PRIMĂRIA
COMUNEI
BRANIŞTEA
CC-d CC-f CC-int parc-dambovicioara scoala

Dispozițiile Primarului

ANUL 2023

 

NR DISP

DATA

DESCRIERE

VIZUALIZEAZA

1

03.01.2023

PRIVIND DESMEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU URMARIREA DERULARII CONTRACTULUI DE FINANTARE IN BAZA PREVEDERILOR ORDINULUI 816/2016, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

VEZI / DESCARCA

2

04.01.2023

PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXECEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE, PENTRU ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

3

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR  168/ 2022 PENTRU NUMITA ALEXANDRU LILIANA AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU CRISTEA SORIN, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

4

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR 168/2022 PENTRU NUMITA CHIRIAC TEODORA, AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU CHIRIAC ADRIAN, PERSOANA CU HANDICAP GRAV.

VEZI / DESCARCA

5

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR 168/2022 PENTRU NUMITA CHIRIAC VIOLETA AVAND CALITATE DE ASISTENT PENTRU CHIRIAC GINA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

6

06.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G. NR 168/2022 PENTRU NUMITA LEPADATU IOANA AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU POPA ALEXANDRA ANTONYA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

7

07.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR 168/2022 PENTRU NUMITA NITA IONELA RAMONA AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU NITA DANIELA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

8

08.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR 168/2022 PENTRU NUMITA PANDELEA ANISOARA AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU PANDELEA ALEXANDRU- EDUARD. PERSOANA CU HANDICAP GRAV.

VEZI / DESCARCA

9

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR 168/2022 PENTRU NUMITA BARBULESCU VIOLETA AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU BARBULESCU GABRIEL VALENTIN , PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

10

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR 168/2022 PENTRU NUMITUL COSTEA NICULAE AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU COSTEA GICA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

11

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR 168/2022 PENTRU NUMITA CONSTANTIN VERONA AVAND CALITATE DEASISTENT PRRSONAL PENTRU PIRVU MARIA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

12

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G 168/2022 PENTRU NUMITA DINU MARIA SANDI, AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU DINU REBECCA MARIA PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

13

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G 168/2022 PENTRU NUMITA MARIN CARMEN TEREZA AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU MARIN MIRUNA ALEXANDRA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

14

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G NR 168/2022 PENTRU NUMITA NAESCU STELIANA, AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU NAESCU MARIA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

15

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G 168/2022 PENTRU NUMITA DAIA CLAUDIA AVAND CALITATE DE ASISTENT PERSONAL PENTRU MARIN GHERGHINA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV.

VEZI / DESCARCA

16

05.01.2023

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA CONFORM O.U.G. 168/2022 PENTRU NUMITA VOICU DENISA MARILENA AVAMD CALITATE DE ASISTENT PERSOANAL PENTRU PETRE GHERGHINA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

17

09.01.2023

PRIVIND STABILIREA SI ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA PE PERIOADA SEZONULUI RECE 01.01.2023 - 31.03.2023, PRIVIND PE DOMNUL CHIRIAC CONSTANTIN

 VEZI / DESCARCA

18

09.01.2023

PRIVIND STABILIREA SI ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/ SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICAPE PERIOADA SEZONULUI RECE 01.03.2022 - 31.03.2023, PRIVIND PE DOMNUL NEACSU CONSTANTIN

VEZI / DESCARCA

19

11.01.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA IN DATA DE 12.01.2023 ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

20

11.01.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA "CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN IN SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA"

VEZI / DESCARCA

21

12.01.2023

PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOAMNA VULPE ANGELA

VEZI / DESCARCA

22

12.01.2023

PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL VISINESCU CORNEL

VEZI / DESCARCA

23

12.01.2023

PRIVIND ACORDAREA LA AJUTOR SOCIAL PERSOANEI SINGURE PETRACHE ELENA

VEZI / DESCARCA

24

13.01.2023

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNA  (25.01.2023 - 30.01.2023)

VEZI / DESCARCA

25

16.01.2023

PRIVIND STABILIREA SI ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA PE PERIOADA SEZONULUI RECE 01.01.2023, PRIVIND PE DOAMNA POP SILVIA.

VEZI / DESCARCA

26

20.01.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 31.01.2023 ORELE  18:00

VEZI / DESCARCA

27

31.01.2023

PRIVIND ACORDAREA GRADATIEI CORESPUNZATOARE TRANSEI DE VECHIME IN MUNCA DNEI DINU MARIANA SANDI – ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV, PERSONAL CONTRACTUL, IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

28

31.01.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 06.02.2022 ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

29

31.01.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI ZAHARIA EMILIA. PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

30

31.01.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE MINORULUI STINGA RAZVAN ALEXANDRU – PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

31

31.01.2023

PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI GAGIU STELUTA , IN FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL AL MINORULUI CU HANDICAP GRAV STINGA RAZVAN ALEXANDRU, DOMICILIAT IN SATUL BRANSITEA , JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

32

01.02.2023

PRIVIND RECUPERAREA DE CATR FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA A ZILEI DE 23.01.2023, STABILITA CA ZI LIBERA

VEZI / DESCARCA

33

07.02.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI, CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, PERSOANEI SINGURE ION MARIA

VEZI / DESCARCA

34

07.02.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI, CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, PERSOANEI SINGURE IANCU ANDREICA

VEZI/ DESCARCA

35

07.02.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI, CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, PERSOANEI SINGURE PETRE ELENA

VEZI / DESCARCA

36

20.02.2023

PRIVIND PROBAREA REGULAMENTULUI INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

37

21.02.2023

PTIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.02.2023, ORELE 18;00

VEZI / DESCARCA

38

27.02.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOAMNEI DRAGNEA IONELA

VEZI / DESCARCA

39

27.02.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL PIRVU GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

40

27.02.2022

PRIVIND SCHIMBAREA ITULARULUI SI MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL PENTRU FAMILIA REPREZENTATA DE DOMNUL PIRVU GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

41

28.02.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE DISCIPLINA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

42

01.03.2023

PRIVIND MODIFICAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA LA BENEFICIARII DE VENIT MINIM GARANTAT

VEZI / DESCARCA

43

01.03.2023

PRIVIND MODIFICAREA UNOR DREPTUI DE ASISTENTA SOCIALA REPREZENTAND ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

VEZI / DESCARCA

44

02.03.2023

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE INMORMANTARE DOMNULUI PIRVU GHEORGHE , CONCUBINUL DEFUNCTEI DRAGNEA IONELA, BENEFICIARA DE VENIT MINIM GARANTAT

VEZI / DESCARCA

45

03.03.2023

PRIVIND ACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI A CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARA, DIN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

46

03.03.2023

PRIVIND APROBAREA PLANULUUI DE EVACUARE IN SITUATII DE URGENTE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

47

03.03.2023

PRIVIND CONVOCAREA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR BRANISTEA, IN SEDINTA , IN DATA DE 08.03.2023, ORA 11;00

VEZI / DESCARCA

48

07.03.2023

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE NASTERE NUMARUL 180 DIN DATA DE 06.12.1924 PRIVIND PE CATRINA NICOLAE

VEZI / DESCARCA

49

07.03.2023

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE CASATORIE NUMARUL 16 DIN DATA DE 20.06.1949 PRIVIND PE CATRINA NICULAE SI PE GALBENUS MARIA

VEZI / DESCARCA

50

07.03.2023

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE NASTERE NUMARUL 60 DIN DATA DE 08.07.1952 PRIVIND PE STOICA MIHAILA

VEZI / DESCARCA

51

07.03.2023

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE CASATORIE NUMARUL 9 DIN DATA DE 26.02.1972 PRIVIND PE MATEI VICTOR SI STOICA MIHAILA

VEZI / DESCARCA

52

03.03.2023

PRIVIND MODIFICAEA DISPOZITIEI NR 38/18.02.2022 DESEMNAREA RESPONSABILULUI CU REGISTRATURA , ARHIVA SI A COMISIEI DE SELECTIE A DOCUMENTELOR DIN ARHIVA

VEZI / DESCARCA

53

14.03.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV DE MUNCITIR CALIFICAT TREAPTA PROFESIONALA IV

VEZI / DESCARCA

54

17.03.2023

PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOAMNA LOLIU LUMINITA

VEZI / DESCARCA

55

17.03.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENUITE DOAMNEI ION IOANA – PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

56

17.03.2023

PRIVIND REVOCAREA DISPOZITIEI NR 40 DIN 27.02.2023 PRIVIND SCHIMBAREA TITULARULUI SI MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL PENTRU FAMILIAREPREZENTATA DE DOMNUL PIRVU GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

57

17.03.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOAMNEI DRAGNEA IONELA

VEZI / DESCARCA

58

17.03.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAMILIEI DOMNULUI PIRVU GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

59

21.03.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL „AMENAJARE PARC CU LOC DE JOACA SI TEREN IN SATUL DAMBOVICIOARA, JUDETUL DAMBOVITA”

VEZI / DESCARCA

60

21.03.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL „AMENAJARE PARC DE LANGA GRADINITA DIN SATUL DAMBOVICIOARA , COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA”

VEZI / DESCARCA

61

21.03.2023

PRIVIND ADOPTAREA DECLARATIEI PRVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE SI APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE , AFERENTE STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE, CICLUL STRATEGIC 2021 - 2025

VEZI / DESCARCA

62

23.03.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 30.03.2023, ORELE 18;00

VEZI / DESCARCA

63

27.03.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI DE ATRIBUIRE A TERENURILOR CELOR CE AU SOLICITAT ATRIBUIREA AZLAZULUI COMUNAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

64

04.04.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL, PERSOANEI SINGURE NITA CONSTANTA

VEZI / DESCARCA

65

04.04.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI COMAN ION - PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

66

06.06.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA ON DATA DE 07.04.2023, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

67

06.04.2023

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNA (10.04.2023 – 21.04.2023)

VEZI / DESCARCA

68

06.04.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL „INFIINTARE RETEA CANALIZARE SI EXTINDERE RETEA APA IN SATUL BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA – COMPONENTA APA „

VEZI / DESCARCA

69

06.04.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL „INFIINTARE RETEA CANALIZARE SI EXTINDERE APA IN SATUL BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA – COMPONENTA CANALIZARE „

VEZI / DESCARCA

70

07.04.2023

PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA AL DOAMNEI DAIA CLAUDIA, ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV, MARIN GHERGHINA

VEZI / DESCARCA

 

71

18.04.2023

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE INMORMANTARE DOAMNEI CIOBANU MARIANA PENTRU DEFUNCT CIOBANU COSTIN

VEZI / DESCARCA

72

18.04.2023

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PREGATIRII PE LINIA SITUATIILOR DE URGENTA IN ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

73

21.04.2023

PRIVIND DESEMNAREA EXPERTULUI COOPTAT SI CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR, IN PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA – PROCEDURA SIMPLIFIOCATA, PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 SALI DE GRUPA IN SAT BRANISEA, COMUNA BRANIOSTEA, JUDETUL DAMBOVITA” REST DE EXECUTAT

VEZI / DESCARCA

74

21.04.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 27.04.2023, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

