare retea canalizare...''  vezi/descarcă
 NR.22 25.03.2017 privind implementarea proiectului ''Infiintare retea canalizare si extindere retea apa''   vezi/descarcă
 NR.23 31.03.2017  privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii decembrie 2016, cadre didactice   vezi/descarcă
 NR.24 31.03.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construire proprietate personala, d-nului...   vezi/descarcă
 NR.25 31.03.2017  privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii ianuarie 2017 a cadrelor didactice  vezi/descarcă 
 NR.26 31.03.2017  privind alegerea presedintelui de sedinta al CLBranistea  vezi/descarcă 
 NR.27 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Branistea vezi/descarcă
 NR.28 31.03.2017 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice vezi/descarcă
 NR.29 31.03.2017 privind achizitionarea unui autoturism pentru deservirea autoritatii publice locale executive vezi/descarcă
 NR.30 31.03.2017 privind decontarea cheltuielilor de naveta aferente lunii februarie 2017, cadre didactice vezi/descarcă
 NR.31 31.03.2017 privind preluarea prin transfer, fara plata, a microbuzului pentru transport scolar a comunei Branistea in proprietatea privata a comunei Gura Ocnitei vezi/descarcă
 NR.32 31.03.2017 HCL. NR. 32 din 31.03.2017 privind incetarea contractului de concesiune nr. ... avand ca obiect exploatarea unui spatiu aflat in incinta Dispensarului uman -  bun imobil apartinand patrimoniului privat vezi/descarcă

  

Februarie 2017 

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.7 28.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ''Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Branistea'' vezi/descarcă
NR.8 28.02.2017 privind implementarea proiectului ''Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Branistea'' vezi/descarcă
NR.9 28.02.2017 privind modificarea cuantumului cotizatiei anuale datorate vezi/descarcă
NR.10 28.02.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, d-nului ... vezi/descarcă
NR.11 28.02.2017 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, d-nului... vezi/descarcă
NR.12 28.02.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte, d-lui vezi/descarcă
NR.13 28.02.2017 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte, d-lui  vezi/descarcă 
NR.14 28.02.2017 privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Construire gradinita cu program prelungit''  vezi/descarcă 
NR.15 28.02.2017 privind abrogarea Anexei nr. 10 la HCL NR. 10029.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017  vezi/descarcă 
NR.16 28.02.2017 privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Asfaltare ulite si strazi in comuna Branistea''  vezi/descarcă 
NR.17 28.02.2017   privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ''Extindere si modernizarea sistemului de iluminat public stradal''  vezi/descarcă
NR.18 28.02.2017 privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ''Dotare scoala cu clasele I-VIII in comuna Branistea''   vezi/descarcă
NR.19 28.02.2017  privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Infiintare retea canalizare si extindere retea apa in comuna Branistea''  vezi/descarcă
NR.20 28.02.2017 privind aprobarea valorii estimative a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ''Construire dispensar uman in sat Branistea, comuna Branistea''   vezi/descarcă

 

 Ianuarie 2017

NUMĂR DATA SCURTĂ DESCRIERE VIZUALIZEAZĂ
NR.1 06.01.2017 privind acoperirea definitiva a deficitului la Sectiunea dezvoltare din excedentul bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 vezi/descarcă
NR. 2 31.01.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Primariei comunei Branistea pentru anul 2017 vezi/descarcă
NR. 3 31.01.2017 privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pe anul 2016 vezi/descarcă
NR. 4 31.01.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016 vezi/descarcă
NR. 5 31.01.2017 pentru completarea Anexei nr.8 la HCL. NR. 100 din 29.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile pe anul 2017 vezi/descarcă
NR. 6 31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ''Construire scoala cu clasele I-VIII'' vezi/descarcă

Contact

Ianuarie 2023
LMMJVSD
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031