75

25.04.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PERSOANEI SINGURE CATAGATA ELENA

VEZI / DESCARCA

76

25.04.2023

PRIVIND NUMIREA RESPONSABILULUI DE CAZ PREVENTIE PENTRU MINORUL COSTACHE RAZVAN -COSTIN, INCADRAT IN GRADUL DE HANDICAP ACCENTUAT

VEZI / DESCARCA

77

25.04.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCISL PERSOANEI SINGURE PETRACHE ELENA

VEZI / DESCARCA

78

26.04.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOAMNEI MIRICA GHEORGHITA

VEZI / DESCARCA

79

26.04.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI ELISEI MARIAN

VEZI / DESCARCA

80

26.04.2023

PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIILOR PENTRU FUNCTIILE DE DEMNITATE PUBLICA ALESE, SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

81

28.04.2023

PRIVIND CONVOCAREA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA, IN DATA DE 03.05.2023, ORA 11:00

VEZI / DESCARCA

82

02.045.2023

PRIVIND INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU PRIN DEMISIE A DOMNULUI CIOCOIU ADRIAN, AVAND FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE, DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, GRADATIA 2, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE SI INTEGRARE EUROPEANA DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

83

02.05.2023

PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A DOMNULUI VASILE ROMICA PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE MUNCITOR CALIFICAT, TREAPTA PROFESIONALA IV, NIVELUL STUDIILOR MEDII IN COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 02.05.2023

VEZI / DESCARCA

84

04.05.2023

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNA (05.05.2023-08.05.2023)

VEZI / DESCARCA

85

09.05.2023

PRIVIND INCETAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI STAN VASILE  - PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

86

09.05.2023

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI FAMILIEI DOMNULUI RADUCANU CONSTANTIN BENEFICIAR DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

VEZI / DESCARCA

87

09.05.2023

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI FAMILIEI DOAMNEI MIRICA GHEORGHITA BENEFICIARA DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

VEZI / DESCARCA

88

11.05.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAMILIEI DOAMNEI ONEL GEORGIANA LOREDANA

VEZI / DESCARCA

89

12.05.2023

PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOAMNA ANDREI IONELA ALINA

VEZI / DESCARCA

90

12.05.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTA DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CULTURA AL COMUNEI BRANISTEA, DE BIBLIOTECAR GRADUL II, GRADATIA 1

VEZI / DESCARCA

91

15.05.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI MARIN ALEXANDRU

VEZI / DESCARCA

92

16.05.2023

PRIVIND NUMIREA DOAMNEI DURLA MARIANA SIMONA SECRETAR GENERAL, CA REPREZENTANT AL AUTORITRATII TUTELARE IN VEDEREA ASISTARII LA NOTARIAT A PERSOANELOR VARSTNICE DINU DUMITRU SI DINU SILVIA

VEZI / DESCARCA

93

16.05.2023

PRIVIND CONVOCAREA COSILIULUI LOCAL BRANITEA , JUDETUL DAMBOVITA  IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 22.05.2023, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

94

17.05.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTANTA DE DOMNUL RADUCANU MARIAN

VEZI / DESCARCA

95

22.05.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI BADEA MARIAN

VEZI / DESCARCA

96

22.05.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI NICULAE ADRIAN

VEZI / DESCARCA

97

22.05.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA A MASURII NR 7 STABILITATE DE CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMERA DE CONTURI DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

98

23.05.2023

PRIVIND NUMIREA RESPOSABILUL DE CAZ PREVENTIE PENTRU MINORA GHINEA SARA  - ANA MARIA INCADRATA IN GRADUL DE HANDICAP GRAV CU ASISTENT PERSONAL

VEZI / DESCARCA 

99

23.05.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE MINOREI GHINEA SARA - ANA MARIA, - MINOR CU HANDICAP GRAV - 

VEZI / DESCARCA

100

25.05.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE MINORULUI TRANDAFIR DAVID - NIKOLAS - MINOR CU HANDICAP GRAV- 

VEZI / DESCARCA

101

25.05.2023

PRIVIND NUMIREA RESPONSABILULUI DE CAZ DE PREVENTIE PENTRU NMINORUL TRANDAFIR DAVID - NIKOLAS, INCADRATA IN GRADUL DE HANDICAP GRAV CU ASISTENT

VEZI / DESCARCA

102

30.05.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA  IN DATA DE  30.05.2023, ORELE 18:00 

VEZI / DESCARCA

103

30.05.2023

PRIVIND INCETAREA DREOTULUI LA AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI, CU COMBUSTIBILI SOLIZI  SI / SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, PERSOANEI SINGURE PARASCHIV NICOLAE 

VEZI / DESCARCA

104

30.05.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE SI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT CU PRILEJUL UNOR ACTIUNI DE PROTOCOL IN EXERCITIUL MANDATULUI SAU AL FUNCTIEI DE CATRE PRIMARUL, VICEPRIMARUL, ALESII LOCALI PRECUM SI DE CATRE PERSONALUL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

105

30.05.2023

PRIVIND DESEMNAREA RESPONSABILULUI PENTRU EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL UAT BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

106

30.05.2023

PRIVIND APROBAREA METEDOLOGIEI DE INDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERBAILITATILOR LA CORUPTIE SI CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU PREVENIREA CORUPTIEINSI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021 - 2025, LA NIVELUL PRIMARIEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

107

30.05.2023

PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN DISPOZITIA NR 84/02.05.2023 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR REFERITOARE LA DECLARATIILE DE AVERE SI DECLARATIILE DE INTERESE, LA NIVELULUL  COMUNEI BRANISTEA 

VEZI / DESCARCA

108

31.05.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI , PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTU ENERGIE ELECTRICA, FAMILIEI DOAMNEI CATRINA ALEXANDRA

VEZI / DESCARCA

109

06.06.2023

PRIVIND RECUPERAREA DE CATRE FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  COMUNEI BRANISTEA A ZILEI DE 02.06.2023, STABILITA CA ZI LIBERA

VEZI / DESCARCA

110

07.06.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA SI A RECLAMATIILOR ADMINISTRATIVE PRIVIND INCALCAREA DREPTULUI LA ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

VEZI / DESCARCA

111

07.06.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA IN DATA DE 08.06.2023, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

 

112

09.06.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI NITA FLOAREA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

 

113

12.06.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL DARIE EDUARD

VEZI / DESCARCA

 

114

13.06.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL FEMILIEI DOMNULUI DARIE EDUARD

VEZI / DESCARCA

 

115

14.06.2023

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR UAT BRANISTEA CARE VOR PARTICIPA LA ACTIVITATEA COMISIEI DE PRIMIRE SI SOLUTIONARE A CERERILOR DE RECTIFICARE / CONTESTATII PRIVIND LUCRARILE DE INREGISTRARE SISTEMATICA A IMOBILELOR DERULATE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA OUG35 - FINANTARE 7 PENTRU UAT BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

 

116

16.06.2023

PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

 

117

19.06.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE , CUVENITE DOAMNEI BOZIERU IONELIA - PERSOANAN CU HANDCAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

 

118

19.06.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI ILIE MARIA - PERSOANA CU HANDICAP GRAV - 

VEZI / DESCARCA

 

119

 20.06.2023

 PRIVIND STABILIREA DREPTULUI DE SEMNATURA (SPECIMEN DE SEMNATURA) LA TREZORERIA TITU A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA AUTORIZATI SA EFECTUEZE OPERATIUNI DE INCASARI SI PLATI, PRECUM SI SA SEMNEZE CERERILE SI DISPOZITIILE BUGETARE PENTRU DESCHIDEREA SAU RETRAGEREA DE CREDITE BUGETARE PENTRU TOATE CONTURILE UAT – COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, INCEPAND CU DATA DE 20.06.2023

VEZI / DESCARCA

 

120

23.06.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 29.06.2023, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

 

121

23.06.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA DE EXECUTIE VACANTA DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI BRANISTEA, DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

VEZI / DESCARCA

122

26.06.2023

PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI LUNGU FLORINEL VLADUT CA RESPONSABIL CU URMARIREA DERULARII CONTRACTULUI DE FINANTARE NR 6345/15.04.2023/15.04.2021 PENTRU FINANTAREA IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA A LUCRARILOR DE INREGISTRARE SISTEMATICA INITIATE DE UNITATILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE PENTRU SECTOARE CADASTRALE

VEZI / DESCARCA

123

26.06.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI NR C10 – I1.3-234 – “ACHIZITIONAREA SI AMPLASAREA A 2 STATII DE REINCARCARE. COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” FINANTAT IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA

VEZI / DESCARCA

124

26.06.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “ACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA”FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA SUBMASURA 19.2

VEZI / DESCARCA

125

28.06.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI PETRE DUMITRA, -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

126

30.06.2023

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE NASTERE NUMARUL 100 DIN DATA DE 11.07.1925 PRIVIND PE NECULAE VASILICA

VEZI / DESCARCA

127

30.06.2023

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE CASATORIE NUMARUL 25 DIN DATA DE 30.12.1943 PRIVIND PE GHEORGHE STEFAN SI NICULAE VASILICA

VEZI / DESCARCA

128

03.07.2023

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA DE ODIHNA (06.07.2023 -10.07.2023)

VEZI / DESCARCA

129

04.07.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAMILIEI DOAMNEI ANGHEL LARISA

VEZI / DESCARCA

130

06.07.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOAMNA ANGHEL LARISA

VEZI / DESCARCA

131

06.07.2023

PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA DETERMINATA AL DOAMNEI GAGIU STELUTA, ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV, STINGA RAZVAN ALEXANDRU

VEZI / DESCARCA

132

07.07.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL BRANISTEA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 11.07.2023, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

133

11.07.2023

PRIVIND NUMIREA DOAMNEI DURLA SIMONA MARIANA – SECRETAR GENERAL, CA REPREZENTANTAL AUTORITATII TUTELARE IN VEDEREA ASISTARII LA NOTARIAT A PERSOANEI VARSTNICE MARIN ZAMFIRA

VEZI / DESCARCA

134

14.07.2023

PRIVIND MODIFICAREA COMISIEI DE CONCURS PREVAZUTA LA ART.1 DIN DISPOZITIA NR 121/23.06.2023 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA CONTARCTUALA DE EXECUTIE VACANTA DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI BRANISTEA, DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

VEZI / DESCARCA

135

21.07.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAMILIEI DOAMNEI CONSTANTIN ELENA VERONICA

VEZI / DESCARCA

136

25.07.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 31.07.2023, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

137

25.07.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOAMNA CONSTANTIN ELENA VERONICA

VEZI / DESCARCA

138

25.07.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVEMITE DOAMNEI MATEI DUMITRA – PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

139

31.07.2023

PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A DOAMNEI STOICA ELENA RALUCA PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR IN COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI , INCEPAND CU DATA DE 01.08.2023

VEZI / DESCARCA

140

04.08.2023

PRIVIND MENTINEREA IN FUCNTIA PUBLICA DE EXECUTIE A DOAMNEI RADU FLORICA, CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL, PE O PERIOADA DE 1 AN, PESTE VARSTA STANDARD DE PENSIONARE

VEZI / DESCARCA

141

11.08.2023

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNA (16.08.2023 – 18.08.2023)

VEZI / DESCARCA

142

11.08.2023

PRIVIND RECUPERAREA DE CATRE FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA A ZILEI DE 14.08.2023, STABILITA CA ZI LIBERA

VEZI / DESCARCA

143

21.08.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATADE DOAMNA ENACHE ANCA ELENA

VEZI / DESCARCA

144

21.08.2023

PRIVIND MODIFICAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOAMNEI ONEL GEORGIANA LOREDANA

VEZI / DESCARCA

145

21.08.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PERSOANEI SINGURE DUMITRA GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

146

21.08.2023

PRIVIND INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU PRIN ACORDUL PARTILOR A DOAMNEI ALEXE FLORINA, AVAND FUNCTI APUBLICA DE EXECUTIE, DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, GRADATIA 4, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE IN INTEGRARE EUROPEANA DIN APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA,

VEZI / DESCARCA

147

21.08.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE DOAMNEI TICA ELENA, - PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

148

21.08.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI DRAGHICI ION, - PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

149

23.08.2023

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE INMORMANTARE DEFUNCTULUI MARIN DOREL

VEZI / DESCARCA

150

23.08.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI SIMA MICAELA, - PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

151

23.08.2023

PRIVIND ACORDAREA GRADATIEI 1 CORESPUNZATOARE VEHIMII IN MUNCADOAMNEI STOICA ELENA RALUCA, ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

152

23.08.2023

PRIVIND DELEGAREA TEMPORARA A UNOR ATRIBUTII DIN COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE SI INTEGRARE EUROPEANA DIN CADRUL APARATULUI E SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

153

23.08.2023

RIVIND MODIFICAREA COMISIEI E IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “ACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTAR RURALA SUBMASURA 19.2

VEZI / DESCARCA

154

23.08.2023

PRIVIND MODIFICAREA COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI NR. C10 – I1.3-234 “ACHIZITIONAREA SI AMPLASAREA A 2 STATII DE REINCARCARE, COMUNA BRANISTE, JUDETUL DAMBOVITA” FINANTAT IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA

VEZI / DESCARCA

155

24.08.2023

PRIVIND CONVOCAREA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA , IN DATA DE 25.08.2023

VEZI / DESCARCA

156

24.08.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.08.2023, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

157

28.08.2023

PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

158

28.08.2023

PRIVIND ACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

VEZI / DESCARCA

159

28.08.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE INVENTARIERE CU OCAZIA PREDARII – PRIMIRII A BUNURILOR IMOBILE SI MOBILE CATRE SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

160

31.08.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI IVANOV CONSTANTIN, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

161

31.08.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI AMUZA MARIANA – CRISTINA, - PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

162

31.08.2023

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE NASTERE, NUMARUL 123 DIN DATA DE 10.908.1620 PRIVIND PE RADULEA ALEXANDRA

VEZI / DESCARCA

163

31.08.2023

PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

164

31.08.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 05.09.2023, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

165

31.08.2023

PRIVIND RECUPERAREA SUMEI INCASATE NECUVENIT CU TITLUL DE INDEMNIZATIE DE HANDICAP PENTRU LUNA AUGUST 2023 A PERSOANEI CU HANDICAP GRAV IVANOV CONSTANTIN

VEZI / DESCARCA

166

07.09.2023

PRIVIND CONVOCAREA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN SEDINTA, IN DATA DE 12.09.2023, ORA 11.00

VEZI / DESCARCA

167

07.09.2023

PRIVIND TRANSFERUL IN INTERESUL SERVICIULUI AL DOAMNEI STOICA ELENA – RALUCA ASISTEN MEDICAL COMUNITAR IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

168

07.09.2023

PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU MONITORIZAREA SITUATIILOR DE PANTOUFLAGE LA NIVELUL UAT COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

169

07.09.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PERSOANEI SINGURE AMUZA MARIANA

VEZI / DESCARCA

170

12.09.2023

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR, IN PROCEDURA DE ACHIZITIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 SALI DE GRUPA IN SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” REST DE EXECUTAT

VEZI / DESCARCA

171

15.09.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI MARIN AURELIA – PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

172

15.09.2023

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTATULUI PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE “SPIRU HARET”  BRANISTEA, PENTRU ANUL 2023-2024

VEZI / DESCARCA

173

21.09.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.09.2023, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

174

26.09.2023

PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE VERIFICARE A AGENTIILOR ECONOMICI DE PE RAZA COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

175

26.09.2023

PRIVIND MODIFICAREA COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “ACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONALPENTRU COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA SUBMASURA 19.2

VEZI / DESCARCA

176

26.09.2023

PRIVIND MODIFICAREA COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI NR. C10-I1.3-234 – ACHIZITIONAREA SI AMPLASAREA A 2 STATII DE REINCARCARE, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” FINANTAT IN CADRUL DE PLANULUI COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA INANTAT IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA

VEZI / DESCARCA

177

28.09.2023

PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL SUB FORMA TICHETULUI SOCIAL PENTRU GRADINITA COPILULUI DARIE TEODORA IULIANA INSCRIS LA GRADINITA DIN SATUL DAMBOVICIOARA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

178

28.09.2023

PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL SUB FORMA TICHETULUI SOCIAL PENTRU GRADINITA COPILULUI ANGHEL LORENA ATHINA INSCRIS LA GRADINITA DIN SATUL BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

179

28.09.2023

PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL SUB FORMA TICHETULUI SOCIAL PENTRU GRADINITA COPILULUI BADEA MATEI MIHAIL INSCRIS LA GRADINITA DIN SATUL BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

180

29.09.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI MINCULESCU CRISTISN – PETRUS, - PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

181

29.09.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI STAN NICULINA, - PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

182

29.09.2023

PRIVIND STBILIREA PROGRAMULUI DE LUCRU IN INSTITUTIE, PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL, SI A PROGRAMULUI DE AUDIENTE

VEZI / DESCARCA

183

03.10.2023

PRIIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI CHIRIAC VASILE

VEZI / DESCARCA

184

03.10.2023

PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOAMNA ANDREI IONELA ALINA

VEZI / DESCARCA

185

04.10.2023

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOAMNA SANDU FLORINA DANIELA

VEZI / DESCARCA

186

06.10.2023

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE INMORMANTARE DEFUNCTEI MARIANA CRISTINA

VEZI / DESCARCA

187

10.10.2023

PRIVIND INCETARE PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI NECULA FLOREA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

188

12.10.2023

PRIVIND APROBAREA REGULAMNETULUI PROPRIU PRIVINF MASURILE METODOLOGICE, ORGANZATORICE , TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITIIALE AUTORITATII EXECUTIVE

VEZI / DESCARCA

189

12.10.2023

PRIVIND NUMIREA DOAMNEI IRIMIA DANIELA CA PERSOANA RESPONSABILA SA INTOCMEASCA SI SA APROBE ANNUAL PLANUL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA AL FUNCTIONARILOR PUBLICE DIN CADRUL UAT BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

190

12.10.2023

PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

191

17.10.2023

PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUICOMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DEODIHNA AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

192

17.10.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIEVACANTA DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, CLASA 1, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, NIVELUL STUDIILOR SUPERIOR – COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI INTEGRARE EUROPEANA

VEZI / DESCARCA

193

18.10.2023

PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI TRABDAFIR FLORENTINA LARISA , IN FUNCTIE DE ASISTENT PERSONAL AL MINORULUI CU HANDICAP GRAV TRANDAFIR DAVID NIKOLAS, DOMICILIAT IN SATUL BRANISTEA, NR 780, COMUNA BRANSITEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

194

18.10.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE MINORULUI TRADAFIR DAVID NIKOLAS – PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

195

20.10.2023

PRIVIND SALARIUL DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT IN PLATA INCEPAND CU 01.10.2023

VEZI / DESCARCA

196

23.10.2023

PRIVIND SUSPENDAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL DOMNULUI OPREAN TRAIAN VIOREL

VEZI / DESCARCA

197

23.10.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 31.10.2023, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

198

25.10.2023

PRIIND SUSPENDAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL DOMNULUI DINICA MARIAN CLAUDIU

VEZI / DESCARCA

199

25.10.2023

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA FAMILIEI DOMNULUI DUMITRA IONUT

VEZI / DESCARCA

200

25.10.2023

PRIVIND SUSPENDAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL DOMNULUI GHEORGHIAN EUGEN STEFAN

VEZI / DESCARCA

201

25.10.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU INCALZIRE LOCUINTEI, CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI, PRECU, SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA

VEZI / DESCARCA

202

31.10.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI VLAD DUMITRA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

203

31.10.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOSMNEI MARIN MARISNA PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

204

01.11.2023

PIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL “AMENAJARE PARC CU LOC DE JOACA IN SAT SAVESTI, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

205

09.11.2023

PRIVIND RELUAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL PERSOANEI SINGURE GHEORGHIAN EUGEN STEFAN

VEZI / DESCARCA

206

09.11.2023

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA PRIN DIMINUAREA DE VENITURI SI CHELTUIELI SI PRIN VIRARE DE CREDITE DE LA UN ARTICOL LA ALTUL IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL, A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE TRIM III SI IV PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

207

13.11.2023

PRIVIND CONVOCAREA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA IN DATA DE 14.11.2023, ORA 11.00

VEZI / DESCARCA

208

13.11.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE CERE DE OFERTA / SIMPLIFICATA, PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE – FAZA PROIECT TEHNIC SI DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITI “EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA SI APA UZATA IN SAT BRANISTEA, COUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” – PNRR

VEZI / DESCARCA

209

13.11.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE CERE DE OFERTA / SIMPLIFICATA, PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE – FAZA PROIECT TEHNIC SI DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “EXTINDERE RETEA DE APA SI APA UZATA IN SAT BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” – ANGHEL SALIGNY

VEZI / DESCARCA

210

13.11.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE CERE DE OFERTA / SIMPLIFICATA, PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE – FAZA PROIECT TEHNIC SI DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII RETEA DE TROTUARE, DE COLECTARE APE PLUVIALE SI AMENAJARE PISTE DE BICICLISTI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI PIETONALE IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA” – ANGHEL SALIGNY

VEZI / DESCARCA

211

14.11.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI GRIGORE NICULINA PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

212

15..11.2023

PRIVIND RESPINGEREA CERERII FAMILIEI DOAMNEI LOLIU LUMINITA PENTRU ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTR COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI , PENTRU PERIOADA 01.11 ANUL 2023 – 31.03.2024

VEZI / DESCARCA

213

16.11.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA DOAMNEI LOLIU LUMINITA

VEZI / DESCARCA

214

16.11.2023

PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL SUB FORMA TICHETULUI SOCIAL PENTRU GRADINITA OPIILOR SANDU EDUARD ANDREI SI SANDU STEFANIA CRISTINA INSCRISI LA GRADINITA DIN SATUL BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

215

20.11.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 27.11.2023, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

216

21.11.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI SANDU IOANA – PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

217

21.11.2023

PRIVIND STABILIREA SI ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA FAMILIILOR SAUPERSOANELOR SINGURE CARE AU DEPUS CERERI IN LUNILE NOIEMBRIE ANUL 2023 – MARTIE ANUL 2024

VEZI / DESCARCA

218

23.11.2023

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA DE ODIHNA  (04.12.2023 – 15.12.2023)

VEZI / DESCARCA

219

24.11.2023

PRIVIND RELUAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL PERSOANEI SINGURE DINIA MARIAN CLAUDIU

VEZI / DESCARCA

220

24.11.2023

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOMNULUI COSTEA GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

221

27.11.2023

PRIVIND RECALCULAREA SALARIILOR ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR C HANDICAP DIN CADRUL PRIMARIEI BRANISTEA, CONFORM H.G NR 900/2023, INCEPAND CU 01.11.2023

VEZI / DESCARCA

222

27.11.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI STAN PETRA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

223

27.11.2023

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE LICITATIE PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNEI SUPRAFETE DE 50.00 HA PRIN CF NR 72435, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC INDUSTRIAL DE PANOURI FOTOVOLTAICE

VEZI / DESCARCA

224

27.11.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE MINOREI ANDREI ANASTASIA – GABRIELA  - MINOR CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

225

28.11.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE MINOREI OLTEANU – IORGU PAULA – NICOLE – MINOR CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

226

29.11.2023

PRIVIND NUMIREA RESPONSABILULUI DE CAZ PREVENTIE PENTRU MINORA ABDREI ANASTASIA – GABRIELA,  INCADRATA IN GRADUL DE HANDICAP GRAV CU ASISTENT PERSONAL

VEZI / DESCARCA

227

29.11.2023

PRIVIND NUMIREA RESPONSABILULUI DE CAZ PREVENTIE PENTRU MINORA OLTEANU -IORGU PAULA NICOLE, INCADRATA IN GRADUL DE HANDICAP GRAV CU ASISTENT PERSONAL

VEZI / DESCARCA

228

06.12.2023

PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

229

06.12.2023

PIVIND STABILIREA SI ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA PE PERIOADA SEZONULUI RECE 01.12.2023 – 31.03.2023,PRIVIND PE DOMNUL VISINESCU MUGUREL LAURENTIU

VEZI / DESCARCA

230

06.12.2023

PRIVIND STABILIREA SI ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA PE PERIOADA SEZONULUI RECE 01.12.2023 – 31.03.2023, PENTRU FAMILIA DOMNULUI VASILE DUMITRU

VEZI / DESCARCA

231

07.12.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 11.12.2023, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

232

08.12.2023

PRIVIND STABILIREA I ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI , PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA PE PERIOADA SEZONULUI RECE 01.12.2023 – 31.03.2024, PRIVIND PE DOAMNA DRAGUS LENUTA

VEZI / DESCARCA

233

11.12.2023

PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE A INVENTARIERII SI RESPECTIV, NUMIREA A COMISIEI DE INVENTARIERE A MASEI IMPOZABILE, A ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR FIXE, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII DETINUTE DE COMUNA BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA, PENTRU ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

234

13.12.2023

PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI / SAU PETROLIERI, IN PERIOADA SEZONULUI RECE 01.11.2023 – 31.03.2023, BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL, STABILIT IN CONDITIILE LEGII N 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

VEZI / DESCARCA

235

14.12.2023

PRIVIIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUTINEREA FAMILIEI DOAMNEI CONSTANTIN ELENA VERONICA

VEZI / DESCARCA

236

14.12.2023

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL DOAMNEI CONSTANTIN ELENA VERONICA

VEZI / DESCARCA

237

14.12.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA IN DATA DE 14.12.2023, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

238

15.12.2023

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 21.12.2023, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

239

19.12.2023

PRIVIND MAJORAREA SALARIALA CU 5% PERSONALULUI PLATITDIN FONDURI PUBLICE, INCEPAND CU 01.01.2024 CONFORM OUG NR 115/2023 DIN CADRUL UAT BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

240

19.12.2023

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI BADEA NICULINA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

241

22.12.2023

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOMNULUI GHEORGHE VASILE VALENTIN

VEZI / DESCARCA

242

28.12.2023

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI PETRE ELENA – PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

Anul 2022

NR DISP

DATA

DESCRIERE

VIZUALIZEAZA

1

03.01.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIȚIE TRACTOR, REMORCĂ ȘI ACCESORII

VEZI / DESCARCA

2

05.01.2022

PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE, PENTRU ANUL 2021

VEZI / DESCARCA

3

06.01.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATA PE LUNA IANUARIE PENTRU DATA DE 06.01.2022

VEZI / DESCARCA

4

06.01.2022

PRIVIND PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL A DOAMNEI RADU FLORICA, FUNCȚIONAR PUBLIC ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

5

07.01.2022

CU PRIVIRE LA DELEGAREA UNOR ATRIBUȚII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANIȘTEA, PE

DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

6

07.01.2022

PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI RĂDOI TEODOR VIOREL, CA RESPONSABIL CU GESTIONAREA CORESPONDENȚEI PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ AL PRIMARULUI COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

7

07.01.2022

PRIVIND DESEMNAREA DOAMNEI DELIU ANDREEA EMILIA PENTRU A EXERCITA CU CARACTER TEMPORAR FUNCȚIA PUBLICĂ VACANTĂ DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

8

10.01.2022

PRIVIND  PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA DETERMINATA AL DOAMNEI DINU MARINA-SANDI, ASISTENT PERSONAL AL COPILULUI CU HADICAP GRAV, DINU REBECCA-MARIA

VEZI / DESCARCA

9

18.01.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE

VEZI / DESCARCA

10

18.01.2022

PRIVIND NOMINALIZAREA OPERATORILOR ECONOMICI DIN REȚEAUA COMERCIALĂ A COMUNEI BRANIȘTEA CARE VOR DISTRIBUI PRODUSE RAȚIONALIZATE CĂTRE POPULAȚIE

VEZI / DESCARCA

11

20.01.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAMILIEI DOAMNEI  FLOREA LENUȚA

VEZI / DESCARCA

12

20.01.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PERSOANEI SINGURE MIRICĂ NATALIA

VEZI / DESCARCA

13

20.01.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ,,AMENAJĂRI EXTERIOARE DE INCINTĂ ȘI DOTĂRI PENTRU ȘCOALA CU CLASELE I- VIII ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA”

VEZI / DESCARCA

14

20.01.2022

PRIVIND STABILIREA SI ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/ SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA FAMILIILOR ȘI PERSOANELOR SINGURE CARE AU DEPUS CERERI ÎN LUNILE DECEMBRIE ANUL 2021  - IANUARIE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

15

21.01.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANIȘTEA ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ PENTRU LUNA IANUARIE 2022

VEZI / DESCARCA

16

25.01.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI COMUNALE PENTRU RECENSĂMÂNTUL  POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR DIN ANUL 2021 IN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

17

31.01.2022

PRIVIND NUMIREA RESPONSABILULUI DE CAZ PREVENTIE PENTRU MINORA SOARE MARIA

FLORENTINA, ÎNCADRATĂ ÎN GRADUL DE HANDICAP GRAV CU ASISTENT PERSONAL

VEZI / DESCARCA

18

31.01.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE MINOREI SOARE MARIA-FLORENTINA.

-MINOR CU HANDICAP GRAV –

VEZI / DESCARCA

19

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA ALEXANDRU LILIANA, AVÂND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV CRISTEA SORIN, DOMICILIAT ÎN SATUL SĂVEŞTI, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

20

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA CHIRIAC TEODORA, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV CHIRIAC ADRIAN, DOMICILIAT ÎN SATUL DÎMBOVICIOARA , COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

21

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA NIȚA IONELA RAMONA, AVÂND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV NIȚĂ DANIELA, DOMICILIAT ÎN SATUL BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

22

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA CHIRIAC VIOLETA, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV CHIRIAC GINA, DOMICILIATĂ ÎN SATUL DÎMBOVICIOARA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

23

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA PANDELEA ANIȘOARA, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL MINORULUI CU HANDICAP GRAV PANDELEA ALEXANDRU - EDUARD, DOMICILIAT ÎN SATUL BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

24

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA LEPĂDATU IOANA, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL MINOREI CU HANDICAP GRAV POPA ALEXANDRA-ANTONYA, DOMICILIATĂ ÎN SATUL BRANIȘTEA NR. 497, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

25

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOMNUL COSTEA NICULAE, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV COSTEA GICA, DOMICILIATĂ ÎN SATUL BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI DESCARCA

26

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA BĂRBULESCU VIOLETA, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL MINORULUI CU HANDICAP GRAV BĂRBULESCU GABRIEL-VALENTIN, DOMICILIAT ÎN SATUL BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

27

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA PITULICE NICUTA, AVÂND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV  PETRE GHERGHINA , DOMICILIATĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

28

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA DINU MARINA SANDI, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL MINORULUI CU HANDICAP GRAV DINU REBECCA MARIA, DOMICILIAT ÎN SATUL BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

29

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA NAESCU STELIANA, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV NAESCU MARIA, DOMICILIATĂ ÎN SATUL BRANIȘTEA,NR. 37,  COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

30

31.01.2022

PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DE CARE BENEFICIAZĂ DOAMNA CONSTANTIN VERONA GILBERTA, AVAND FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV PIRVU MARIA, DOMICILIATA ÎN SATUL BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIŢA

VEZI / DESCARCA

31

31.01.2022

PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI INDEMNIZAȚIEI LUNARE ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

32

31.01.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 11.02.2022

VEZI / DESCARCA

33

07.02.2022

PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI REPREZENTATĂ DE DOMNUL NICULAE ADRIAN

VEZI / DESCARCA

34

07.02.2022

PRIVIND ACORDAREA PLĂȚII ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI DOAMNEI ONEL GEORGIANA LOREDANA

VEZI / DESCARCA

35

14.02.2022

PRIVIND APROBAREA ÎNCETĂRII PLĂȚII INDEMNIZAȚIEI LUNARE CUVENITE DOAMNEI ȘTEFAN ELENA

VEZI / DESCARCA

36

16.02.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ

VEZI / DESCARCA

37

16.02.2022

PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU PERSOANA SINGURA RĂDULESCU ILEANA

VEZI /  DESCARCA

38

18.02.2022

PRIVIND DESEMNAREA RESPONSABILULUI CU REGISTRATURA, ARHIVA

ȘI A COMISIEI DE SELECȚIE A DOCUMENTELOR DIN ARHIVĂ

VEZI / DESCARCA

39

18.02.2022

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERULUI DE ETICĂ ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

40

21.02.2022

PRIVIND STABILIREA SI ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/ SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA FAMILIILOR ȘI PERSOANELOR SINGURE CARE AU DEPUS CERERI ÎN LUNILE IANUARIE ANUL 2022 - FEBRUARIE ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

41

23.02.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE DOMNULUI UDILĂ EMIL

-PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

42

23.02.2022

PRIVIND ÎNCETAREA PLĂȚII INDEMNIZAȚIEI LUNARE CUVENITE MINOREI MARIN MIRUNA - ALEXANDRA.

-PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

43

23.02.2022

PRIVIND ÎNCETAREA PLĂȚII INDEMNIZAȚIEI LUNARE CUVENITE DOMNULUI COSTEA GHEORGHE .

-PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

44

23.02.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A  SERVICIULUI DE GESTIONARE A CAINILOR FĂRĂ STĂPÂN AL COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

VEZI / DESCARCA

45

23.02.2022

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII PE LINIA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

46

25.02.2022

PRIVIND  MODIFICAREA  DREPTULUI  LA  PLATA  ALOCAŢIEI  PENTRU  SUSŢINEREA  FAMILIEI  REPREZENTATĂ  DE  DOAMNA  LOLIU LUMINITA

VEZI / DESCARCA

47

25.02.2022

RIVIND  INCETAREA  DREPTULUI  LA  PLATA  ALOCAŢIEI  PENTRU  SUSŢINEREA  FAMILIEI  REPREZENTATĂ  DE  DOAMNA  NICULAE GEORGETA

VEZI / DESCARCA

48

25.02.2022

PRIVIND  MODIFICAREA  DREPTULUI  LA  PLATA  ALOCAŢIEI  PENTRU  SUSŢINEREA  FAMILIEI  REPREZENTATĂ  DE  DOAMNA  VOINEA SILVIANA

VEZI / DESCARCA

49

28.02.2022

PRIVIND INCADRAREA DOMNULUI COSTEA STEFAN, IN FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV COSTEA GHEORGHE , DOMICILIAT IN SATUL BRANISTEA, nr 222, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

50

28..02.2022

PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI MARIN CARMEN- TEREZA, IN FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV MARIN MIRUNA- ALEXANDRA, DOMICILIATA IN SATUL DAMBOVICIOARA, NR 242, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

51

01.03.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI STOICA ANA, PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

52

02.03.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA CONVOCATA DE INDATA

VEZI / DESCARCA

53

02.03.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA CUANTUMURILOR EXPIRATE IN LEI ALE BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM GARANTAT.

VEZI / DESCARCA

54

02.03.2022

PRIVIND MODIFICAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

VEZI / DESCARCA

55

02.03.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA CUANTUMURILOR EXPIRATE IN LEI ALE BENEFICIARILOR DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

VEZI / DESCARCA

56

02.03.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA CUANTUMURILOR EXPIRATE IN LEI ALE BENEFICIARILOR DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

VEZI / DESCARCA

57

18.03.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA IN SEDINTA ORDINARA PENTRU LUNA MARTIE 2022

VEZI / DESCARCA

58

18.03.2022

PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL MILITARU CONSTANTIN

VEZI / DESCARCA

59

18.03.2022

PRIVIND MODIFICAREA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL VISINESCU CORNEL

VEZI / DESCARCA

60

21.03.2022

PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL PENTRU FAMILIA REPREZENTATA DE DOAMNA CALIN NELA

VEZI / DESCARCA

61

21.03.2022

PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL PENTRU FAMILIA REPREZENTATA DE DOAMNA ONEL MARIANA

VEZI / DESCARCA

62

21.03.2022

PRIVIND INCETAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI SOARE NICULINA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

63

25.03.2022

PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA PENTRU DATA DE 25.03.2022

VEZI / DESCARCA

64

28.03.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA CONVOCATA DE INDATA

VEZI / DESCARCA

65

28.03.2022

PRIVIND ADOPTAREA DECLARATIEI PRIVIND ASUMAREA AGENTIEI DE INTEGRITATE SI APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE, AFERENTE STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE, CICLUL STRATEGIC 2021-2025

VEZI / DESCARCA

66

29.03.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE IDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL UNITATII TERITORIALE BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

67

31.03.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE PENTRU PROIECTUL 'EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO AL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU UN NUMAR DE 7 CAMERE

VEZI /

DESCARCA

68

05.04.2022

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE BIBLIOTECAR DOAMNEI ALEXE FLORINA, CONSILIER IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

69

06.04.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTENSTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV DE MUNCITOR CALIFICAT TREAPTA IV

VEZI / DESCARCA

70

11.04.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PERSOANEI SINGURE VOICA FLOAREA

VEZI / DESCARCA

71

13.04.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV DE MUNCITOR CALIFICAT (BULDOEXCAVATORIST)

VEZI / DESCARCA

72

15.04.2022

PRIVIND CONVIOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA IN SEDINTA ORDINARA PENTRU LUNA APRILIE 2022

VEZI / DESCARCA

73

15.04.2022

PRIVIND CONVIOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA IN SEDINTA ORDINARA PENTRU LUNA APRILIE 2022

VEZI / DESCARCA

74

20.04.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA CONVOCATA DE INDATA

VEZI / DESCARCA

75

21.04.2022

CU PRIVIRE LA DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

76

21.04.2022

PRIVIND NUMIREA DOAMNEI ALEXE FLORINA FUNCTIONAR PUBLIC DEFINITIV, IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER, CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT

VEZI / DESCARCA

77

27.04.2022

PRIVIND CONSTITUIREA CONCURSULUI SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- COMTABILITATE DIN DATA DE 31.05.2022

VEZI / DESCARCA

78

28.04.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE DOAMNEI MARIN GHERGHINA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

79

28.04.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE DOAMNEI MARIN GHERGHINA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

80

28.04.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE DOMNULUI COMAN ION -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

81

29.04.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA CONVOCATA DE INDATA.

VEZI / DESCARCA

82

29.04.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI BADEA STEFAN -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

83

29.04.2022

PRIVIND ACORDAREA GRADATIEI CORESPUNZATOARE TRANSEI DE VECHIME IN MUNCA DOAMNEI NITĂ IONELA RAMONA, ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV NIȚĂ DANIELA

VEZI / DESCARCA

84

02.05.2022

PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR REFERITOARE LA DECLARATIILE DE INTERESE, LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

85

06.05.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SIN A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DE REFERENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI RELATII CU PUBLICUL

VEZI / DESCARCA

86

10.05.2022

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL PENTRU PERSOANA SINGURA DOAMNA TANASA AURELIA

VEZI / DESCARCA

87

10.05.2022

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU PERSOANA SINGURA DOMNUL TANASE GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

88

13.05.2022

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOMNULUI BADEA MARIUS

VEZI / DESCARCA

89

13.05.2022

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOAMNEI AMUZA MARIANA CRISTINA

VEZI / DESCARCA

90

20.05.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEAIN SEDINTA ORDINARAPENTRU LUNA MAI 2022

VEZI / DESCARCA 

91

20.05.2022

PRIVIND INLOCUIREA SECRETARULUI COMISIEI DE CONTESTATII A CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINNCIAR-CONTABILITATE

VEZI / DESCARCA

92

25.05.2022

PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI RESPONSABILITATILE PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCEDIILOR

VEZI / DESCARCA

93

26.05.2022

PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA PENTRU DATA DE 26.05.2022

VEZI / DESCARCA

94

26.05.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVEMITE DOMNULUI NEAGU ANDREI -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

95

26.05.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI RADU VASILE -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

96

26.05.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI NĂESCU ION -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

97

26.05.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAMILIEI DOMNULUI SIMA RAZVAN IULIAN

VEZI / DESCARCA

98

26.05.2022

PRIVIND MODIFICAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL NEACSU MARIUS DUMITRU

VEZI / DESCARCA 

99

26.05.2022

PRIVIND NUMIREA DOMNULUI ALEXANDRU ADRIAN EMIL IN FUNCTIA DE CADRU TEHNIC P.S.I

VEZI / DESCARCA

100

26.05.2022

PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA CU FOC DESCHIS

VEZI / DESCARCA

101

26.05.2022

PRIVIND REGLEMENTAREA FUMATULUI IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

102

30.05.2022

CU PRIVIRE LA DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

103

30.05.2022

PRIVIND MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOAMNEI DURLA SIMONA MARIANA PRIN TRANSFER IN INTERESUL SERVICIULUI DE PE FUNCTIA SPECIFICA DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI LUNGULETU, JUDET DAMBOVITA, PE FUNCTIA SPECIFICA DE CONDUCERE VACANTA DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

104

31.05.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI VASILE SICA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

105

06.06.2022

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU PERSOANA SINGURA VASILE SICA

VEZI / DESCARCA

106

06.06.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA CONVOCATA DE INDATA

VEZI / DESCARCA

107

06.06.2022

PRIVIND RELUAREA ATRIBUTIILOR DE INSPECTOR PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI TAXE SI IMPOZITE A DOAMNEI DELIU ANDREEA EMILIA

VEZI / DESCARCA

108

08.06.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL " ASFALTARE ULITE SI STRAZI IN SATELE BRANISTEA SI DIMBOVICIOARA DIN COMUNA BRANISTEA JUDETUL DAMBOVITA."

VEZI / DESCARCA

109

09.06.2022

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE INMORMANTARE DOMNULUI ONEL GEORGE MARINEL

VEZI / DESCARCA

110

14.06.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI TOMA MARIA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

111

15.06.2022

PRIVIND NUMIREA DOMNULUI LUNGU FLORINEL VLADUT IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER , CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL, COEFICIENT DE SALARIZARE 1,9 STUDII S DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

112

15.06.2022

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOAMNEI ROPCEANU ANGELICA

VEZI / DESCARCA

113

16.06.2022

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOAMNEI ILIE DUMITRA MARIANA

VEZI / DESCARCA

114

20.06.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, UN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA IN DATA DE 20.06.2022, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

115

22.06.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII NR 15/2003 PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PRIVATA.

VEZI / DESCARCA

116

22.06.2022

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

117

22.06.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL TUNARU EMIL CRISTIAN

VEZI / DESCARCA

118

22.06.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPRERZENTATA DE DOMNUL AMUZA GHEORGHE.

VEZI / DESCARCA

119

22.06.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL BADEA MARIAN

VEZI / DESCARCA

120

23.06.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.06.2022, ORELE 18;00

VEZI / DESCARCA

121

23.06.2022

PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA DETERMINATA AL DOAMNEI BARBULESCU VIOLETA, ASISTENT PERSONAL AL COPILULUI CU HANDICAP GRAV, BARBULESCU GABRIEL VALENTIN.

VEZI /  DESCARCA

122

05.07.2022

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNA (06-08.07.2022)

VEZI / DESCARCA

123

13.07.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA IN DATA DE 13.07.2022 ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

124

14.07.2022

PRIVIND REVOCAREA DISPOZITIEI NR 93/26.05.2022 PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA PENTRU DATA DE 26.05.2022

VEZI / DESCARCA

125

14.07.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAMILIEI DOAMNEI CRISTEA VALENTINA AURELIA

VEZI / DESCARCA

126

18.07.2022

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU PERSOANA SINGURA DOMNUL POPA EMIL

VEZI / DESCARCA

127

25.07.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA ON DATA DE 27.07.2022, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

128

25.07.2022

PRIVIND SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU SI ACORDAREA CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI IN VARSTA DE PANA LA 2 ANI, DOAMNEI RADU ANDREEA CRISTINA, AVAND FUNCTIA CONTRACTUALA DE BIBLIOTECAR, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI CULTURAL AL PRIMARIEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

129

25.07.2022

PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTAT DIN PARTEA PRIMARULUI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA PENTRU REFERENDUMUL LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

130

25.07.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE DOAMNEI MARIN GHERGHINA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

131

25.07.2022

PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI DAIA CLAUDIA, IN FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV MARIN GHERGHINA, DOMICILIATA IN SATUL BRANISTEA, NR 733, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

132

28.07.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI AMUZA MARIANA- CRISTINA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV

VEZI / DESCARCA

133

02.08.2022

PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

134

03.08.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI TOMA C. MARIN

VEZI / DESCARCA

135

03.08.2022

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI FAMILIEI DOMNULUI RADUCANU CONSTANTIN BENEFICIAR DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI.

VEZI / DESCARCA

136

03.08.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV DE MUNCITOR CALIFICAT (BULDOEXCAVATORIST)

VEZI / DESCARCA

137

08.08.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA IN DATA DE 11.08.2022 ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

138

08.08.2022

PRIVIND CONECTAREA LA PLATFORMA SALT SI DESEMNAREA PERSOANELOR RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA PROCEDURII DE CONECTARE SI UTILIZARE A PLATFORMEI SALT

VEZI / DESCARCA

139

16.08.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU MONITORIZAREA, COORDONAREA SI INDRUMAREA METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL EXISTENTA LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA, PRECUM SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTEIA

VEZI / DESCARCA

140

16.08.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITEI, IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 19.08.2022, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

141

17.08.2022

PRIVIND MODIFICAREA CONPONENTEI COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANZIAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV DE MUNCITOR CALIFICAT (BULDOEXCAVATORIST)

VEZI / DESCARCA

142

18.08.2022

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE STARE CIVILA DOAMNEI DURLA SIMONA- MARIANA- SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA , IN PERIOADA CAND DOAMNA IRIMIA DANIELA, ESTE IN CONCEDIU DE ODIHNA, CCONCEDIULUI MEDICAL SAU ESTE PLECATA DIN LOCALITATE

VEZI / DESCARCA

143

18.08.2022

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE CASATORIE CU NUMARUL 19 DIN DATA DE 9 APRILIE 1948 PRIVIND PE BATISTEA DUMITRU SI PE RADULESCU VASILICHIA

VEZI / DESCARCA

144

18.08.2022

PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE DECES NUMARUL 27 DIN DATA DE 19 IUNIE 1968 PRIVIND PE DEFUNCTUL IONU CONSTANTIN

VEZI / DESCARCA

145

22.08.2022

PRIVIND CONVOCAREA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA IN DATA DE 26.08.2022, ORA 11:00

VEZI / DESCARCA

146

22.08.2022

PRIVIND DELEGAREA UNEI ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

147

23.08.2022

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRANISTEA. JUDETUL DAMBOVITA IN PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNA (29.08-02.09.2022)

VEZI / DESCARCA

148

24.08.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 31.08.2022 ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

149

31.08.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI VASILICA SICA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

150

12.09.2022

PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ACESTUIA, DOMNULUI STAN ADRIAN, VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

151

14.09.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII IDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI RIZEA VIOREL - PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

152

14.09.2022

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTATULUI PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE

'SPIRU HARET' BRANISTEA, PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

VEZI / DESCARCA

153

20.09.2022

PRIVIND SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU SI ACORDAREA CONCEDIULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUIU IN VARSTA DE PANA LA 2 ANI, DOMNULUI CIOCOIU ADRIAN, AVAND FUNCTIA DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE SI INTEGRARE EUROPEANA DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA.

VEZI / DESCARCA

154

20.09.2022

PRIVIND CONVOCAREABCONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA,JUDETUL DAMBOVITA, IN SEDINTA ORDINARAIN DATA DE 26.09.2022, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

155

20.09.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI TEHNICE PENTRU STABILIEREA CONSUMURILOR DE CONBUSTIBIL PENTRU AUTOVEHICULELE DIN PARCUL AUTO AL UAT BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

156

21.09.2022

PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU INTOCMIREA SI TRANSMITEREA PLANULUI ANUAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA.

VEZI / DESCARCA

157

22.09.2022

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI, SI PERSONALULUI  CONTRACTUAL DIN CADRUL U.A.T BRANISTEA IN ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

158

22.09.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI AMUZA GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

159

22.09.2022

PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI ARHIVISTIC AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

160

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL DOMNULUI COBIANU NICULAE - CONSILER VICEPRIMAR, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 1.10.2022

VEZI / DESCARCA

161

30.09.2022

PRIVIND STABILIEREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC STOEAN MARIANA - CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE  01.10.2022

VEZI / DESCARCA

162

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC IRIMIA DANIELA - CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

163

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC RADU FLORICA - CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

164

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC ALEXE FLORINA - CONSILIER ACHIZITII, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEOAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

165

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC DELIU ANDREEA EMILIA- INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

166

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC LUNGU VIOLETA NELA - REFERENT , GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI , INCEPAND CU DATA 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

167

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC RIZEA ILEANA - REFERENT GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

168

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC STANA XONIA CRISTINA - REFERENT GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

169

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC LUNGU FLORINEL VLADUT - CONSILIER GRAD PROFESIONAL ASISTENT , IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

170

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC ENACHE MARIANA - REFERENT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR , IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

171

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL FUNCTIONARULUI PUBLIC ALEXANDRU ADRIANA - REFERENT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

172

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL DOMNULUI ALEXANDRU ADRIAN - SEF SVSU, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

173

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR A DOMNULUI GITIN VICTOR - ADMINISTRATOR - GESTIONAR, IN NAPARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

174

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL DOAMNEI CONSTANTIN MARIANA - GUARD, IN APARATUL DE SPECIAITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

175

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL DOMNULUI NEACSU ADRIAN IONUT - MUNCITOR CALIFICAT, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

176

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL DOMNULUI STEFAN TEODOR LIVIU - SOFER, IN APARATUL DE SPECIALITATEAL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

177

30.09.2022

PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A DOMNULUI GHITA IONUT PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA DE MUNCITOR  (BULDOEXCAVATORIST), GRADATIA 2 - IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

178

30.09.2022

PRIVIND STABILIREA SALARIULUI LUNAR AL DOMNULUI RADOI TEODOR VIOREL - DIRECTOR- CENTRU CULTURAL, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 01.10.2022

VEZI / DESCARCA

179

30.09.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI MINCULESCU CRISTIAN- PETRUS -PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

180

30.09.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI DE MONITORIZAREA, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATEA AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA SI DE APROBARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE

VEZI / DESCARCA

181

10.10.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI DUMITRU IONUT

VEZI / DESCARCA

182

10.10.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL FAMILIEI DOAMNEI ONEL GEORGIANA LOREDANA

VEZI / DESCARCA

183

12.10.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA IN DATA DE 12.10.2022. ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

184

12.10.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL PERSOANEI SINGURE DUMITRA GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

185

12.10.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJITORUL SOCIAL PERSOANEI SINGURE MARIN NICOLAE

VEZI /  DESCARCA

186

14.10.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI PAUN FLORICA  - PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

187

14.10.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI TICA ELENA - PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

188

14.11.2022

PRIVIND DESEMNAREA DOAMNEI STANA XONIEI CRISTINA - REFERENT, IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI CA RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA EXECUTARII OBLIGATIILOR DE PRESTARE A MUNCII NERENUMERATE IN FOLOSUL COMUNITATII

VEZI / DESCARCA

189

14.11.2022

PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI RADOI TEODOR VIOREL - DIRECTOR - CENTRU CULTURAL BRANISTEA, CA PURTATOR DE CUVANT AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

190

17.10.2022

PRIVIND APROBAREA MASURILOR ORGANIZATORICEIN VEDEREA DESEMNARII CONSILIERULUI DE ETICA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL PRIMARIEI BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

191

17.10.2022

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII ALE AUTORITATII EXECUTIVE

VEZI / DESCARCA

192

17.10.2022

PRIVIND APROBAREA NORMELOR PROPRII, DOCUMENTELOR , CIRCUITUL ACESTORA SI DESEMNAREA PERSOANELOR IMPUTERNICITE SA EFECTUEZE OPERATIUNI LEGATE DE ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONONTAREA SI PLATA CHELTUIELILOR , PRECUM SI ORGANIZAREA, EVIDENTA SI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE

VEZI / DESCARCA

193

20.10.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL PERSOANEI SINGURE ILIE ION

VEZI / DESCARCA

194

20.10.2022

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOMNULUI NITA MARIN

VEZI / DESCARCA

195

20.10.2022

PRIVIND RESPINGEREA CERERII DOMNULUI PETRE MARIAN , REPREZENTATUL LEGAL AL DOAMNEI PETRE GHERGHINA PENTRU ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/ SAU PETROLIERI, PENTRU PERIOADA 01 NOIEMBRIE ANUL 2022 - 31 MARTIE 2023

VEZI / DESCARCA

196

24.10.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA PLATA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA DE DOMNUL AMUZA GEORGICA

VEZI / DESCARCA

197

25.10.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA , IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 31.10.2022, ORELE 18.00

VEZI / DESCARCA

198

25.10.2022

PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII IN VEDEREA CONSTATARII DAUNELOR PROVOCATE DE MONTAREA LIMITATTOARELOR DE VITEZA IN TIMP ASUPRA LOCUINTELOR CETATENILOR DIN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

199

07.11.2022

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERULUI DE ETICA SI APROBAREA CODULUI ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMARIEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

200

07.11.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA , IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 10.11.2022, ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

201

07.11.2022

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL PERSOANEI SINGURE RADU LILIANA

VEZI / DESCARCA

202

07.11.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DE REFERENT , TREAPTA PROFESIONALA II, NIVELUI DE STUDII MEDII, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI RELATII CU PUBLICUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

203

08.11.2022

PRIVIND RECUPERAREA DE CATRE FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA A ZILEI DE 02.12.2022, STABILITA CA ZI LIBERA.

VEZI / DESCARCA

204

09.11.2022

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOMNULUI MARIN NICULAE

VEZI / DESCARCA

205

09.11.2022

PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE OFITER DE STARE CIVILA IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

206

10.11.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI IN VEDEREA VERIFICARII ELEMENTELOR PATRIMONIALE SI A REALITATII EFECTUARII CHELTUIELILOR DE CAPITAL AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII LA CARE AU FOST CONSTATATE NECONFORMITATI

VEZI / DESCARCA

207

10.11.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI COSTACHE GEOERGE EDUARD

VEZI / DESCARCA

208

17.11.2022

PRIVIND MODIFICAREA DISPOZITIEI NR 202/07.11.2022 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONAREA A CONTESTATIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DE REFERENT, TREAPTA PROFESIONALA II, NIVELUL STUDII MEDII, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI RELATII CU PUBLICUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA

VEZI / DESCARCA

209

17.11.2022

PRIVIND MODIFICAREA DISPOZITIEI NR 44/23.02.2022 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN AL COMUNEI BRANISTEA , JUDET DAMBOVITA.

VEZI / DESCARCA

210

17.11.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOMNULUI NEACSU MARIUS DUMITRU

VEZI / DESCARCA

211

22.11.2022

PRIVIND STABILIREA SI ACORDAREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/ SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE CARE AU DEPUS CERERI IN LUNILE NOIEMBRIE ANUL 2022 - MARTIE ANUL 2023

VEZI / DESCARCA

212

22.11.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA , IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.11.2022.ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

213

22.11.2022

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU REALIAREA PROCEDURII DE DECLARARE A STARII DE INSOLVABILITATE A PERSOANELOR FIZICE SAU PERSOANELOR JURIDICE, CONFORM PREVEDERILOR ART 265 DIN LEGEA NR 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURA FISCALA  CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

VEZI / DESCARCA

214

28.11.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE  DOAMNEI POPA MARIN - PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

215

28.11.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI VOICU TEREZA - PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

216

28.11.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE CUVENITE COPILULUI CU HANDICAP GRAV GRIGORE DARIUS ANDREI

VEZI / DESCARCA

217

29.11.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA , JUDETUL DAMBOVITA , IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 08.12.2022 ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

218

08.12.2022

PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUTII ALE PRIMARULUI COMUNEI BRANISTEA, PE DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ACESTUIA , DOMNULUI STAN ADRIAN , VICEPRIMARUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

219

08.12.2022

PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI UNDIVIDUAL DE MUNCA, AL DOAMNEI PITULICE NICUTA , ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV, PETRE GHERGHINA

VEZI / DESCARCA

220

08.12.2022

PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI VOICU DENISA MARINELA, IN FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV PETRE GHERGHINA , DOMICILIATA IN SATUL SAVESTI, NR 18. COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

221

08.12.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOAMNEI STANA MARIANA FELICIA

VEZI / DESCARCA

222

08.12.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI DOAMNEI DUMITRU NICOLETA

VEZI / DESCARCA

223

08.12.2022

PRIVIND STABILIAREA SI ACORDAREA DREPTULUI SI AJUTORUL PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/ SAU PETROLIERI, PRECUM SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA IN PERIOADA SEZONULUI RECE 01.12.2022 - 31.03.2023, PRIVIND PE DOMNUL ANA DUMITRU

VEZI / DESCARCA

224

08.12.2022

PRIVIND INCETAREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL PENTRU FAMILIA DOAMNEI ONEL MARIANA

VEZI / DESCARCA

225

08.12.2022

PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI, IN PERIOADA SEZONULUI RECE 01.11.2022 - 31.03.2023, BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL, STABILIT IN NCONDITIILE LEGII NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

VEZI / DESCARCA

226

08.12.2022

PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE INVENTARIERE ANUALA A PATRIMONIULUI COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA, PENTRU ANUL 2022

VEZI / DESCARCA

227

08.12.2022

PRIVIND STABILIREA DE MASURI IN DOMENIUL EVALUSRII/ REEVALUSRII ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

228

12.12.2022

PRIVIND INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOMNULUI AXINIA COSTICA - PERSOANA CU HANDICAP GRAV-

VEZI / DESCARCA

229

12.12.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE, CUVENITE DOAMNEI IANCU ANDREICA -PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

230

13.12.2022

PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURTA DETERMINATA AL DOAMNEI MARIN CARMEN TEREZA, ASISTENT PERSOANAL AL COPILULUI CU HANDICAP GRAV , MARIN MIRUNA ALEXANDRA

VEZI / DESCARCA

231

14.12.2022

PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A DOMNISOAREI FLESEROAIA STEFANIA ALICE  PENTRU FUNCTIA CANTRACTUALA DE EXECUTIE DE REFERENT , TREAPTA PROFESIONALA II, NIVELUL STUDIILOR MEDII IN COMPARTIMENTUL RELATII CU PUBLICUL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INCEPAND CU DATA DE 15.12.2022

VEZI / DESCARCA

232

14.12.2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA , IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 20.12.2022. ORELE 18:00

VEZI / DESCARCA

233

22.12.2022

PRIVIND ACTUALIZAREA UNITATII LOCALE DE SPRIJIN LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDET DAMBOVITA

VEZI / DESCARCA

234

23.12.2022

PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LINARE, CUVENITE DOAMNEI DUMITRU VICTORIA - PERSOANA CU HANDICAP GRAV -

VEZI / DESCARCA

235

30.12.2022

PRIVIND INCETAREA DE DREPT A VONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOMNULUI COSTEA STEFAN, ASISTEMT PERSONAL AL NUMITULUI COSTEA GHEORGHE

VEZI / DESCARCA

 

 

Anul 2021

Număr Data Scurtă descriere Vizualizează
NR.141  22.10.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna octombrie 2021  vezi/descarcă 
NR.140  21.10.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară convocată de îndată  vezi/descarcă 
NR.126  04.10.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară în data de 7.10.2021  vezi/descarcă  
NR.121  23.09.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna septembrie 2021  vezi/descarcă 
NR.102  20.08.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna august 2021  vezi/descarcă  
NR.89  19.07.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară convocată de îndată  vezi/descarcă 
NR.83  23.06.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna iunie 2021  vezi/descarcă  
NR.79  11.06.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară convocată de îndată  vezi/descarcă  
NR.68  21.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna mai 2021  vezi/descarcă 
NR.62  17.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară convocată de îndată  vezi/descarcă 
NR.59  27.04.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară convocată de îndată  vezi/descarcă 
NR.56  16.04.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna aprilie 2021  vezi/descarcă 
NR.37 19.03.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna martie 2021  vezi/descarcă 
NR.23 05.03.2021 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară convocată de îndată  vezi/descarcă 
NR.17  19.02.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna februarie 2021  vezi/descarcă 
NR.14  09.02.2021  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară convocată de îndată vezi/descarcă 
NR. 6 20.01.2021 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița în ședință ordinară pentru luna ianuarie 2021 vezi/descarcă

 

 

Anul 2020

Numar  Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.132 26.08.2020 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru luna august în data de 31.08.2020 vezi/descarcă
NR.128 18.08.2020 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 18.08.2020 vezi/descarcă
NR.127 12.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale, din anul 2020 vezi/descarcă
NR.110 09.07.2020 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru luna iulie în data de  14.07.2020 vezi/descarcă
NR.102 25.06.2020 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru luna iunie 2020, în data de 30.06.2020 vezi/descarcă
NR.95 22.05.2020 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru luna mai 2020, în data de 29.05.2020 vezi/descarcă 
NR.80 08.04.2020 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru luna martie 2020, în data de 13.04.2020 vezi/descarcă
NR.71  10.03.2020  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 10.03.2020  vezi/descarcă
NR.53  12.02.2020  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru luna februarie 2020, în data de 18.02.2020 vezi/descarcă 
NR.49  30.01.2020  privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 30.01.2020 vezi/descarcă 
NR.48 29.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 29.01.2020  vezi/descarcă 
NR.5 09.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 10.01.2020 vezi/descarcă

 Decembrie 2019

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.230 16.12.2019 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru data de 23.12.2019  vezi/descarcă
NR.227 10.12.2019 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 10.12.2019 vezi/descarcă

 Noiembrie 2019

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.214 21.11.2019 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru data de 28.11.2019 vezi/descarcă

 Octombrie 2019

Număr Data Scurtă descriere Vizualizeaza
NR.204 24.10.2019 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, jud. Dâmbovița în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 24.10.2019    vezi/descarcă 
NR.200 23.10.2019 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru data de 30.10.2019 vezi/descarcă 

 Septembrie 2019

Număr
Data Scurtă descriere Vizualizează
NR.180 25.09.2019 privind modificarea datei și ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Braniștea pentru luna septembrie 2019, în data de 30.09.2019 vezi/descarcă 
NR.166 18.09.2019 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședința ordinară pentru data de 25.09.2019 vezi/descarcă
NR.164 17.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în comuna Braniștea, județul Dâmbovița, pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 vezi/descarcă

 August 2019

Număr Data Scurtă descriere Vizualizează
NR.139 22.08.2019 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință ordinară în data de 29.08.2019 vezi/descarcă
NR.138 21.08.2019 privind convocarea Consiliului Local Braniștea, județul Dâmbovița, în ședință extraordinară de îndată, pentru data de 22.08.2019 vezi/descarcă 

 Iulie 2019

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.128 30.07.2019  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea în ședința extraordinară convocată de îndată în data de 30.07.2019 vezi/descarcă 
NR.122 18.07.2019  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea în ședință ordinară în data de 23.07.2019  vezi/descarcă 
NR.118 12.07.2019  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea în ședința de îndată în data de 12.07.2019  vezi/descarcă

 Iunie 2019

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.109  24.06.2019  privind modificarea dispozitiei nr. 106 din 10.06.2019 vezi/descarca 
NR.108 21.06.2019 privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 27.06.2019 vezi/descarca
NR.106 10.06.2019 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Branistea, judet Dambovita vezi/descarca

 Mai 2019

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.100 21.05.2019 privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta de indata in data de 21.05.2019 vezi/descarca

 Aprilie 2019

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.84 22.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019 vezi/descarca
NR.83 17.04.2019 privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 23.04.2019 vezi/descarca
NR.80  10.04.2019  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta de indata in data de 11.04.2019  vezi/descarca 

Martie 2019

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.76  22.03.2019  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 28.03.2019  vezi/descarca 

  Februarie 2019                                                                                                           

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.63 22.02.2019 privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 28.02.2019 vezi/descarca

   Decembrie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.179 06.12.2018  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Braniștea, judetul Dambovita, la trimestrul IV pe anul 2018 vezi/descarca
NR.181  13.12.2018  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Braniștea, judet Dambovita, la trimestrul IV pe anul 2018  vezi/descarca
NR.182  13.12.2018  privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pt ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Braniștea, judet Dambovita vezi/descarca
NR.183  18.12.2018  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 23.12.2018 vezi/descarca
NR.184  18.12.2018  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Braniștea, judet Dambovita, la trimestrul IV pe anul 2018  vezi/descarca

Noiembrie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.172  21.11.2018  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 28.11.2018 vezi/descarca
NR.173  23.11.2018  privind stabilirea si acordarea dreptului la ajutorul pt combustibili solizi sau petrolieri, pe perioada sezonului rece 01.11.2018 - 31.03.2019, familiilor si persoanelor singure care au depus cereri in lunile octombrie - noiembrie din anul 2018  vezi/descarca

Octombrie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.144 08.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Braniștea, judet Dambovita, la trimestrul IV pe anul 2018 vezi/descarca
NR.145  19.10.2018  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara din data de 26.10.2018 vezi/descarca

Septembrie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.128  10.09.2018  privind constituirea comisiei de evaluare si desemnarea de experti cooptati pe langa comisia de evaluare a ofertelor pt procedura de cerere de oferte /procedura simplificata in vederea atribuirii contractului de lucrari pt obiectivul de investitie ”Construire Gradinita cu program prelungit cu 3 Sali de grupa in sat Braniștea, comuna Braniștea, judetul Dambovita” - proiectare  vezi/descarca
NR.129  10.09.2018  privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pt procedura de cerere de oferte/procedura simplificata in vederea atribuirii contractului de lucrari pt obiectivul de investitie ”Construire Dispensar Uman in sat Braniștea, comuna Braniștea, judetul Dambovita” vezi/descarca
NR.133  18.09.2018  privind punerea in aplicare a mandatului emis de Judecatoria Racari, judet Dambovita, in dosarul nr. 4485/284/2017 vezi/descarca
NR.134  20.09.2018  privind revizuirea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitie ”Construire Gradinita cu program prelungit cu 3 Sali de grupa in sat Braniștea, comuna Braniștea, judetul Dambovita” vezi/descarca
NR.135  21.09.2018  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 28.09.2018  vezi/descarca
NR.137  26.09.2018  privind acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada sezonului rece 01.11.2018 - 31.03.2019, beneficiarilor de ajutor social, stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare vezi/descarca
NR.140  28.09.2018  privind stabilirea locurilor speciale pt afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii Referendumului national pt revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018  vezi/descarca

August 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.113 13.08.2018 privind constituirea comisiei de evaluare si desemnarea de experti cooptati pe langa comisia de evaluare a ofertelor pt procedura de cerere de oferte/procedura simplificata in vederea atribuirii contractului de lucrari pt obiectivul de investitie ”Construire Gradinita cu program prelungit cu 3 Sali de grupa in sat Braniștea, comuna Braniștea, jud Dambovita” - proiectare vezi/descarca
NR.117  20.08.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta de indata in data de 21.08.2018  vezi/descarca
NR.119 24.08.2018  cu privire la reactualizarea Comitetului Local si Centrului Operativ cu Activitate Temporara pentru Situatii de Urgenta, la nivelul comunei Braniștea, judet Dambovita vezi/descarca
NR.120  24.08.2018  privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin, la nivelul comunei Braniștea, judetul Dambovita vezi/descarca

Iulie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.102 19.07.2018 privind numirea dlui... in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in compartimentul achizitii publice si integrare europeana din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Braniștea, judet Dambovita      vezi/descarca
NR.105  23.07.2018  privind numirea dnei... in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, in compartimentul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Braniștea, judet Dambovita vezi/descarca
NR.106  25.07.2018  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 31.07.2018 vezi/descarca
NR.107  25.07.2018  privind delegarea atributiilor de secretar de comuna  vezi/descarca

Iunie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR. 90 18.06.2018 privind constituirea comisiei  pentru inventarierea si casarea fondului de carte ce apartine bibliotecii comunale Braniștea si efectuarea operatiunii de predare-primire
vezi/descarca
NR. 91 25.06.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 30.06.2018 vezi/descarca
NR. 92 25.06.2018 privind punerea in aplicare a mandatului emis de Judecatoria Racari, judet Dambovita, in dosarul nr. 4438/284/2017 vezi/descarca
NR. 94  26.06.2018  privind punerea in aplicare a mandatului emis de Judecatoria Racari, judet Dambovita, in dosarul nr. 4439/284/2017 vezi/descarca
NR. 95  29.06.2018 privind desemnarea d-lui ... ca responsabil cu urmarirea derularii Contractului de finantare nr. 3401/3664/03.05.2018 pt. finantarea in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de UAT-uri pt. sectoare cadastrale  vezi/descarca
NR. 96  29.06.2018  privind constituirea Comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractului de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale vezi/descarca

Mai 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR. 76 16.05.2018 privind desemnarea persoanelor responsabile cu atributii in domeniul taxe si impozite                            vezi/descarca
NR. 77 16.05.2018  privind desemnarea persoanelor responsabile pt acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea precum si transmiterea declaratiei unice din cadrul organului fiscal local...  vezi/descarca
NR. 84 25.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Braniștea, judet Dambovita, la trimestrul II pe anul 2018 vezi/descarca
NR. 86 25.05.2018  privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea in sedinta ordinara in data de 30.05.2018 vezi/descarca
NR. 87 25.05.2018  privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul unitatii administrativ teritoriale Comuna Braniștea, judetul Dambovita vezi/descarca

 Aprilie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.62 03.04.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de cerere de oferte in vederea             atribuirii contractului de lucrari ''Infiintare retea canalizare...'' vezi/descarcă 
NR.63 10.04.2018 privind incetarea contractului de munca al d-nei ... vezi/descarcă 
NR.64 10.04.2018 privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei ...  vezi/descarcă 
NR.66 17.04.2018  privind convocarea membrilor Consiliului Local Branistea in sedinta de indata din 17.04.2018  vezi/descarcă 
NR.67 19.04.2018  pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-lui ...- persoana cu handicap grav  vezi/descarcă 
NR.68 24.04.2018  privind convocarea membrilor Consiliului Local Branistea in sedinta ordinara in data de 30.04.2018  vezi/descarcă 
NR.69 25.04.2018  privind delegarea atributiilor de secretar de comuna  vezi/descarcă 
NR.70 26.04.2018  privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-lui ...- persoana cu handicap grav  vezi/descarcă 
NR.71 27.04.2018  privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publica de executie vacante  vezi/descarcă 
NR.72 27.04.2018  privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiei pt. ocuparea functiei publica de executie vacante  vezi/descarcă 

Martie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.47  07.03.2018 privind incetare ajutor social d-lui ...  vezi/descarcă
NR.48  07.03.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, trim. I anul 2018  vezi/descarcă
NR.50  12.03.2018 privind modificare ASF d-lui ...  vezi/descarcă
NR.51  12.03.2018 privind incetare plata ASF d-lui ...  vezi/descarcă
NR.52  12.03.2018 privind incetare plata indemnizatiei d-lui ..., pers. cu handicap grav  vezi/descarcă
NR.53  16.03.2018 privind delegarea atributiilor de secretar de comuna  vezi/descarcă
NR.55  19.03.2018 privind incetarea platii ajutorului social d-lui ...  vezi/descarcă
NR.56  21.03.2018 privind instituirea curatelei speciale pt. majorul ...   vezi/descarcă
NR.57  21.03.2018 privind modificarea cuantum ASF d-lui ...  vezi/descarcă
NR.58  21.03.2018 privind modificarea cunatumului ASF d-na ...   vezi/descarcă
NR.60  23.03.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local Branistea la sedinta ordiara in data de 29.03.2018               vezi/descarcă 

Februarie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.26  05.02.2018 privind incetare plata ajutor social d-na ...  vezi/descarcă 
NR.27   09.02.2018 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pt. ocupare functie publica de executie vacante  vezi/descarcă 
NR.28   13.02.2018 privind organizarea si desfasurarea pregatirii pe linia situatiilor de urgenta in anul 2018  vezi/descarcă 
NR.30   19.02.2018 privind numire responsabil de caz preventie pt. minora ...., incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal  vezi/descarcă 
NR.32   21.02.2018 privind acordare gradatie corespunzatoare a transei de vechime in munca d-na ..., asistent personal vezi/descarcă 
NR.33   22.02.2018 privind convocarea membrilor Consiliul Local Branistea in sedinta ordinara in data de 28.02.2018   vezi/descarcă 
NR.34   23.02.2018 privind incetare plata ASF d-na ...  vezi/descarcă 
NR.35  23.02.2018 privind incetare ASF d-nul ...  vezi/descarcă 
NR.36   23.02.2018 privind acordare ASF d-nul ...  vezi/descarcă 
NR.37   23.02.2018 privind incetare plata ajutor social d-na ...  vezi/descarcă 
NR.38   23.02.2018 privind incetare ajutor social d-ul ...   vezi/descarcă 
NR.40   26.02.2018 privind incetare ASF d-na ...  vezi/descarcă 
NR.41   26.02.2018 privind modificare ajutor social d-na ...  vezi/descarcă 
NR.42   26.02.2018 privind acordare indemnizatie d-nul ...  vezi/descarcă 
NR.43   26.02.2018 privind acordare indemnizatie d-na ...  vezi/descarcă
NR.44   27.02.2018 privind desemnare d-na ... in vederea exercitarii cu caracter temporal a functiei de secretar al comunei  vezi/descarcă  
NR.45  28.02.2018 privind desemnare d-na ...in vederea constituirii grupului de lucru la nivel judetean pt. intocmire proiect de angajament pastoral  vezi/descarcă

Ianuarie 2018

Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
NR.1  03.01.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local Braniștea în ședința de îndată vezi/descarcă
NR.2  08.01.2018 privind reluarea activității și reîncadrarea doamnei ...., funcționar public de execuție, în compartimentul taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braniștea, județul Dâmbovița vezi/descarcă
NR.3  11.01.2018 privind autorizarea, în interesul minorei ....., a autentificării unui contract de donație în fața notarului public și desemnarea numitei ......  în calitate de curator special vezi/descarcă
NR.4  12.01.2018 privind numirea d-nei ... in functia contractuala de referent, compartimentul relatii cu publicul vezi/descarcă
NR.5  15.01.2018 privind modificare ASF d-nei ... vezi/descarcă
NR.6  15.01.2018 privind incetare ajutor social d-lui ...  vezi/descarcă
NR.7  15.01.2018 privind modificare ASF d-nei ...   vezi/descarcă
NR.8  15.01.2018 privind aprobare incetare plata indemnizatie d-nei ...  vezi/descarcă
NR.9  15.01.2018 privind incadrare d-lui ... in functia de asistent personal al unei persoane cu handicap grav  vezi/descarcă
NR.10  16.01.2018 privind delegare atributii de secretar de comuna  vezi/descarcă
NR.11  22.01.2018 privind incetare plata ajutor social d-nei ...  vezi/descarcă
NR.12  22.01.2018 privind incetare plata ajutor social d-na ...  vezi/descarcă
NR.13  23.01.2018 privind delegare atributii de secretar de comuna  vezi/descarcă
NR.14  23.01.2018 privind modificare componenta comisie de solutionare a constestatiilor pt. ocupare functie publica de executie vacante  vezi/descarcă
NR.15  23.01.2018 privind convocare membrii Consiliul Local Branistea in sedinta ordinara din 31.01.2018  vezi/descarcă
NR.16  29.01.2018 privind acordare ASF d-nei ... vezi/descarcă
NR.17  29.01.2018 privind acordare ajutor social d-lui ... vezi/descarcă
NR.18  29.01.2018 privind acordare ajutor social d-lui ...  vezi/descarcă
NR.19  29.01.2018 privind incadrarea d-nei ... in functia de asistent personal  vezi/descarcă
NR.20  29.01.2018 privind modificare indemnizatie lunara acordata pers. cu handicap grav  vezi/descarcă  
NR.21  29.01.2018 privind modifcare raport se serviciu al d-nei ... prin transfer in interesul serviciului   vezi/descarcă  
NR.22  29.01.2018 privind modificare cuantum ASF d-na ...  vezi/descarcă
NR.23  29.01.2018 pt. acordare indemnizatie d-lui ..., pers. cu handicap grav  vezi/descarcă  
NR.24  30.01.2018 privind constituire echipa implementare a proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile vezi/descarcă  
NR.25  31.01.2018 privind modificare cuantum ASF d-na ... vezi/descarcă 

 

Contact

Aprilie 2024
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930